Friesland close
West terschelling close
search
Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

59 rijksmonumenten gevonden

Burgemeester Eschauzierstraat 47 in West-Terschelling -01 - The first pair of houses in the council housing complex at the Burgemeester Eschauzier Street 47-49 in West-Terschelling in the Netherlands probably dates from shortly before 1909 and has the same architectural detailing of doors, windows and the same internal organization, but the main shape is more traditional. The dormer in the roof at the front side is not original. Nationally listed heritage. De eerst gebouwde dubbele woning van het complex sociale huisvesting aan de Burgemeester Eschauz… MarcoSwart - 10 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Dubbele arbeiderswoning Burgemeester Eschauzierstraat 47, West Terschelling, Friesland
Burgemeester Swaanstraat 15 in West-Terschelling -01 - House from 17th or 18th century with gable roof and plastered facade at Burgemeester Swaanstraat 15 in West-Terschelling in the Netherlands. Nationally listed heritage. Huis uit 17e of 18e eeuw onder zadeldak tegen gepleisterde puntgevel aan de Burgemeester Swaanstraat 15 in West-Terschelling. MarcoSwart - 12 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Pandje onder zadeldak tegen gepleisterde puntgevel Burgemeester Swaanstraat 15, West Terschelling, Friesland
Commandeurstraat 14 in West-Terschelling -01 - House with crow-stepped gable and framed doorway, dated by wall washers 1669 at Commandeurstraat 14 in West-Terschelling in the Netherlands. Nationally listed heritage. Huis met trapgevel en omlijste deur, door muurankers gedateerd 1669 aan de Commandeurstraat 14 in West-Terschelling. MarcoSwart - 12 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Pand met omlijste deur in gepleisterde trapgevel Commandeurstraat 14, West Terschelling, Friesland
Molenstraat 14 in West-Terschelling -01 - House with gable roof, plastered back and front sides with six-paneled windows at Molenstraat 14 in West-Terschelling in the Netherlands. Wall anchors dating A.I.D.1788. Two sidewalk marking poles with shell motive. Nationally listed heritage. Huis onder zadeldak tussen gepleisterde puntgevels met zesruitsvensters, Molenstraat 14 in West-Terschelling. Ankers A.I.D. 1788. Twee stoepstenen met schelpmotief. MarcoSwart - 4 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Doopsgezinde pastorie West-Terschelling -01 - Mennonite parsonage, house at Molenstraat 20 in West-Terschelling in the Nethetlands, with five window bays, straight cornice, door frame and six-paneled windows on second floor. Nationally listed heritage. On the lieft, Mennonite church at Molenstraat 22. Doopsgezinde pastorie, Molenstraat 20 in West-Terschelling, huis met vijf venstertraveeën, rechte kroonlijst, deuromlijsting en vensters op de verdieping met zes ruiten. Links op de fote de Doopsgezinde kerk, Molenstraat 22. MarcoSwart - 6 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Doopsgezinde pastorie Boomstraat 24, West Terschelling, Friesland
De Ruyterstraat 7 in West-Terschelling -01 - House in yellow brick with gable roof at De Ruyterstraat 7 in West-Terschelling in the Netherlands. Nationally listed heritage. Huis van gele steen onder zadeldak tussen topgevels aan de De Ruyterstraat 7 in West-Terschelling. MarcoSwart - 12 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Woonhuis onder zadeldak tussen topgevels van gele steen De Ruyterstraat 7, West Terschelling, Friesland
De Ruyterstraat 9 in West-Terschelling -01 - House with crow-stepped gable at De Ruyterstraat 9 in West-Terschelling in the Netherlands. Nationally listed heritage. Woonhuis met trapgevel aan de De Ruyterstraat 9 in West-Terschelling. MarcoSwart - 12 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Woonhuis met trapgevel De Ruyterstraat 9, West Terschelling, Friesland
Torenstraat 41 in West-Terschelling -01 - House at Torenstraat 41 in West-Terschelling in the Netherlands with crow-stepped gable, with steps filled up because of a new gambrel roof. Nationally listede heritage. Huis aan de Torenstraat 41 in West-Terschelling met trapgevel waarvan de treden zijn gedicht ten behoeve van nieuw gebroken kap. MarcoSwart - 4 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Torenstraat 52 in West-Terschelling -01 - House at Torenstraat 52 in West-Terscheling in the Netherlands with an intact crow-stepped gable in yellow bricks with red brick closers in the frieze and the arch over entrance; facade with modest modern shop window on ground floor. Nationally listed heritage. Huis aan de Torenstraat 52 in West-Terschelling met gave trapgevel van gele steen met rode klesoren in het fries en in de boog boven de ingang; pui met bescheiden modern winkelraam. MarcoSwart - 4 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Westerbuurtstraat 33 in West-Terschelling -01 - House with a plastered facade and gable roof, of which the left side runs down deeper than the right side at Westerbuurtstraat 33 in West-Terschelling in the Netherlands. Nationally listed heritage. Woning met gepleisterde voorgevel en een zadeldak, waarvan het linker schild dieper doorloopt dan het rechter schild aan de Westerbuurtstraat 33 in West-Terschelling. MarcoSwart - 12 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Het Wakend Oog Terschelling 01.JPG - Café and old meeting place for local fishermen, Het Wakend Oog Terschelling Jane023 - 23 June 2012, 18:14:10 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0-NL) favorite_outline favorite
Wakend Oog Het Wakend Oog Torenstraat 2, West Terschelling, Friesland
camera_alt 6
Burgemeester Mentzstraat 15 in West-Terschelling -01 - Low 19th century corner house with five bays under a hip roof at Burgemeester Mentzstraat 15 in West-Terschelling in the Netherlands. Nationally listed heritage. Laag 19e eeuws hoekhuis van vijf traveeën onder tentdak aan de Burgemeester Mentzstraat 15 in West-Terschelling. MarcoSwart - 12 October 2011 | (Wikipedia CC-BY-SA-3.0) favorite_outline favorite
Laag pand van vijf traveeën onder tentdak Burgemeester Mentzstraat 15, West Terschelling, Friesland