Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Pastorie met koetshuis annex catechisatiegebouw in Zieuwent

Dorpsstraat 41
7136 LG, Zieuwent (Gemeente Oost Gelre)
Gelderland
Bouwjaar: 1898-1899
Architect: J.W. Boerbooms
Publicatie: 20010827
Rijksmonument ID: 516278
Type: Kerk

Omschrijving van Pastorie met koetshuis annex catechisatiegebouw

Omschrijving

De PASTORIE met KOETSHUIS annex CATECHISATIEGEBOUW is gebouwd op een samengestelde plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een samengesteld afgeplat schilddak gedekt met leien in maasdekking. De nokeinden van het linker deel van de kap worden, evenals de dakkapellen, bekroond door pirons. In het voorschild bevinden zich twee dakkapellen. Zowel in het achterschild als het rechter zijschild bevindt zich telkens één dakkapel.

Het pand is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Daarnaast zijn diverse soorten profielsteen toegepast bij het samenstellen van architraaf- en waterlijsten alsmede friezen. In de voorgevel is bovendien zwarte-grijze baksteen toegepast voor ruitvormige decoraties. Het pand heeft een omlopende licht uitgemetselde door profielsteen afgesloten plint. Ter hoogte van de bakstenen lekdorpels van de vensters bevindt zich zowel op de begane grond als de verdieping een omlopende waterlijst die samengesteld is uit profielsteen. De gevels worden afgesloten door een architraaflijst, uitkragend fries (beiden uit profielsteen samengesteld) en een met leisteen beklede daklijst. De gevels worden verder verlevendigd door smeedijzeren muurankers die per verdieping verschillen.

De asymmetrisch ingedeelde drie traveeën brede VOORGEVEL heeft in de middelste travee de ingang. De entree heeft een hardstenen stoep met drie treden. De door een blinde segmentboog afgesloten iets verdiept gelegen ingang is voorzien van een fraaie dubbele deur met in iedere deur vier briefpanelen en twee ruiten waarvoor smeedijzeren raamhekjes geplaatst zijn. Het vierdelig bovenlicht is van glas-in-lood voorzien. De verdieping bezit een enkelruits schuifraam met een van glas-in-lood voorzien bovenlicht. De linker travee risaleert en heeft zowel op de begane grond als op de verdieping een door een blinde segmentboog afgesloten venster dat voorzien is van twee gekoppelde enkelruits schuiframen met van glas-in-lood voorziene bovenlichten. Aan weerszijden bevindt zich ruitvormig siermetselwerk dat uitgevoerd is in zwart-grijze baksteen. De rechter travee bezit zowel op de begane grond als op de verdieping een door een blinde segmentboog afgesloten venster dat voorzien is van een enkelruits schuifraam met een tweedelig van glas-in-lood voorzien bovenlicht.

De LINKER ZIJGEVEL is asymmetrisch ingedeeld en vijf traveeën breed. De linker travee die slechts één bouwlaag heeft, bezit een door een blinde segmentboog afgesloten venster dat voorzien is van twee gekoppelde enkelruits schuiframen met van glas-in-lood voorziene bovenlichten. De tweede en de vierde travee bezitten zowel op de begane grond als op de verdieping een door een blinde segmentboog afgesloten venster dat voorzien is van een enkelruits schuifraam met een tweedelig van glas-in-lood voorzien bovenlicht. De tweede travee bezit tevens een kelderlicht. De door een trapgevel afgesloten derde travee, waarachter het trappenhuis gelegen is, is rijker behandeld en risaleert licht. Op de begane grond bevindt zich een ingang die bestaat uit een door een segmentboog afgesloten nis waarin een vernieuwde deur gelegen is. Het bovenliggende geveldeel wordt gekenmerkt door een door een spitsboog afgesloten spaarveld waarin zich tussen de begane grond en de verdieping twee gekoppelde door segmentboogjes afgesloten vensters met glas-in-lood bevinden. Hierboven bevinden zich twee gekoppelde spitsboogvensters die eveneens van glas-in-lood voorzien zijn en een occulus met glas-in-lood. De afsluitende trapgevel heeft uitkragende schouders en heeft in de top een pinakel. De vijfde, rechter travee heeft op de begane grond een door een blinde segmentboog afgesloten muuropening die voorzien is van dubbele tuindeuren met een driedelig, van glas-in-lood voorzien bovenlicht. Oorspronkelijk bevond zich hier een veranda. De verdieping bezit een door een blinde segmentboog afgesloten venster dat voorzien is van een enkelruits schuifraam met een tweedelig van glas-in-lood voorzien bovenlicht.

De asymmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft op de begane grond van het uitgebouwde linker geveldeel een erker met een bovenliggend balkon. De erker is mogelijk eerst in de jaren twintig tot stand gekomen op de plaats van een veranda. De erker bezit dubbele schuifdeuren uit de bouwtijd van de pastorie alsmede enkelruits ramen en bovenlichten aan de voorzijde. De korte zijden zijn in baksteen opgetrokken. Rechts van de erker heeft de gevel een deur met een 4-ruits bovenlicht. Tegen de linker zijgevel bevindt zich een latere aanbouw die een verbinding vormt tussen de kerk en de pastorie. De verdieping bezit links dubbele balkondeuren met een tweedelig bovenlicht en rechts een niet-oorspronkelijke deur alsmede een klein rechthoekig venster. Boven in de gevel bevindt zich een blind segmentboogje die het restant vormt van een venster dat zich hier oorspronkelijk bevond. Het éénlaags geveldeel rechts waarop het koetshuis aansluit bezit een smal enkelruits raampje.

De RECHTER ZIJGEVEL is drie traveeën breed en nagenoeg symmetrisch ingedeeld. Zowel op de begane grond als de verdieping bevinden zich drie door blinde segmentboogjes afgesloten vensters die ieder voorzien zijn van een enkelruits schuifraam met een tweedelig van glas-in-lood voorzien bovenlicht.

Het pand bezit een waardevol, nog grotendeels bewaard gebleven INTERIEUR. Een opvallend onderdeel, naast de met marmer belegde vloer van de gang, de paneeldeuren, het trappenhuis en de diverse marmeren schoorsteenmantels vormen de stucornamenten van de plafonds. Deze rijk gedecoreerde ornamenten zijn in de trant van de Neo-Gotiek uitgevoerd en zijn mogelijk vervaardigd naar ontwerp van Boerbooms. Het betreft hier steeds hetzelfde ornament dat naar gelang het belang van de kamer groter of kleiner, rijker of eenvoudiger uitgevoerd is.

Het KOETSHUIS is in hoofdvorm afgeleid van de T-boerderij en is gebouwd op een T-vormige plattegrond en bestaat uit een dwarsgeplaatst éénlaags voorhuis onder een schilddak met een smaller achterhuis onder een schilddak met de nok haaks op het voorhuis. Het dak is belegd met gesmoorde Oud-Hollandse pannen. In het voorschild bevinden zich twee kleine dakkapellen als op de pastorie. Het pand is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels van het voorhuis worden afgesloten door een uitkragend gemetseld fries en een eenvoudige geprofileerde kroonlijst.

Het linker deel van het gebouw was ingericht ten behoeve van het catechismusonderricht, het middendeel met het achterhuis was ingericht als koetshuis terwijl het rechter deel de functie van (bij)keuken had. De vier traveeën brede VOORGEVEL is asymmetrisch ingedeeld. De twee linker traveeën bezitten beide een door een blind segmentboogje afgesloten venster dat voorzien is van een T-schuifraam met tweedelig bovenlicht. De derde travee heeft door een segmentboog afgesloten dubbele schuurdeuren. De vierde travee bezit een breed venster dat voorzien is van twee gekoppelde door segmentboogjes afgesloten T-schuiframen met enkelruits bovenlichten. De LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis bezit een door een blind segmentboogje afgesloten deur met een enkelruits bovenlicht. De gevel van het achterhuis bezit in het midden een opgeklampte deur en rechts een klein vierkant enkelruits raampje. De ACHTERGEVEL van het voorhuis heeft links een door een blind segmentboogje afgesloten opgeklampte deur. De achtergevel van het achterhuis heeft in het midden een rechtgesloten opgeklampte deur. Rechts bevindt zich een halfrond 3-ruits gietijzeren stalraampje. Eenzelfde, links in de gevel gelegen, venster is dichtgemetseld. De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis bezit een door een blind segmentboogje afgesloten venster dat voorzien is van een T-schuifraam met een gedeeld bovenlicht. De gevel van het achterhuis heeft in het midden een door een rollaag afgesloten kelderlicht. Het interieur bezit nog verschillende oorspronkelijke interieurelementen waaronder een (bij)keuken van de pastorie die voorzien is van een terrazzovloer en een grote schouw.

Waardering

PASTORIE met zowel kenmerken van de Neo-Renaissance als de Neo-Gotiek uit jaren 1898-1899 naar een ontwerp uit 1897 van de Arnhemse architect J.W. BOERBOOMS met een in de kern waarschijnlijk ouder KOETSHUIS.

Architectuurhistorische waarden:

- De pastorie is van belang als karakteristiek voorbeeld van de laat negentiende eeuwse Neo-Renaissance stijl waarin tevens invloeden van de Neo-Gotiek herkenbaar zijn. De ingetogen toepassing van deze twee stijlen is typerend voor veel katholieke pastorieën in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het naastgelegen koetshuis is volgens de plaatselijke tradities gebouwd in een op de T-boerderij geïnspireerde vorm. De pastorie wordt gekenmerkt door hoogwaardige esthetische kwaliteiten die onder meer tot uitdrukking komen in de gave verhoudingen, de zorgvuldige en bijzondere detaillering, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De pastorie bezit nog veel oorspronkelijke interieurelementen waarvan de stucornamenten met engelen opvallen die mogelijk eveneens naar ontwerp van Boerbooms vervaardigd zijn. De pastorie is tevens belang voor het oeuvre van de architect J.W. Boerbooms. De St. Werenfriduskerk c.a. vormt het chef d'oeuvre van deze architect.

Stedenbouwkundige waarden:

- De pastorie en het koetshuis zijn van belang als functioneel onderdeel van het R.K. kerkcomplex St.Werenfridus en tevens van bijzondere betekenis voor het aanzien van de historisch gegroeide dorpskern van Zieuwent door de situering op de hoek van de Dorpsstraat en de Harreveldseweg.

Cultuurhistorische waarden:

- De pastorie geeft een goed beeld van de huisvesting en de maatschappelijke positie van de geestelijkheid, in het bijzonder die van pastoor en kapelaans,in de late negentiende eeuw.

Tags: kerkelijke gebouwen,pastorie(f),kerkelijke dienstwoning,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Pastorie met koetshuis annex catechisat…
location_on Monumenten Kaart rond Zieuwent

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt