Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Militair object in Bunnik

Marsdijk 2
3981 HE, Bunnik (Gemeente Bunnik)
Utrecht
Publicatie: 20120831
Rijksmonument ID: 531260

Omschrijving van militair object

Cluster 42.

Inleiding

BOMVRIJE REVERSBATTERIJ H MET POTERNE als onderdeel van de nabijverdediging van het Fort bij Vechten. Reversbatterijen zijn bedoeld om de gracht, vooruitstekende delen van de hoofdwal van een fort of vesting en het direct achterliggende terrein te bestrijken en ze bestaan uit (schuin) in de hoofdwal geplaatste kazematten of andere geschutsopstellingen. Afhankelijk van de periode van ontstaan - en daarmee van de te verwachten inslagkracht van projectielen - werd van 'bomvrije gebouwen' gesproken wanneer ze geacht werden bestand te zijn tegen een vastgelegd aantal inslagen van zwaar kaliber. Poternes zijn gedekte en / of bomvrije doorgangen, bijvoorbeeld door de hoofdwal, die toegang geven tot een fort of vesting of die onderdelen verbinden.

Omschrijving

Op het zuidwestelijke zijbastion gelegen, door aarde gedekte, BOMVRIJE REVERSBATTERIJ H uit 1869, bestaande uit een gemetselde gevel, waarin een rondboogvormige dubbele deur, alsmede uit logiesruimten, een buskruitmagazijn en uit enkele geschutsruimten. De gevel is aan de uiteinden afgeschuind. De deur geeft toegang tot de POTERNE die leidt naar de geschutsruimten. De getoogde schietgaten zijn dichtgemetseld.

Waardering

De BOMVRIJE REVERSBATTERIJ H MET POTERNE is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar versterkt en verbeterd.

* Krijgshistorische waarden als onderdeel van een aaneengesloten militaire verdedigingslinie tussen de voormalige Zuiderzee en de Biesbosch. Deze bestond hoofdzakelijk uit een samenhangend systeem van inundatievelden en bijbehorende inundatiemiddelen en van schootsvelden. Dit systeem werd aangevuld met diverse, uit verschillende perioden daterende typen gebouwde of aangelegde (verdedigings)werken die dienden tot of bijdroegen aan afsluiting van niet te inunderen terreinen of andere accessen.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is - op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw) - op de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de eeuw).

Het betreft hier een voorbeeld van een reversbatterij met bomvrije doorgang door de hoofdwal uit de periode 1867-1870.

* Ensemblewaarde en situationele waarden, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.

* Het bouwwerk is representatief (karakteristiek) omdat het nog steeds de fysieke kenmerken vertoont die destijds tot de bouw aanleiding waren.

* Het bouwwerk is tamelijk gaaf bewaard omdat qua structuur en fysiek voorkomen de hoofdzaken van de toestand in de jaren '70 van de 19de eeuw zijn bewaard.

Tags: verdedigingswerken,fort, vesting en -onderdl,verdedigingsw., milit.geb

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar militair object
location_on Monumenten Kaart rond Bunnik

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt