Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Voormalige jongensschool in Alkmaar

Koornlaan 23
1815 GE, Alkmaar (Gemeente Alkmaar)
Noord Holland
Bouwjaar: 1927
Publicatie: 20020510
Rijksmonument ID: 524887
Type: Gebouw

Omschrijving van Voormalige jongensschool

Inleiding

SCHOOLGEBOUW van de voormalige jongensschool uit 1927, behorend tot het rooms-katholiek scholencomplex "Koornlaan".

N.B. De moderne aanbouwen tegen de gymnastiekzaal maken geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving

Op onregelmatig grondplan opgetrokken schoolgebouw van twee bouwlagen bestaande uit een rechthoekig hoofdvolume onder een schilddak met de noklijn evenwijdig aan de Koornlaan en twee risalerende hoekpartijen waarvan het minder hoge zadeldak haaks staat op het hoofddak en daarmee één geheel vormt. De sterk risalerende rechter (NW) hoekpartij heeft een hoogte van anderhalve bouwlaag (in deze dwarsvleugel was de gymnastiekzaal ondergebracht). De achterste helft van de linker hoekpartij wordt door twee verdiepingsvloeren verdeeld in drie bouwlagen van geringe hoogte. Alle daken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Het gebouw telt drie rechthoekige schoorstenen van gele machinale baksteen met een uitkragende dekplaat van uitgewassen grindbeton: twee halverwege de nok van het hoofddak en één vooraan op de nok van het zadeldak van de linker hoekpartij. Onderaan de daken bevinden zich houten bakgoten die zich tot vlak om de hoek van de topgevels voortzetten. Het buitenmuurwerk is opgetrokken in gele machinale baksteen waalformaat in kruisverband met licht verdiepte voeg boven een trasraam van rode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg. De topgevels worden afgesloten door een platte muizentand. Alle vensters zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd in staal en voorzien van één of twee horizontale roeden. De meeste vensters zijn groepsgewijs geplaatst en voorzien van een gemeenschappelijke latei en lekdorpel van uitgewassen grindbeton. Bij vensters met een bovenlicht is het kalf eveneens uitgevoerd in uitgewassen grindbeton. In het midden van de voorgevel (NO) bevindt zich een uitgebouwd portaal onder een zadeldak gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Deze door twee ondiepe nevenruimten met plat dak geflankeerde portaaluitbouw heeft aan de voorzijde een portiek waarin een dubbele eikenhouten deur met in elke deurhelft een serie van vijf liggende ramen boven elkaar. De topgevel boven de portiek rust op twee gemetselde hoekpijlers links- en rechtsvoor en is voorzien van een opliggend Latijns kruis van uitgewassen grindbeton. De gemetselde pijlers hebben een kapiteel in de vorm van een staande muizentand tussen twee uitkragende lagen rode baksteen. De portiekvloer is uitgevoerd in hardsteen en voorzien van een stalen rooster. In de zijgevels van de portaaluitbouw bevindt zich een klein houten venster. De nevenruimten ter weerszijden zijn aan de voorzijde voorzien van een paar tweeruits (stalen) draairamen. Boven de platte daken van beide ruimten bevinden zich in de voorgevel twee kleine liggende vensters. De eerste verdieping heeft in het midden, boven de aansluiting van het portaaldak, een serie van zeven tweeruits vensters (de twee linker en de twee rechter zijn uitgevoerd als draairaam). Ter weerszijden van de hoofdingang wordt de voorgevel geleed door een risaliet van twee bouwlagen onder een met het genoemde pantype gedekt zadeldak dat insnijdt in het hoofddak. Beide risalieten hebben op de verdieping drie tweeruits vensters (twee draairamen waartussen een vast raam) en beneden drie dito vaste ramen elk voorzien van een tweeruits bovenlicht (twee valramen waartussen een vast raam). Ter weerszijden van de risalieten heeft zowel de begane grond als de verdieping twee of drie tweeruits valramen. Onder de twee begane-grondramen rechts van de rechter risaliet bevindt zich een dubbele eikenhouten deur als in de portaaluitbouw middenvoor. Hoog in de voorgevel van de voormalige gymnastiekzaal rechts zijn naast elkaar zeven tweeruits vensters aangebracht met dito bovenlichten. Bovenin de topgevel bevinden zich de drie gekoppelde houten (val)ramen. De risalerende linker hoekpartij heeft op de begane grond een samengesteld venster bestaande uit drie paar drieruits ramen met tweeruits bovenlichten (valramen). De middenste twee onderramen zijn uitgevoerd als vast raam, de overige als draairaam. Het muurvlak op de eerste verdieping wordt verlevendigd door drie smalle en hoge blinde vensters met bovenin elk een klein houten raam. In de linkerzijgevel (ZO) bevindt zich zowel op de begane grond als de eerste verdieping rechts een samengesteld venster als in de voorzijde van de hoekpartij. De achterste helft van de laatstgenoemde heeft een betonnen verdiepingsvloer rustend op gemetselde pijlers waardoor een overdekte fietsenstalling is ontstaan. De pijlers bestaan uit een vierkante kern waartegen taps toelopende steunberen met bovenaan siermetselwerk. De drie liggers (één links en twee achter) tussen de pijlers zijn uitgevoerd in uitgewassen grindbeton en voorzien van afgeschuinde bovenhoeken. Boven de ligger links in de linkerzijgevel bevindt zich een driezijdige erker met een dito dak voorzien van rode leipannen. De betonnen (deels uitgewassen) erker telt vier drieruits vensters: twee vaste ramen aan de voorkant en in de schuine zijden een draairaam.

De rechterzijgevel (NW) telt zes paar, hoog in de gevel geplaatste tweeruits vensters (om en om twee valramen en twee vaste ramen).

Tussen de risalerende hoekpartijen is de achtergevel (ZW) zowel op de begane grond als de eerste verdieping voorzien van drie vensterpartijen als in de linkerzijgevel. Rechts hiervan bevindt zich op de parterre een tweetal tweeruits vensters en op de eerste verdieping drie paar tweeruits vensters boven elkaar (ter hoogte van het achterliggende trappenhuis). Het bovenste paar is uitgevoerd als valraam en evenals de middelste twee ramen voorzien van glas-in-lood in art-décostijl. De risalerende achtergevel van de linker hoekpartij heeft op de eerste verdieping twee paar drieruits vensters (het linker paar met draairamen), op de tweede verdieping twee paar tweeruits vensters (de buitenste voorzien van een draairaam), en in de topgevel een opgeklampt luik waarboven een hijsbalk in de vorm van een uitkragende balk van uitgewassen grindbeton met daaronder een ijzeren I-balk. De achtergevel van de voormalige gymnastiekzaal is voorzien van een serie van zeven tweeruits vensters. Bovenin de topgevel bevindt zich een liggend venster.

INTERIEUR. Het interieur verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en bevat onder meer tegelvloeren en glas-in-loodramen in art-décostijl, tegellambriseringen, en een ruim trappenhuis met bordestrap en rijke smeedijzeren trapleuning.

Waardering

Het schoolgebouw van de voormalige jongensschool uit 1927 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van karakteristieke interbellum-architectuur en als historisch-functioneel onderdeel van het rooms-katholieke scholencomplex "Koornlaan".

Tags: openbare gebouwen,schoolgebouw,onderwijs en wetenschap,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Voormalige jongensschool
location_on Monumenten Kaart rond Alkmaar

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt