Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Sint-Willehaduskerk in Emmer Compascuum

H. Willehadus
Hoofdkanaal Oz 83
7881 CN, Emmer Compascuum (Gemeente Emmen)
Drenthe
Bouwjaar: 1924-'26 1959 (kapel) 1992 (rest.)
Architect: H. Kroes H.J. Bakx (1959)
Publicatie: 19980825
Rijksmonument ID: 510957
Type: Kerk
Bekijk wikipedia

Omschrijving van Sint-Willehaduskerk

Inleiding

Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk.

In 1949 is de, inmiddels gesloopte, pastorie tot woning verbouwd naar ontwerp van H.J. Bakx. Deze groninger architect heeft eveneens de van 1959 daterende bidkapel ontworpen.

De kerk is gedeeltelijk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk met uitzondering van de toren zijn geheel gerestaureerd.

Eenvoudig orgel, gebouwd eind jaren '50 door fa. Verschueren te Heithuizen (Limburg).

Omschrijving

Driebeukige kruiskerk met vier traveeën, de zijbeuk ondergebracht in gekoppelde dwarsbeuken. Aangebouwde narthex. Opgetrokken in baksteen onder zadeldaken. In het dakschild op de traveescheidingen een dakkapel onder schilddak. Halfronde absis met half koepelvormig dak. Toren in de zuidwesthoek afgedekt onder een tentdak, aan de onderzijde naar buiten gezwenkt, met paraboolvormige openingen. In de vier torengevels vlak onder de dakvoet metalen wijzerplaten. In de noordwesthoek de voormalige doopkapel onder schilddak. In dezelfde hoek de sacristie tussen dwarsschip en absis, met aangebouwde bijsacristie en verwarmingsruimte onder platte daken. Het complex bevat aan de noord- en zuidzijde uitgebouwde biechtstoelen onder schilddaken. De entree is teruggelegd d.m.v. archivolten, die recht afgesloten zijn met een keperboogvormige betonnen latei. Aan weerszijden van de entree een venster met eveneens betonnen latei. Boven de intree een boogvormig vijflicht met glas-in-lood, de binnenzijde van de boog paraboloïde, de buitenzijde spits. In de geveltop een ster in siermetselwerk. In de voorgevel, boven de narthex een drielicht van rondboogvensters.

In de kopgevel van het transept en van de dwarsbeuken eenzelfde vijflicht als in de voorgevel.

Interieur

Dakstoel waarvan de spanten boven het schip en het orgelbalkon afgetimmerd zijn met een cassettenplafond. Boven de zijbeuken en transepten gemetselde paraboolvormige tongewelven en boven de absis een half koepelgewelf. Absis voorzien van acht gebrandschilderde glas-in-loodramen. Aan weerszijden van de absis twee zijkapellen, gelijk aan de voormalige doopkapel, met gemetselde gewelven. Paraaboolvormige scheidingsbogen van schoon metselwerk tussen de traveeën en de beuken. De bogen staan op granieten kolommen, die rond zijn, behalve onder het orgelbalkon. Tussen de gemetselde ribben gestucte gewelfvlakken met schabloonmotieven. Terasso vloer. De kerk heeft de originele banken in de originele opstelling. Altaar met tweede vaticaanse concilie in de jaren '60 gewijzigd. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg.

Waardering

RK kerk van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

- als karakteristiek voor kerkenbouw uit de periode 1920-40

- vanwege de beeldbepalende ligging

- vanwege de gaafheid

Tags: kerkelijke gebouwen,kerk,kerk en kerkonderdeel,religieuze gebouwen

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Sint-Willehaduskerk
location_on Monumenten Kaart rond Emmer Compascuum

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt