Disclaimer

Rijksmonumenten.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Rijksmonumenten.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Rijksmonumenten.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Rijksmonumenten.nl worden gewijzigd of verwijderd.

Rijksmonumenten.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien u van mening bent dat content die op de website Rijksmonumenten.nl is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden kunt u dit aan Rijksmonumenten.nl kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info[at]rijksmonumenten.nl.

De gebruiker zal Rijksmonumenten.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Rijksmonumenten.nl is NIET geliëerd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar gebruikt wel informatie van deze overheidsorganisatie.