Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Overig in Weert

Ijzerenmanweg 15
6006 TA, Weert (Gemeente Weert)
Limburg
Publicatie: 20110107
Rijksmonument ID: 531191
Type: Overig

Omschrijving van overig

Inleiding

De AANLEG is als onderdeel van het recreatiecomplex De Lichtenberg in opdracht van het Bisschoppelijk College stand gekomen ten behoeve van faciliteiten voor sport en recreatie voor leerlingen en docenten van het Bisschoppelijk College. Bij het ontwerp is het Amerikaanse campusmodel als uitgangspunt genomen.

Omschrijving

De AANLEG van het recreatiecomplex De Lichtenberg vormt de verbindende schakel tussen de verschillende sport- en recreatiefaciliteiten. Vanuit twee centrale punten, het entreeplein en het vrij open middengebied, is het terrein vormgegeven met een kunstmatig opgeworpen begroeide heuvel voor het theater (tegen de zuidzijde van de tribunes), met paden, waterlopen, begroeide aarden wallen en groensingels. De aanleg wordt aan de oostzijde (Nellissenhofweg) en zuidzijde (Diesterbaan) begrensd door een gracht en een hoge aarden wal met begroeiing. De muur en de gracht zijn aangelegd om de begrenzing van de Lichtenberg te markeren. Het entreeplein vormt de toegang van waaruit de verschillende onderdelen van het complex via paden kunnen worden bereikt. Vanaf het entreeplein leidt een hoofdweg naar het hart van het complex. Deze hoofdweg loopt langs de kleine begroeide omwalling van het zwembad en langs de begroeide heuvel die voor de tribune van het theater is opgeworpen. Hiermee heeft deze doorgang een besloten karakter gekregen. Het tweede centrale punt is het middengebied dat een min of meer centrale positie inneemt met een relatief open karakter. Hier worden het theatergebouw ten noorden, het zwembad ten zuiden, de kapel ten noordoosten en de tennisbanen ten oosten met elkaar verbonden door middel van een padenstelsel. Bijzonder element is een flauw slingerende waterloop die onderdeel is van de waterhuishouding, met aan de uiteinden als afronding kleine waterpoelen. Deze hoofdwaterloop bevindt zich tussen slingerpaden naar de kapel. Een kleine waterpoel (thans niet herkenbaar) vóór de kapel zorgde voor een maximale ruimtelijke werking van de hoger gelegen kapel. De waterhuishouding (grachten, zwembad, besproeiing tennisbanen) is geregeld via een leidingstelsel dat aansluit op de Zuid-Willemsvaart waaruit het benodigde water wordt betrokken. Pompen maakten onderdeel uit van het stelsel en waren nodig om de hoogteverschillen te overbruggen. Om de watertoevoer te garanderen werden, buiten het complex de Lichtenberg, kleine reservoirs, zoals een nabij gelegen vijver, aangelegd. De waterhuishouding is geconsolideerd. Dit waterstelsel voedde ook het zwembad, gelegen op een terrein dat aan twee zijden door groensingels afgesloten wordt. Aan de zijde van de Diesterbaan loopt een gracht en een begroeide wal. De tennisbanen, gesitueerd in de zuidoosthoek van het de aanleg worden afgeschermd door een kleine, beplante verhoging. De groeninrichting in het middengebied is als een terughoudende landschappelijke parkaanleg, gekenmerkt door 'laag' groen met her en der enkele bomen. De ruimtelijke structuur van De Lichtenberg is in hoofdlijnen ongewijzigd en de oorspronkelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen het ensemble is behouden. De hoogteverschillen en groenaanleg en het landschappelijke karakter zijn in hoofdlijnen behouden. De groene inbedding en de vele hoogteverschillen van De Lichtenberg geven het gebied een landschappelijk, geaccidenteerd karakter.

Waardering

De AANLEG van het recreatiecomplex De Lichtenberg is van algemeen belang

- vanwege de cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een aanleg voor een naoorlogs katholiek recreatiecomplex met openluchtzwembad, waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke en landschappelijk aanleg herkenbaar behouden zijn gebleven.

- De aanleg is van cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere uitdrukking van een landschappelijke aanleg waarbij oorspronkelijke omgevingsaspecten zijn opgenomen en deels zijn getransformeerd.

- De aanleg heeft ensemblewaarde vanwege de onderlinge functioneel-ruimtelijke relatie en vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex.

Tags: gebouwen, woonhuizen,recreatiepark,sport en recreatie,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar overig
location_on Monumenten Kaart rond Weert

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt