Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Dubbele villa in Dieren

Hogestraat 8
6953 AS, Dieren (Gemeente Rheden)
Gelderland
Bouwjaar: 1910-1911
Publicatie: 20010917
Rijksmonument ID: 519426
Type: Woonhuis

Omschrijving van Dubbele villa

Inleiding

Deze DUBBELE VILLA werd in 1910 ontworpen door de Dierense architect G.J. Uiterwijk. De villa is evenals de één jaar later ontworpen dubbele villa Hogestraat 4;6 gebouwd op het terrein van het in 1909 afgebrande oude hotel 'Het Wapen van Gelderland' en het pension 'Bellevue'. Beide villa's werden gebouwd in opdracht van mej. Viëtor die het tegenover de Dierense Toren gelegen pand bewoonde waarin nu het politiebureau gevestigd is. Het pand wordt omgeven door een tuin die van de weg gescheiden wordt door een door een modern bakstenen muurtje.

Omschrijving

De villa is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een samengesteld dak, dat de nok evenwijdig aan de weg heeft. De oorspronkelijke in maasdekking aangebrachte leien zijn vervangen door asfaltshingles. Op het dak bevinden vier gemetselde vernieuwde schoorstenen. Het dak is voorzien van mastgoten. De erkers aan de voorgevel zijn voorzien van gootlijsten op bewerkte houten klossen. Het pand is opgetrokken in baksteen en heeft in rode verblendsteen uitgevoerde horizontaal over de gevel lopende banden die op de begane grond de rondboogvensters volgen. Eveneens in rode verblendsteen uitgevoerd zijn de strekken boven de vensters (met gepleisterde sluitsteen) van de verdieping van voor- en zijgevels, de ontlastingsboogjes boven de lateien van de vensters van de trappenhuizen in de zijgevels en tenslotte de halfsteens rollagen onder de lekdorpels. Op de begane grond zijn de erkers aan de bovenzijde witgepleisterd. De geveltoppen van de uitbouw zijn boven de vensters eveneens witgepleisterd. Alle vensterdorpels zijn in hout uitgevoerd. De vensters waren oorspronkelijk van luiken voorzien waarvan de aanwezige duimen nog getuigen. Het pand bezit een uitgemetselde plint die wordt afgesloten door in rode verblendsteen uitgevoerde profielstenen met op de hoeken natuursteenblokjes.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit op de begane grond twee centraal geplaatste driezijdige erkers die gebouwd zijn op een trapeziumvormige plattegrond. Zowel links als rechts bevindt zich een twee traveeën brede erkerachtige rechthoekige uitbouw met een bovenliggend balkon met een houten bewerkte balustrade waarvan de helft van een afdak voorzien is (waardoor een veranda ontstaat) met twee dakschilden aangekapt aan de zadeldaken van de topgevels en gedragen door een houten pilasterachtige pijler en twee tegen de muur aangebrachte houten pilasters. In de zijgevels van de uitbouw en in het terugliggende deel van de voorgevel van de verdieping bevindt zich in ieder muurvlak een deur met bovenlicht die op het balkon uitkomt. In het schilddak bevindt zich een dakkapel in Empirestijl met dubbele tweeruits draairamen en een bovenlicht met een radiale roedenverdeling. De uitbouw van de voorgevel heeft in iedere zijde van de driezijdige erkers een enkelruits schuifraam en op de verdieping vier T-schuiframen met 6-ruits bovenlichten (deze evenals als alle andere bovenramen van geel kathedraalglas voorzien). In iedere geveltop drie smalle rechthoekige vensters waarbij het middelste venster hoger is. Deze vensters zijn voorzien van vierruits draairamen waarbij het middenvenster bovendien een tweeruits bovenlicht heeft.

De erkers in de door de uitbouw gevormde hoeken bezitten aan de voorzijde een enkelruits schuifraam en een deur, beide met een rondbogig bovenlicht met glas-in-lood. Deze deuren komen uit op een terras in de vorm van een kwart ovaal dat afgezet is met hardsteen. De linker- en rechterzijde hebben eveneens een enkelruits schuifraam met een rondbogig bovenlicht met glas-in-lood.

De asymmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL heeft rechts de ingangsdeur waarvoor een portaal geplaatst is dat bestaat uit een luifel en twee 8-ruits ramen. Op de verdieping een enkelruits schuifraam met een 6-ruits bovenlicht en een witgepleisterde latei.

In het midden op de begane grond ter plaatse van het trappenhuis drie kleine trapsgewijs geplaatste vensters. Op de verdieping drie smalle rechthoekige van links naar rechts het verloop van de trap volgend, kleiner wordende vensters geplaatst onder een doorlopende witgepleisterde latei. De vensters zijn voorzien van enkelruits schuiframen en met 6-ruits bovenlichten. In het dakschild bevindt zich een dakkapel met een driedelig venster met halfrond midden-bovenlicht volgens palladiaans motief.

Links op de begane grond een venster met twee gekoppelde enkelruits schuiframen met 4-ruits bovenlichten en aan weerszijden van het onderraam luiken. De verdieping bezit een T-schuifraam met een zesruits bovenlicht.

De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft zowel links en rechts een licht risalerend door een puntgevel afgesloten geveldeel onder een overstekend aangekapt zadeldak. De geveltoppen zijn gepleisterd. Tegen beide uitbouwen bevinden zich schuurtjes waarvan de bovenzijde een balkon vormt. Op de verdieping van bovengenoemde uitbouwen bevinden zich dubbele balkondeuren met 6-ruits bovenlichten met terzijde een klein rechthoekig venster met een 4-ruits draairaam. In beide topgevels bevinden zich twee kleine vensters als hierboven beschreven. In de vier terugspringende traveeën bevindt zich op de verdieping in elke travee een T-schuifraam met een 6-ruits bovenlicht. Op de begane grond bevinden zich twee dubbele tuindeuren met enkelruits bovenlicht waarvoor zich een terras bevindt dat gedeeld wordt door een met een ezelsrug afgesloten scheidingsmuurtje.

De RECHTER ZIJGEVEL is nagenoeg gelijk aan de linker zijgevel (gespiegeld).

Beide panden bezitten nog diverse oorspronkelijke INTERIEURonderdelen zoals ondermeer trappenhuizen, paneeldeuren, stucplafonds en terazzovloeren in hal, gang en keuken.

Waardering

DUBBELE VILLA, gebouwd in Overgangarchitectuur uit 1910. Architectuurhistorische waarden:

- Het pand is van belang als gaaf bewaard voorbeeld van een dubbele villa uit de vroege twintigste eeuw die opgetrokken is in de voor deze periode karakteristieke Overgangsarchitectuur waarin ondermeer elementen van de Um 1800-stijl aanwezig zijn.

- Het pand is van belang omwille van de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik.

- Het pand is van belang omwille van de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp.

- Het pand is van belang voor het oeuvre van de Dierense architect G.J. Uiterwijk.

Stedebouwkundige waarden:

- Het pand is van belang in samenhang met de eveneens door G.J. Uiterwijk gebouwde dubbele villa Hogestraat 4;6 waarmee het pand een ensemble vormt.

- Beide panden zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de historische dorpskern van Dieren door de situering aan de zuid-westelijke dorpsentree. Beide panden maken deel uit van de waardevolle laat-negentiende eeuwse en vroeg-twintigste eeuwse villabebouwing nabij het Hof te Dieren.

Tags: gebouwen, woonhuizen,woonhuis,woonhuis,woningen en woningbcomplx

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Dubbele villa
location_on Monumenten Kaart rond Dieren

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt