Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Lijbaancomplex in Rotterdam

Joost Banckertsplaats 1
3012 HA, Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
Zuid Holland
Publicatie: 20121026
Rijksmonument ID: 530606
Type: Woonhuis

Omschrijving van Lijbaancomplex

Omschrijving complexonderdeel 3

Inleiding

Noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats bestaande uit twee GALERIJFLATS met bijbehorende aangrenzende EXPEDITIESTRATEN, gebouwd naar ontwerp van A. Krijgsman onder architectonische supervisie van H.A. Maaskant, en een WOON/WINKELBLOK naar ontwerp van W.van Tijen en H.A. Maaskant, in een U-vorm gegroepeerd rondom een PLANTSOENAANLEG naar ontwerp van Jan Rahder. Het geheel is uitgevoerd in 1954-1958 binnen het stedenbouwkundig deelplan voor de wederopbouw van de stadskern in modernistische trant en vormt een onlosmakelijk onderdeel van het totale ensemble.

In de flats kunsttoepassing van resp. Louis van Roode en Herman (Mans) Meijer (1957).

Omschrijving

De noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats bestaat uit twee haaks op elkaar staande woonschijven van respectievelijk 14 lagen (noordzijde) en 10 lagen (oostzijde) en een 3-laags woon/winkelblok (westzijde), in een U-vorm geplaatst rondom de rechthoekige plantsoenaanleg met orthogonale padenstructuur, waarbij de zuidzijde geheel vrij ligt naar de Aert van Nesstraat. De blokken zijn zodanig gegroepeerd dat hiertussen vrije doorzichten mogelijk zijn naar het stadslandschap. De open doorgang in de noordwestelijke hoek is voorzien van een pergola die de gebouwen verbindt. In de noordoosthoek zijn de flats met een laag bouwvolume op maaiveldniveau verbonden. Het semi-openbare plantsoen ligt verdiept ten opzichte van de omringende straten. Ten noorden en oosten van de woonschijven twee haaks op elkaar gesitueerde EXPEDITIESTRATEN (Zoutmanstraat en Van Ghentstraat) ter ontsluiting van de flats en bevoorrading van de winkels van Lijnbaan en Korte Lijnbaan.

De GALERIJFLAT aan de noordzijde van de hof bestaat uit twaalf woonlagen boven een vrijwel gesloten plint met in beide langsgevels horizontale bovenlichten en bergingentrees. De noordgevel aan de expeditiestraat is op de begane grond voorzien van garagedeuren. Op de woonlagen zijn alle wooneenheden gekoppeld, wat tot uiting komt in de afwisseling van glaspuien en balkons in de gevel aan de hof. In de noordgevel langgerekte horizontale galerijen, die zijn uitgevoerd met stalen balustrades en ter plaatse van de woningentrees uitspringende delen hebben die voorzien zijn van glazen windschermen. Deze elementen geven verticale accenten aan de gevel, evenals de uitspringende doorgaande raampartij ter plaatse van het trappenhuis aan de westzijde. De entreehal naar het inpandige trappenhuis met lift kent een dubbele verdiepingshoogte en heeft een transparante uitvoering met glaspuien die de geslotenheid van de plint aan de hofzijde doorbreekt. Aan weerszijden van de entree winkelruimten die de open gevelinvulling van de entreehal aan de hofzijde voortzetten. Zowel de westelijke als de oostelijke kop van de flat is op de woonlagen ingericht met hoekappartementen en in de gevel voorzien van balkons en glaspuien. De langsgevels worden aan weerszijden afgesloten met gesloten gevelvlakken in verblendsteen. In de entreehal aan de oostzijde een kleurige wandschildering (L. van Roode) uit de bouwtijd. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De GALERIJFLAT aan de oostzijde bestaat uit acht woonlagen op een gesloten plintzone met bergingen. De geslotenheid van de plint wordt doorbroken door een dubbelhoge entreepartij in de derde travee waarvan de in geometrische patronen uitgewerkte wandmozaïeken aan beide buitenzijde doorlopen en zo in- en exterieur met elkaar verbinden. De twee zuidelijke traveeën zijn in de hoge onderbouw ingericht voor andere doeleinden (horeca) en zijn door de vormgeving van de puien gericht op de Aert van Nesstraat. De zuidhoek van de flat heeft hierboven hoekappartementen met balkons en in lichtgele verblendsteen uitgevoerde gesloten gevelvlakken als beëindiging van de langsgevels. De westgevel aan de hof heeft balkons met stalen balustrades die verticale accenten geven, afgewisseld met onderverdeelde glaspuien. In de naar de Lijnbaan gerichte langsgevel langgerekte galerijen, uitgevoerd met stalen balustrades met ter plaatse van de woningentrees uitspringende delen voorzien van glazen windschermen. Deze elementen doorbreken, evenals de uitspringende verticale raampartij van het trappenhuis, de horizontale lijnen van de galerijen in het gevelbeeld. In de entreehal een bronskleurige wandkunstwerk (H. Meijer) dat de Wederopbouw uitbeeldt (1957). Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

Het aan de westzijde grenzende WOON/WINKELBLOK is platgedekt met drie bouwlagen op een rechthoekig grondvlak. De westgevel met winkeletalages is gesitueerd aan de Karel Doormanstraat, terwijl de woningen boven de winkels worden ontsloten via portieken aan de hofzijde (oost). In de westgevel is de oorspronkelijk verspringende rooilijn van de winkelfronten nog grotendeels herkenbaar. De winkeletalages zijn door toepassing van grote glasvlakken in staalprofielen (gedeeltelijk vervangen) transparant van karakter. De oostgevel heeft op de begane grond een eenvoudiger gevelinvulling met stalen gevelpuien afgewisseld met gesloten gevelvlakken in gele verblendsteen. In de gevelindeling van de verdiepingen komt de gespiegelde opzet van de maisonnettewoningen tot uitdrukking in de wijze waarop de glaspuien en balkons gerangschikt zijn. De puien en uitstekende balkons zorgen voor verticale accenten in de eenvoudig geometrisch ingedeelde langsgevels en versterken de ruimtelijkheid van de binnenruimten van de achterliggende woonkamers. Het ritme van de gevels wordt verder bepaald door doorlopende horizontale betonbanden van vloeren en dak afgewisseld met de deels zichtbare en verder met gele verblendsteen beklede verticale delen van het betonskelet. De maisonnettewoningen die zich op de verdiepingen bevinden hebben praktisch ingedeelde plattegronden in varianten van twee-, drie-, en vier kamers. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De Joost Banckertsplaats heeft een overzichtelijke 'architectonisch' aangelegde PLANTSOENAANLEG die een afwisseling van gazons en geplaveide paden met zitbanken kent. Het orthogonaal plaveisel van lichter en donkergekleurde banden herinnert aan het oorspronkelijke modulaire plaveiselpatroon. Hoewel de inrichting en beplanting ten opzichte van de oorspronkelijke toestand enigszins is veranderd, is de ruimtelijke functie en het groene karakter van de binnenhof ongewijzigd gebleven.

Waardering

Noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats, bestaande uit twee GALERIJFLATS, twee EXPEDITIESTRATEN, een WOON/WINKELBLOK en een PLANTSOENAANLEG, is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de Wederopbouw 1940-1958, vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als vroeg en relatief gaaf bewaarde uiting van grootstedelijk wonen in hoogbouw, met ruimte voor licht, lucht en groen en met directe aansluiting op het culturele leven in de binnenstad;

- als onlosmakelijk onderdeel van het Lijnbaanensemble wegens de innovatieve waarde als samenhangend citycluster met een gedifferentieerde open en orthogonale aanleg van familiale bouwvolumes gericht op maximale bezonning, vrije uitzichten en doorzichten;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de gemeenschappelijke en individuele architectuur van de gebouwen die onder meer tot uiting komt in de plastische uitwerking van de trappenhuizen en galerijen en de subtiele variaties in de repeterende toepassing van standaardelementen;

- vanwege de oorspronkelijke vormgeving van de entreehallen met bijbehorende kunstwerken;

- vanwege de aanwezigheid van een openbare en overzichtelijke groenaanleg op maaiveldniveau, waarbij in het geval van de Joost Banckertplaats nog de geometrische padenstructuur herkenbaar is;

- vanwege de nog goede herkenbaarheid in het tegenwoordige centrumgebied, waarbij de woonhoven stedenbouwkundig en architectonisch grotendeels gaaf bewaard zijn gebleven.

Tags: gebouwen, woonhuizen,appartementengebouw,woningen en woningbcomplx

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Lijbaancomplex
location_on Monumenten Kaart rond Rotterdam

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt