Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Kubusvorminge eengezinswoningen in de Kiefhoek in Rotterdam

flag Top 100 rijksmonument
Eemstein 6
3073 KA, Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
Zuid Holland
Bouwjaar: tussen 1928 en 1930
Architect: J.J.P. Oud
Publicatie: 19850530
Rijksmonument ID: 46831
Type: Woonhuis
Bekijk wikipedia

Top 100 omschrijving

Rotterdam, De Kiefhoek: woningencomplex van oorspronkelijk 298 eengezinswoningen en diverse centrale voorzieningen (o.a. winkels; waterstokerij), gebouwd in 1925-1929 naar ontwerp van J.J.P. Oud, volgens de principes van het Nieuwe Bouwen. In de woningen werd gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde plattegrond, hetgeen een der overwegingen van de architect weerspiegelt, nl. het seriematig ontwerpen en bouwen van woningen. De bouwopgave was om een maximale woonruimte te bieden met een minimum aan middelen. Uit stedebouwkundig oogpunt valt de beslotenheid van de wijk naar buiten toe op, terwijl naar binnen toe de openheid juist kenmerkend is. Door een overwogen indeling van de woonwijk, werd een optimale bezonning der huizen verkregen. Deze aanblikbepalende elementen werden door Oud op basis van een driehoekig ontworpen stratenplan uitgevoerd. Het door Oud uitgewerkte concept van bouwen en stedebouwkundige indeling wordt "functionalistisch" genoemd: deze benaming impliceert meer dan een stilistisch etiket.

Het Nieuwe Bouwen wilde ondermeer de bouwkunst juist die vorm geven die met een minimum aan bouwmaterialen terdege rekening hield met aard en omvang van de functie, met het gebruik van het gebouw. Ouds ideeën waren hun tijd vooruit: door gebrek aan financiële middelen werd gebruik gemaakt van goedkope, nieuwe bouwmaterialen (die overigens snel blijken te verweren). De uit de 19de eeuw daterende vooruitgangsidee, van verheffing van de arbeidersklasse, werd door Oud in het ontwerp van "De Kiefhoek" vormgegeven. Gebrek aan financiele middelen en onbekendheid met de verwerking van "nieuwe" bouwmaterialen hebben "De Kiefhoek" doen beperken tot een enkelvoudig, zij het uitzonderlijk voorbeeld. "De Kiefhoek" geldt als cultuurobject van bijzondere waarde door het belang voor de geschiedenis van de ontwikkeling van de volkshuisvesting en stedebouw. Voorts geldt het woningencomplex als voornaam specimen in het opus van Oud en mag het gelden als uitdrukking van functionalistische ideeën, alsmede van de ideeën van De Stijl en wordt het gerekend tot de belangrijkste voortbrengselen van het Nieuwe Bouwen.

Omschrijving van Kubusvorminge eengezinswoningen in de Kiefhoek

EENGEZINSWONINGEN. De kubusvormige woningen zijn aaneengerijd in langgerekte bouwstroken zonder aanbouwen, opgetrokken in gele baksteen die beneden als hoge plint in het zicht is gelaten en voor het overige geheel is witgepleisterd; bij de winkels en werk/bergplaatsen zijn de hoeken boven afgerond, welke ronde vorm wordt herhaald in de balconnetjes boven de ingangen van de woningen aan de korte verbindingsstraatjes en in de pijlers van de overigens blauw-stalen tuinhekjes.

Voor het overige bezitten de woonreeksen geheel uniform ingedeelde gevels, met doorlopende vensterstroken in - boven geelgeverfde - houten kozijnen en beneden enigszins verdiept aangebrachte in grijze kozijnen, onderbroken door de steeds gekoppeld geplaatste deuren aan beide lange zijden, en met geheel blinde korte eindgevels; alleen de woningen aan de Korte Lindtstraat zijn als vrijstaande woningen gebouwd, in geheel vergelijkbare trant ten behoeve van zeer grote gezinnen - alle overige zijn in meerdere woningen omvattende bouwstroken opgenomen.

De doorzichten naar de achterterreinen zijn telkens afgeschermd door bakstenen muurtjes met blauw-roosterhek.

Tags: gebouwen, woonhuizen,woonhuis,woningen en woningbcomplx

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Kubusvorminge eengezinswoningen in de K…
location_on Monumenten Kaart rond Rotterdam

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!