Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Hoekstee in Dieren

Zutphensestraatweg 36
6953 CL, Dieren (Gemeente Rheden)
Gelderland
Publicatie: 20010917
Rijksmonument ID: 519393
Type: Woonhuis

Omschrijving van Hoekstee

Inleiding

Deze schilderachtige VILLA genaamd HOEKSTEE met TUINHEK werd in 1896-1897 gebouwd naar ontwerp van E. Lofvers onder invloed van de Neo-Renaissancestijl en is gelegen op een driehoekig perceel op de hoek van de Zutphensestraat- weg en de Noorderstraat. De villa vormt de noordelijke afsluiting van het complex. Het pand bezit ter rechterzijde een tuin met een monumentale eik. De villa wordt nog deels omgeven door een ijzeren hekwerk.

Omschrijving

Het pand is gebouwd op een nagenoeg rechthoekige plattegrond waarbij de aan de Noorderstraat gelegen hoek gevormd door de linkerzijgevel en de achtergevel deels is afgeschuind en getrapt. Het pand bestaat uit een souterrain, een belétage, een verdieping onder een uit twee delen bestaand dak waarvan het linkerdeel deels onder een afgeplat schilddak en het rechterdeel voorzien is van een iets hoger schilddak met op de nok een deels nog aanwezige bekroning in de vorm van een vermoedelijk in terra cotta uitgevoerde vorstkam of crête en op de nokhoeken pirons waarvan de bolvormige bekroningen verdwenen zijn. De daken zijn gedekt met gesmoorde Tuile du Nord pannen. De dakkapel boven de rechterzijgevel heeft een zelfstandig schilddakje gedekt met rode Tuile du Nord met op de nokhoeken pirons. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde kroonlijst waarin een goot. De voorgevel wordt afgesloten door een hoofdgestel dat hieronder nader beschreven zal worden. De gevels worden verlevendigd door horizontaal over de gevel lopende gepleisterde banden ter hoogte van de van de lek-, wissel- en bovendorpels (zgn. speklagen). Op de hoeken bevinden zich verticale gepleisterde banden. De strekken en bogen die de vensters afsluiten zijn merendeels uitgevoerd in felrode bak- of verblendsteen en van gepleisterde aanzet- en sluitstenen voorzien.

De VOORGEVEL, waarvan het linkerdeel ter breedte van één vensteras terugspringt, wordt afgesloten door een hoofdgestel bestaande uit een gepleisterde geprofileerde architraaf, een fries bestaande uit siermetselwerk in felrode baksteen met kruisvormige motieven in gele baksteen en een geprofileerde kroonlijst.

Tussen de belétage en de verdieping bevindt zich een horizontale band opgevat als hoofdgestel en bestaande uit een architraaf, fries met siermetselwerk in felrode en gele baksteen in dambordpatroon en een zware geprofileerde kroonlijst. Het terugliggende linker geveldeel heeft in het souterrain een door een recent vernieuwde rollaag afgesloten venster met een dubbel draairaam. De belétage bezit een door een licht getoogde strek afgesloten venster waarin een gewijzigd raam waarbij de oorspronkelijke T-indeling gehandhaafd is. De verdieping heeft een door een strek afsloten venster waarin een T-schuifraam. Het licht risalerende rechter geveldeel heeft in het souterrain twee door een vernieuwde rollaag afgesloten vensters waarin dubbele draairamen. Op de belétage worden de vensters afgesloten door een licht getoogde strek in felrode baksteen met gepleisterde aanzet en sluitstenen waarin twee enkelruits schuiframen.

De verdieping heeft een breed venster. Het kozijn bevat twee middenstijlen die breed schuifraam in het midden scheiden van smalle schuiframen aan weerszijden. Aan weerszijden van de strek boven het venster bevinden zich rijk uitgevoerde smeedijzeren sierankers.

De LLINKER ZIJGEVEL heeft in het midden de entree die te bereiken is door middel van een met hardsteen belegde trap en bordes die van en een zeer fraaie smeedijzeren balustrade voorzien is. De in rijke Neo-Renaissancestijl uitgevoerde toegangsdeur is voorzien van een smeedijzeren raamhek onder een in felrode baksteen uitgevoerde rondboog met een gepleisterde sluitsteen. Rechts van de ingang bevindt zich een rondboogvenster. Onder het bordes bevindt zich een trap naar het souterrain dat een ingangsdeur heeft met een vierruits raam. De verdieping heeft boven de ingang een door een steens strek afgesloten T-schuifraam dat het trappenhuis verlicht. Tussen de verdiepingen en onder de kroonlijst zijn een aantal muurankers (schotelankers) aangebracht.

Tussen de twee hoekafschuiningen, in de door de twee delen ontstane 'oksel', bevinden zich twee mogelijk latere invullingen ten behoeve van toiletten. Beide zijn voorzien van een klein enkelruits raampje. In de rechtermuur tussen beide toevoegingen bevindt zich een door een strek afgesloten bovenlicht dat vermoedelijk een restant vormt van een op deze plaats aanwezig T-schuifraam. Het souterrain in de linkerafschuining heeft een vermoedelijk later aangebracht venster.

De ACHTERGEVEL bestaat uit drie delen: links de gevel van de uitbouw van de rechter zijgevel; in het midden een licht uitgebouwd rookkanaal met schoorsteen en rechts een deel waarin één vensteras met een venster met enkelruits raam in de het souterrain. De belétage heeft een door een getoogde strek (i.t.t. de overige vensters in gewone baksteen uitgevoerd, echter wel met gepleisterde aanzet- en sluitstenen) afgesloten venster waarin een T-schuifraam. De verdieping bezit een later aangebracht venster met een T-schuifraam.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft links een serre op een bakstenen borstwering met eenvoudige gesneden stijlen en waarvoor een recent aangebrachte gemetselde trap. Links van de trap is in de borstwering een laag houten deurtje aangebracht. Rechts van de serrre bevindt zich een uitbouw waarvan de bovenzijde als balkon fungeert. In het souterrain van de uitbouw twee kleine vensters met klapramen en één venster met een tweedelig kozijn waarin twee draairamen. De belétage heeft een door een getoogde strek afgesloten venster waarin een T-schuifraam. De verdieping heeft links twee door hanekammen afgesloten vensters met dubbel openslaande ramen en bovenlicht, rechts door een hanekam afgesloten dubbel openslaande deuren met bovenlicht. Boven het links van het midden gelegen venster bevindt zich een witgeschilderd paneel met de tekst 'Hoekstee' waarboven een de kroonlijst doorbrekende bakstenen dakkapel met een door een strek afgesloten venster en een stolpraam.

Het pand bezit een grotendeels gaaf bewaard INTERIEUR met ondermeer een hal met een witmarmeren vloer; een trappenhuis met rijk bewerkte houten begin- en eindbalusters; paneeldeuren; kamers-en-suite met rijk uitgevoerde stucplafonds met o.a. aan de Lodewijk XIV-stijl ontleende ornamentiek; diverse zwartmarmeren schoorsteenmantels waarvan één met ornamentiek in beige en bruin marmer.

Aan meerdere zijden scheidt een ijzeren TUINHEK de tuin van de weg.

Waardering

VILLA HOEKSTEE met TUINHEK, gebouwd in Neo-Renaissancestijl in 1896-1897. Architectuurhistorische waarden

- De villa is van belang als een bijzonder voorbeeld van een schilderachtige, bijzonder rijk uitgevoerde villa in Neo-Renaissancestijl uit de laatste jaren van de negentiende eeuw.

- De villa is van belang omwille van de vrij gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de bijzondere en rijke detaillering en ornamentiek alsmede het karakteristieke materiaalgebruik.

- De villa is van belang vanwege de vrij gaaf bewaarde rijk uitgevoerde interieurs waardoor er sprake is van een bijzondere samenhang tussen in- en exterieur.

- De villa is van belang voor het oeuvre van de architect Eelco Lofvers. Stedebouwkundige waarden:

- Het pand heeft een ensemblewaarde als onderdeel van het complex door Lofvers ontworpen villa's en heeft een hoge situeringswaarde door de opvallende ligging op de hoek van de Zutphensestraatweg en de Noorderstraat en als afsluiting van het complex. Het tuinhek is van belang als functioneel onderdeel van het villacomplex.

Tags: gebouwen, woonhuizen,woonhuis,woonhuis,woningen en woningbcomplx

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Hoekstee
location_on Monumenten Kaart rond Dieren

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt