Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Vrijstaand woonhuis gebouwd in een ambachtelijk- traditionele bouwtrant met enkele elementen uit de neo-gotiek in Baarlo

Grotestraat 36
5991 AW, Baarlo (Gemeente Peel En Maas)
Limburg
Bouwjaar: ca. 1870 1870 ca. 1870
Publicatie: 20011106
Rijksmonument ID: 521978
Type: Woonhuis

Omschrijving van Vrijstaand woonhuis gebouwd in een ambachtelijk- traditionele bouwtrant met enkele elementen uit de neo-gotiek

Inleiding

Vrijstaand WOONHUIS omstreeks 1870 gebouwd in een ambachtelijk- traditionele bouwtrant met enkele elementen uit de neo-gotiek. Het pand is gesitueerd aan de entree van het dorp Baarlo nabij de kruising met de Napoleonsbaan op een diep perceel aan de noordzijde van de Grotestraat. Het pand heeft een ondiepe voortuin gescheiden van het trottoir door een eenvoudige bakstenen tuinmuur. Langs de rechter zijgevel een doorrit naar het voormalige bedrijfsgedeelte op het achtererf.

Het achterhuis en hoofdvolume zijn tussen 1990-1999 intern op onderdelen gemoderniseerd.

Omschrijving

Vrijstaand WOONHUIS bestaande uit een twee bouwlagen en een zolderverdieping tellend hoofdvolume en een dwars tegen de achtergevel aansluitende eenlaags achterbouw. Het voorhuis heeft een wolfdak met de nokas evenwijdig aan de straat en schoorstenen op de nokuiteinden. De aanbouw is gedekt door een zadeldak met lagere nokhoogte, dat aan de noordzijde wordt afgesloten met een wolfeind en aan de oostzijde is uitgevoerd met een overstek op houten korbelen. De dakschilden zijn belegd met gesmoorde Oudhollandse pannen. Centraal in het voorschild bevindt zich een klein oorspronkelijk dakraam, de afwatering vindt plaats via bakgoten langs voor- en achterschild en via mastgoten langs de zijgevels. De gevels zijn opgetrokken in rode handvorm baksteen in kruisverband en zijn voorzien van een gecementeerde plint en enkele gepleisterde details. De vensteropeningen zijn aan de bovenzijde licht segmentboogvormig afgesloten en gevuld met voornamelijk houten stolpramen onder enkelruits bovenlichten. Ze worden bekroond door korfboogvormige wenkbrauwbogen op gemetselde kraagsteentjes, en hebben aan de onderzijde hardstenen lekdorpels. In het midden van de symmetrisch opgezette en drie assen tellende VOORGEVEL bevindt zich de voordeur omgeven door een gestucte lijst. De deur heeft een bovenlicht met drie- en vierpasmotieven gevuld met fel gekleurd glas. De enkele houten draaideur bestaat uit twee deurhelften versierd met briefpanelen en gescheiden door een geprofileerde middenstijl met volutenkapiteeltje. In de eerste bouwlaag bevindt zich aan weerszijden van de middenas een venster zoals beschreven, op de verdieping drie vensters. De gevel wordt afgesloten door een hoofdgestel met een opvallend gestuct rondboogfries met geel geschilderde rozetten in de zwikken, en een geprofileerde kroonlijst waarachter zich een bakgoot bevindt. De sobere RECHTER ZIJGEVEL is twee assen breed en heeft in de eerste en tweede bouwlaag vensters zoals beschreven, waarbij de vensteropening links in de tweede bouwlaag blind is, voorzien van geschilderde stijlen en regels. In de geveltop een klein rechthoekig zoldervenster. De rechter zijgevel van de achterbouw heeft rechts van het midden een grote dubbele stalpoort en voorts enkele gedeeltelijk gemoderniseerde deuren en vensters.

De LINKER ZIJGEVEL heeft in de eerste en tweede bouwlaag vensters zoals beschreven en in de geveltop een klein rechthoekig zoldervenster. De linker zijgevel van het achterhuis heeft geheel rechts een nieuwe deurpartij met zijlicht en links ervan een klein wc-raam.

In de ACHTERGEVEL van het hoofdvolume bevindt zich boven de aansluiting van het hellende dakschild van de achteraanbouw een cirkelvormig venster (traplicht). Links van de aanbouw bevindt zich in de eerste bouwlaag een venster met gedeeld bovenlicht, zonder wenkbrauwboog als afsluiting. De gevel wordt afgesloten met een rondboogfries zonder rozettenversiering. De sobere achtergevel van het achterhuis is afgewerkt met vlechtingen. Het in hoofdopzet bewaard gebleven INTERIEUR kenmerkt zich door een driebeukige indeling, met een middengang die uitloopt in een trappartij tegen de achtergevel en woonvertrekken aan weerszijden. De muren tussen de kamers links van de middengang en de keuken in het achterhuis zijn aan het einde van de twintigste eeuw doorgebroken. Het achterhuis is in deze tijd inwendig gemoderniseerd.

In het interieur zijn onder meer van belang de stucplafonds in de middengang en de voorkamer rechts, een fraaie trappartij met halfzuilen en bogen, de oorspronkelijke binnendeuren (paneeldeuren) met bijbehorende geprofileerde deurkozijnen en neuten en een zwartmarmeren schoorsteenmantel in de voorkamer rechts.

Waardering

Het WOONHUIS aan de Grotestraat in Baarlo is van architectuurhistorische en typologische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een aanzienlijk dorpswoonhuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw, dat zich kenmerkt door een ambachtelijk-traditionele bouwtrant met enkele neo-gotische elementen en door de aanwezigheid van een achterhuis. Het pand bezit esthetische kwaliteiten die onder andere tot uiting komen in de ornamentiek van boogfries en de detaillering van de voordeur. De voor het woonhuistype kenmerkende opbouw is bewaard gebleven, met enkele kenmerkende interieurelementen zoals stucplafonds. De ensemblewaarden ontleent het pand voornamelijk aan de ligging aan de entree van het dorp Baarlo waar het vanwege de verschijningsvorm een belangrijke beeldbepalende rol speelt. Het woonhuis vertegenwoordigt algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden.

Het woonhuis ontleent zijn algemeen belang aan deze waarden.

Tags: gebouwen, woonhuizen,woonhuis,woonhuis,woningen en woningbcomplx

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Vrijstaand woonhuis gebouwd in een amba…
location_on Monumenten Kaart rond Baarlo

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!