Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Fort giessen in Giessen

Fort Giessen
Giessen (Gemeente Woudrichem)
Noord Brabant
Publicatie: 23-01-2015
Rijksmonument ID: 531944

Omschrijving van fort giessen

Cluster 79.
NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Inleiding
BOMVRIJ GEBOUW / REMISE (B) als voorbeeld van een aan drie zijden en bovenop door aarde gedekt bouwwerk, waarvan alleen de gevel aan de keelzijde zichtbaar is. Met de toename van de draagwijdte van het geschut, de kracht van de inslagen van projectielen en de explosieve kracht van (brisant)granaten werd het steeds moeilijker weerstand te bieden tegen beschietingen. Verzwaring van metselwerk, (onder meer door middel van bogen), flauwe hellingshoeken en gebogen of juist puntige vormen, gebruik van beton - en later van gewapend beton - in steeds zwaardere uitvoering, waren manieren om de vestingwerken bestand te houden tegen toenemende aanvalskracht. Bovendien was het aanbrengen van aarddekkingen een goed middel gebleken om de energie te absorberen of te dempen. Dit is de reden waarom vele gemetselde of betonnen werken van een aardlaag of een frontbescherming van zand of aarde zijn voorzien. Afhankelijk van de periode van ontstaan - en daarmee van de te verwachten inslagkracht van projectielen - werd van 'bomvrije gebouwen' gesproken, wanneer ze werden geacht bestand te zijn tegen een van tevoren bepaald aantal inslagen van zwaar kaliber. Op Fort Giessen zijn meerdere bomvrije bouwwerken tot stand gebracht, waaronder deze remise aan de frontzijde van het werk, ten zuidoosten van de kazerne. Een deel van de aarden dekking van het bouwwerk is later benut voor de aanleg van een dam in de fortgracht.
Omschrijving
BOMVRIJ GEBOUW / REMISE (B), vrijwel centraal gelegen aan de zuidoostzijde (frontzijde) van Fort Giessen, en gekenmerkt door een bakstenen gevel aan de noordwestzijde. Het rond 1880 gerealiseerde gebouw wordt gedekt door een (niet meer in zijn geheel aanwezige) aarden laag, die alle zijden, behalve de bakstenen gevel, aan het zicht onttrekt. De aardlaag is aangebracht als bescherming tegen inslagen van projectielen. De tweelaagse gevel heeft een sobere en functionele architectuur, dubbele schuifdeuren op de begane grond en een deur met vensters op de iets naar achteren liggende verdieping. Deze gevelopeningen zijn getoogd en kennen houten afsluitingen. Aan de uiteinden gaat de gevel voor een deel schuil achter de aflopende aanaarding. Het gebouw kende een functie als remise, schuilplaats en buskruit- en projectielenmagazijn. Het interieur werd niet bezocht.
Waardering
Het BOMVRIJ GEBOUW / REMISE (B) van Fort Giessen is van algemeen belang vanwege:
* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.
* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw).
Het betreft hier een onderdeel van omstreeks 1880, namelijk een voorbeeld van een bomvrije bergplaats voor materieel en munitie.
* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.
* Het onderdeel is representatief (karakteristiek) omdat het in verschijningsvorm de kenmerken vertoont die het toenmalige defensieve doel onderstrepen.
* Het onderdeel is goed bewaard omdat het in de loop der tijd weinig wezenlijke aanpassingen heeft ondergaan en het de oorspronkelijke structuur heeft behouden.

Tags: verdedigingswerken en militaire gebouwen

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)


Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!