Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Nieuwenbroek: parkaanleg in Beesel

Kasteel Nieuwenbroeck 1
5954 CL, Beesel (Gemeente Beesel)
Limburg
Bouwjaar: 18e/19e eeuw
Publicatie: 20000217
Rijksmonument ID: 509869

Omschrijving van Nieuwenbroek: parkaanleg

Omschrijving

PARKAANLEG, bestaande uit

a. lanen

b. terrein binnen de gracht

c. siertuin

d. parkdriehoek

e. weiden

f. bos

ad a.: er zijn twee lanen, n.l. de oprijlaan en de laan langs de noordgrens van de buitenplaats; tracées XVIII of ouder. De oprijlaan voert van de Ruys van Splintersingel direct langs de zuidzijde van de gracht naar de brug over de gracht en heeft een klinkerverharding; er is geen regelmatige laanbeplanting: er staan o.a. een paar eiken, linden en coniferen. De noordlaan loopt van de Ruys van Splintersingel langs de noordzijde van de gracht en de siertuin en gaat na een bocht over in een bospad; de laan heeft een puinverharding en aan weerszijden een enkelvoudige rij Amerikaanse eik.

ad b.: het terrein binnen de gracht bestaat uit twee delen: de binnenplaats en het grasveld ten westen van het poortgebouw. De binnenplaats wordt ingesloten door het hoofdgebouw, het poortgebouw en de remise (zie onder 3) en heeft een grindverharding; voor de remise staan twee oude tamme kastanjes. Vanuit de oostgevel van het huis zijn er twee zichtassen: een over de siertuin in oostelijke richting tot aan het ophaalbruggetje (zie onder 4) en een in zuidoostelijke richting over het weiland, die verder loopt als smal bospad; de beëindiging hiervan is onduidelijk. Het grasveld heeft langs de grachttaluds een ongestructureerde moderne beplanting; in de zuidwesthoek staat een oude solitaire beuk.

ad c.: de siertuin is het terreingedeelte dat direct ten oosten aan het grachteiland grenst; de tuin heeft een moderne inrichting, die niet beschermenswaard is; vroeger waren hier de boomgaard en de moestuin; hiervan resteert niets.

ad d.: tegenover de toegangsbrug (zie onder 4) ligt een driehoekig terrein, waarvan twee zijden gevormd worden door brede sloten; de derde zijde is een deel van de oprijlaan en het verlengde daarvan. De parkdriehoek heeft een landschappelijke aanleg, XIXa-b, met veel oude solitairen en open grasvlaktes; vanaf de binnenplaats is er tussen hoofd- en poortgebouw door een gezicht in het parkje; er is sprake van een -zwakke- zichtas.

ad e.: de parkdriehoek is aan west-, zuid- en oostzijde omringd door weilanden, die de open ruimtes vormen tussen de gebouwen binnen de gracht en de parkdriehoek enerzijds en het overige bos anderzijds; het meest oostelijke weiland is een onregelmatige vijfhoek, waarvan vier zijden begrensd worden door een brede sloot; de vijfde (noord)zijde grenst aan de siertuin.

ad f.: iets minder dan de helft van het totale oppervlak van het complex bestaat uit bos, dat geconcentreerd is in het zuiden en oosten van het complex; er lopen diverse wandelpaden; met name het zuidelijk deel bevat veel oud hout en is nogal geaccidenteerd. In de strook bos langs de oostgrens staan veel oude eiken.

Waardering

PARKAANLEG van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de visueel-landschappelijke waarde

- vanwege de cultuurhistorische waarden op zich en in relatie tot de andere complexonderdelen.

Tags: losse objecten, ed.,historische aanleg,tuin, park en plantsoen,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Nieuwenbroek: parkaanleg
location_on Monumenten Kaart rond Beesel

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!