Plaatsen in gemeente Franekeradeel (Friesland)

Woonplaats Monumenten
Achlum 28 location_on   list
Boer 2 location_on   list
Dongjum 8 location_on   list
Firdgum 8 location_on   list
Franeker 179 location_on   list
Herbaijum 3 location_on   list
Hitzum 3 location_on   list
Oosterbierum 7 location_on   list
Peins 6 location_on   list
Pietersbierum 8 location_on   list
Ried 6 location_on   list
Schalsum 2 location_on   list
Sexbierum 20 location_on   list
Tzum 10 location_on   list
Tzummarum 24 location_on   list
Zweins 2 location_on   list