Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Maliehoeve in Velp

Zoutmanlaan 5
6881 GM, Velp (Gemeente Rheden)
Gelderland
Publicatie: 20010917
Rijksmonument ID: 519448
Type: Woonhuis

Omschrijving van Maliehoeve

Inleiding

Dit opmerkelijke, in de binnenbocht van de Zoutmanlaan gelegen, bijzonder gaaf bewaarde LANDHUIS met TUINMUURTJE werd in 1925 ontworpen voor Jhr. H. VAN PANHUYS door de toentertijd in Den Haag gevestigde architect G.L. VAN STRAATEN (*1896). Enige jaren later zou van Straaten zich in Arnhem vestigen. De villa is gebouwd in een stijl die invloeden vertoont van zowel de Gooise landhuisstijl als de Amsterdamse School. Het pand wordt omgeven door een deels, met name aan de voorzijde, nog bewaard gebleven fraai aanlegde tuin met niveauverschillen en in baksteen uitgevoerde zitjes. De beplanting van deze tuin bestaat vooral uit altijd groen blijvende planten zoals coniferen, naaldbomen en rhodondendrons. De villa ligt iets verhoogd ten opzichte van de naar achteren aflopende tuin. De tuin wordt van de weg gescheiden door een laag gebogen bakstenen muurtje met bij de ingang twee kolommen waarop een door een stalen buis gevormd hekwerkje. Ter rechterzijde van het pand is recentelijk een schuurtje annex garage bijgebouwd, dat niet onder de bescherming valt.

Omschrijving

Het pand is gebouwd op een vlinderplattegrond die goed aansluit bij de bocht in de weg. Het huis is opgetrokken in baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Het pand heeft twee bouwlagen en een zolder waarbij de eerste verdieping is opgenomen in de zeer grote samengestelde en laaghangende overstekende rieten kap. De nok van het dak is voorzien van terracotta nokvorsten. In het midden van de nok bevindt zich een bakstenen schoorsteen. In diverse dakschilden bevinden zich lage dakkapellen waaromheen de rietdekking is doorgetrokken. De vensters op de begane grond zijn voorzien van houten luiken. De vensters worden merendeels door een strek afgesloten. De lekdorpels zijn in baksteen uitgevoerd.

De asymmetrisch ingedeelde en geknikte VOORGEVEL heeft links twee vensters waarvan het linker venster smaller is en voorzien is van een draairaam en het rechter een vernieuwd raam heeft. Hiernaast bevindt zich, links van de knik in de gevel, de ingangspartij. Deze heeft een driehoekige bakstenen stoep. De fraaie rondboogdeur heeft een voor de Amsterdamse School karakteristieke vorm en bezit twee kleine ruitjes waarvoor middels een smeedijzeren belettering de naam van het pand "MALIEHOEVE" aangebracht is. Rechts van de deur bevindt zich een stichtingssteentje. Aan de weerszijden van de deur bevindt zich een tweezijdige uitbouw waarin smalle verticale lichtsleuven zijn opgenomen waarin glazen bouwstenen zijn aangebracht. In het dakschild hierboven bevinden zich twee boven elkaar geplaatste dakkapellen waarvan de bovenste kleiner is. De onderste dakkapel heeft een driedelig kozijn met drie 9-ruits ramen; de vervolgens weer hierboven gelegen dakkapel heeft een tweedelig kozijn met twee 6-ruits ramen. Het geveldeel rechts van de ingang, voorbij de knik in de gevel heeft links een venster met een tweedelig kozijn met twee draairamen. Onder dit venster bevinden zich drie kelderlichten. Boven het venster bevindt zich een de kap doorbrekend groot kruiskozijn ter verlichting van het trappenhuis. Het kozijn bezit in ieder vak een 9-ruits raam. Rechts hiervan bevindt zich een driedelig kozijn met drie enkelruits ramen. In het bovenliggende dakschild bevindt zich een dakkapel met een tweedelig kozijn en twee 9-ruits ramen. In de lagere uitbouw rechts die bedoeld was als rijwielberging bevindt zich een tweedelige rondboogdeur.

Boven de LINKER ZIJGEVEL is het dak afgewolfd. De begane grond heeft links een driezijdige erker met een balkon. In de korte zijden van de erker bevinden zich stolpramen en aan de voorzijde bevinden zich dubbele stalen tuindeuren. Het balkon heeft een houten balustrade tussen bakstenen kolommen. Aan weerszijden van de balkondeur bevindt zich een 9-ruits raam.

De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft een centraal in de oksel gelegen grote halfcirkelvormige serre met een balkon. De serre heeft dubbele stalen tuindeuren met aan weerszijden stolpramen. De verdieping heeft zowel links als rechts een deur naar het balkon met respectievelijk links en rechts een venster. In het dakschild bevindt zich in de oksel van het dak een geknikte dakkapel met twee ramen.

In de RECHTER ZIJGEVEL bevindt zich links de reeds bovengenoemde uitgebouwde rijwielberging die later vergroot is en waarin zich in de parallel aan de zijgevel lopende gevel een 8-ruits raam bevindt. In de gewijzigde korte gevel tussen deze gevel en de gevel van de hoofdbouwmassa bevinden zich door een korfboog afgesloten dubbele opgeklampte deuren. Volgens de bouwtekening bevonden zich op deze plaats een smal raampje en een tweedelige rechtgesloten deur. In de gevel van de hoofdbouwmassa bevindt zich op de begane grond links een klein tweeruits klapraam waarnaast zich een venster met een driedelig kozijn bevindt met drie enkelruits ramen. De verdieping heeft eveneens een driedelig kozijn met drie 9-ruits ramen. In het dakschild bevindt zich een dakkapel met een tweedelig kozijn met twee 9-ruits ramen.

Het INTERIEUR van het pand is vrij gaaf bewaard gebleven en bezit onder meer nog een oorspronkelijk trappenhuis en diverse schoorsteenmantels uit de bouwtijd.

De tuin wordt van de weg gescheiden door een laag bakstenen MUURTJE met bij de ingang twee kolommen, waarop een door een stalen buis gevormd hekwerk.

Waardering

LANDHUIS MET TUINMUURTJE

Architectuurhistorische waarden:

- Deze gaaf bewaarde villa uit het interbellum vormt een bijzonder goed voorbeeld van de voor die tijd kenmerkende Gooise landhuisstijl waarbij tevens invloeden van de Amsterdamse School duidelijk herkenbaar zijn.

- De villa is van belang vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik zoals dit onder meer tot uitdrukking komt in het zeer grote expressieve rietgedekte dak. Van typologisch belang is de relatief weinig voorkomende vlindervormige plattegrondvorm.

- De villa is ontworpen door de bekende architect G.L. van Straaten en neemt een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van deze architect.

Stedebouwkundige waarden:

- De villa vormt een onderdeel van de grotendeels in de periode 1920-1940 tot stand gekomen villabebouwing in het gebied tussen het villapark Overbeek en de Beekhuizenseweg en is beeldbepalend voor de Zoutmanlaan vanwege de opvallende ligging in de binnenbocht van deze straat.

Cultuurhistorische waarden:

- Het pand is van belang als herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd als huisvesting van een nieuwe en kapitaalkrachtige veelal stedelijke elite, die zich bij voorkeur vestigde in kapitale villa's in ruim opgezette romantisch aangelegde villawijken. Deze droeg er toe bij dat het aanzien van het dorp en de sociale gelaagdheid van haar bevolking aanzienlijk veranderde.

Tags: gebouwen, woonhuizen,woonhuis,woonhuis,woningen en woningbcomplx

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Maliehoeve
location_on Monumenten Kaart rond Velp

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt