Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Pastorie met aangebouwd koetshuis en hek in Tuil

Langstraat 14
4176 BD, Tuil (Gemeente Neerijnen)
Gelderland
Bouwjaar: 1863
Publicatie: 20011211
Rijksmonument ID: 522052
Type: Kerk

Omschrijving van Pastorie met aangebouwd koetshuis en hek

Inleiding

PASTORIE (1863) met aangebouwd KOETSHUIS en HEK gebouwd in 1863 naar ontwerp van A. VAN DER STEUR JR. De pastorie bevindt zich aan de oostzijde van de Langstraat binnen de bebouwde kom van Tuil in de gemeente Neerijnen.

De pastorie bestaat uit een hoofdvolume met tegen de noordgevel respectievelijk het tussenlid, waarin de bijkeuken, en het koetshuis.

Omschrijving

De PASTORIE met rechthoekige plattegrond bestaat uit twee bouwlagen en een zolder afgesloten door een afgeplat schilddak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Aan de noordzijde van de pastorie bevindt zich een éénlaags koetshuis met rechthoekige plattegrond afgesloten door een schilddak met topgevel gedekt met gesmoorde en rode Hollandse pannen. Het koetshuis is met de pastorie verbonden door middel van een tussenlid van één bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Voor de pastorie bevindt zich aan de straatzijde een ondiepe tuin omsloten door een bakstenen fundament met een ijzeren hek.

De gevels met gepleisterde, grijs geschilderde plint zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband.Over alle gevels loopt een grijs geschilderde cordonlijst ter hoogte van de onderdorpels van de verdiepingsvensters. De gevels eindigen in een geprofileerde kroonlijst met een geprofileerde bakgoot, uitkragend in de noord-, zuid- en westgevel. Alle vensters in de zuid- en westgevel worden aan weerszijden geflankeerd door persiennes. Op het afgeplat schilddak bevinden zich drie vierkante, bakstenen schoorsteenschachten met afdekplaat.

De VOORGEVEL (westgevel) bestaat uit de risalerende gevel van het koetshuis uiterst links, de terug gelegen gevel van het tussenlid met rechts de gevel van het hoofdvolume.In de gevel van het koetshuis bevindt zich een segmentboogvormige, dubbele geklampte deur afgesloten door een segmentboog geplaatst in een spaarveld afgesloten door een segmentboog. De gevel eindigt in een topgevel met tuit met in de geveltop een rondboogvormig dubbel luik afgesloten door een rondboog. In de terug gelegen gevel van de bijkeuken bevindt zich een zes-ruits raam aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag, aan de onderzijde door een bakstenen lekdorpel. De gevel eindigt in een mastgoot met achterliggend schild van het zadeldak. De voorgevel met risalerende middenas van het hoofdvolume richt zich naar de Langstraat. De gevel is te verdelen in drie traveeën, waarbij de linker- en rechtertravee elkaars spiegelbeeld zijn. Op de begane grond in de middenas bevindt zich de ingangspartij bestaande uit een niet oorspronkelijke deur met zij- en bovenlichten. Op de verdieping bevindt zich een dubbele vier-ruits glasdeur met twee-ruits bovenlicht aan weerszijden geflankeerd door persiennes. De deur met balkon wordt aan de bovenzijde afgesloten door een strek met verhoogde bakstenen sluitsteen. Het balkon ondersteund door ijzeren consoles is voorzien van een smeedijzeren balustrade. De as wordt benadrukt door een dakkapel met vier-ruits stolpraam, opgetrokken direct boven de bakgoot en afgesloten door een aangekapt zadeldak met royaal overstek. De linkertravee bestaat uit twee vensterassen met op de begane grond twee naast elkaar geplaatste zes-ruits schuiframen. De vensters worden afgesloten door een spitsboogvormig veld bestaande uit verticaal metselwerk. Op de verdieping bevinden zich twee identieke vensters aan de onderzijde afgesloten door een doorgetrokken cordonlijst. Aan de bovenzijde worden de vensters afgesloten door een anderhalf steens strek met verhoogde bakstenen sluitsteen en afgeschuinde hoeken. De rechtertravee is identiek aan de linkertravee.

De LINKERZIJGEVEL bestaat uit de zijgevel van het hoofdvolume met daartegen het tussenlid en het koetshuis. In de westgevel van het tussenlid bevindt zich een zes-ruits segmentboogvormige roedenverdeling afgesloten door een rollaag. In de oostgevel bevindt zich een segmentboogvormige geklampte deur. Rechts van het tussenlid bevindt zich in de linkerzijgevel van de pastorie een rondvenster met ijzeren roedenverdeling omsloten door een rollaag en een klein toiletraam. Rechts op de begane grond bevindt zich een zes-ruits schuifraam. Linksboven in de gevel bevindt zich een rondvenster als op de begane grond. De linkerhelft van de ACHTERGEVEL is een blinde gevel. In de rechterhelft bevindt zich links op de begane grond een glasdeur met twee-ruits bovenlicht, met rechts een koekoek met daarboven een zes-ruits schuifraam. Op de verdieping bevinden zich twee zes-ruits schuiframen. In het dakschild bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel bestaande uit vier gekoppelde vier-ruits ramen.

De RECHTERZIJGEVEL bestaat uit een linkerhelft en een risalerende rechterhelft. Ter hoogte van de onderdorpels van de vensters op de verdieping bevindt zich een cordonlijst. Uiterst links in de linkerhelft bevindt zich op de begane grond een rechthoekige, natuurstenen gevelsteen met het opschrift `DEZE PASTORIE IS IN DEN JARE 1863 GEBOUWD UIT DE FONDSEN DER VICARIE GOEDEREN TE TUIL. DEN [ ..] JUNY 1863 WERD DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR MR J.THOOFT VOORZITTER DER COMMISSIE TOT HET BEHEER DER VICARIE GOEDEREN. HET WERK IS UITGEVOERD ONDER DIRECTIE VAN A. VAN DER STEUR JR. ARCHITECT DOOR P. VAN DIEEN EN G.SCHOOT AANNEMER'. Op de verdieping bevindt zich een zes-ruits schuifraam. De risalerende rechterhelft bestaat uit twee vensterassen met vier regelmatig verdeelde zes-ruits schuiframen.

De zuidgevel van het KOETSHUIS is deels verbonden met de noordgevel van het tussenlid. De rest van de zuidgevel is blind. In de oostgevel een segmentboogvormig zes-ruits raam met ijzeren roedenverdeling. In de noordgevel bevinden zich twee halfronde stalramen. In de westgevel bevindt zich een dubbele deur geplaatst in een segmentboogvormig spaarveld afgesloten door een segmentboog. Aan weerszijden van het spaarveld bevindt zich een cordonlijst. De gevel eindigt in een topgevel met tuit met in de geveltop een dubbel rondboogvormig luik afgesloten door een rondboog met uitgemetselde aanzetstenen.

Het INTERIEUR is grotendeels in een oorspronkelijke staat bewaard gebleven met onder meer diverse marmeren en houten schoorsteenmantels, vensterbanken, schuifblinden, lambrizeringen, stucplafonds, houten vloeren en paneeldeuren.

Waardering

PASTORIE (1863) met HEK gebouwd in 1863 naar ontwerp van de architect A. VAN DER STEUR JR. in eclectische bouwtrant met voornamelijk neo-classicistische invloeden..

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een pastorie gebouwd in 1863 naar ontwerp van de landelijk bekende architect A. van der Steur in eclectische bouwtrant.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van de pastorie aan de oostzijde van de Langstraat met ten oosten van de pastorie de hervormde kerk.

- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een type pastorie behorend bij een hervormde kerk uit het midden van de negentiende eeuw.

Tags: kerkelijke gebouwen,pastorie(f),kerkelijke dienstwoning,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Pastorie met aangebouwd koetshuis en hek
location_on Monumenten Kaart rond Tuil

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!