Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Villa met artsenpraktijk in zakelijk expressionistische bouwstijl in Venlo

Hogeweg 76a
5914 BE, Venlo (Gemeente Venlo)
Limburg
Bouwjaar: 1934
Publicatie: 20030203
Rijksmonument ID: 524742
Type: Woonhuis

Omschrijving van Villa met artsenpraktijk in zakelijk expressionistische bouwstijl

Inleiding

VILLA met artsenpraktijk in zakelijk expressionistische bouwstijl, 1933-1934. Gebouwd in opdracht van geneesheer-directeur dr. A.A. van Beek van het Venlose ziekenhuis, naar een ontwerp van architect Nic. Andriessen te Hilversum. De eerste steen van de villa werd op 18 mei 1933 gelegd door Bram van Beek jr. De villa is gesitueerd tegenover de locatie van het inmiddels gesloopte ziekenhuis. In 1945 is de oorlogsschade aan de villa hersteld. In 1954 werd de terreinafscheiding grotendeels vernieuwd. In 1978 volgende aanpassing van het interieur voor groepshuisvesting, inclusief brandveiligheidsvoorzieningen. Na 1978 volgde de aanbouw van een garage.

Omschrijving

De villa is in dwarsrichting ten opzichte van de Hogeweg gesitueerd en kenmerkt zich in hoofdvorm door een langgerekte PLATTEGROND, met - aan beide lange zijgevelzijden - trapsgewijs verspringende bouwdelen. De villa telt twee BOUWLAGEN, is ten dele onderkelderd en heeft een zolderverdieping. De villa heeft een karakteristieke samengestelde DAKVORM van zadel- en schilddaken, waarop aan weerszijden de daken van diverse verspringende bouwdelen onder schilddaken zijn ingestoken. Het woonvolume van de villa wordt gedekt door een hoog, samengesteld schild- annex zadeldak met een steile dakhelling. Het achterliggende praktijkdeel heeft een schilddak met een aanzienlijk lagere nokhoogte. Hoge schoorstenen. Dakkapellen onder overstekende platte daken, met verticaal ingedeeld houten vensters voorzien van kleine roedenverdeling. Daklijsten annex bakgoten. De daken zijn overwegend voorzien van romaanse pannen. De VENSTERS zijn deels uitgevoerd in STAAL, deels in HOUT en zijn in veel gevallen voorzien van roedenverdeling en glas-in-lood. Houten DEUREN. De villa heeft een hoge, rood genuanceerde BAKSTENEN plint met dubbele rollaag, gemetseld in kettingverband. De opstand is uitgevoerd in een smal formaat lichtrode baksteen, gemetseld in halfsteens verband en voorzien van open voegen. Groen geglazuurde keramische dorpels. Diverse betonnen bouwelementen, zoals aanzet- en sluitstenen. De VOORGEVEL aan de noordwestzijde bepaalt in hoge mate het aanzien van de villa vanaf de straatzijde. De voorgevel wordt gedomineerd door een aanzienlijke halfronde woonkamererker, die onder een samengesteld tentdak risaleert ten opzichte van de voorgevel. Deze erker wordt rondom in de plint omgeven door een uitgemetselde bakstenen bloembak met rollaag. De erker heeft een karakteristiek gecombineerd houten raamkozijn met stalen venstervleugels een een zwaar gedimensioneerde reeks bovenlichten met kleine roedenverdeling en glas-in-lood. Achter de erker rijst de schoorsteen hoog op. In de eerste bouwlaag, naast de erker, een zijlicht van het grote rechthoekige stalen woonkamervenster. [Dit vensterdeel heeft een zij- en bovenlicht met glas-in-lood]. Centraal in de tweede bouwlaag een loggia onder een risalerende betonlatei. De latei wordt gesteund door twee blauw geglazuurde kolommen. Decoratieve handlijst boven de keramische dorpel van de borstwering. Rechthoekige dubbele toegangsdeur naar de loggia, met zijlichten. In de topgevel, ter hoogte van de zolderverdieping, een zeer smal hoog zoldervenster met een halfronde strek een een smalle betonnen sluitsteen. In de compositie van de LINKER ZIJGEVEL is het functionele onderscheid tussen woonhuis- en praktijkdeel herkenbaar. Het woonhuisvolume kenmerkt zich allereerst door een aanzienlijk grotere dakhoogte. Het woonhuis heeft in de linker zijgevel voorts een sterk risalerende entreepartij, die op het hoofdvolume is ingestoken onder een schilddak. Deze entreepartij kenmerkt zich door een portiek met een rondboogvormige toegang, dat bereikbaar is via een bakstenen trap. Aan weerszijden van deze trap hekpijlers met decoratieve ornamenten. In het portiek een rechthoekig stalen venster met kleine roedenverdeling - oorspronkelijk het garderobevenster- , de gedenksteen van de eerste steenlegging, de natuurstenen brievenbus met aesculaap-ornament en de rechthoekige houten toegangsdeur. Naast de toegangstrap van het portiek bevindt zich in de buitengevel de halfrond uitgebouwde vestibule, waarboven een balkon. Deze halfronde uitbouw steunt op een schuin aflopend basement, verticaal opgemetseld, heeft een karakteristiek halfrond stalen vestibulevenster met kleine roedenverdeling en glas-in-lood. Boven de portiekboog, hoog onder het dakoverstek, een rechthoekig vensterkozijn met dubbele verticale indeling en kleine roedenverdeling. Het balkon boven de vestibule is toegankelijk via een rechthoekige houten deur met kleine roedenverdeling in het glaspaneel, die eveneens hoog onder het dakoverstek is geplaatst. In het gevelveld tussen de entreepartij en de voorkamererker zijn in de eerste bouwlaag drie kleine rondboogvormige stalen (hal)vensters geplaatst, voorzien van lichtrode rollagen en aanzetten in beton. In de tweede laag, hoog onder het dakoverstek, een balkon waartoe een tweetal rechthoekige balkondeuren toegang geven. Tussen deze deuren is een drietal rechthoekige vensters geplaatst. In de linker zijgevel van het praktijkgedeelte bevindt zich wederom een onder een schilddak op het hoofdvolume ingestoken vooruitspringende entreepartij, voorzien van een oorspronkelijk bakstenen toegangstrap. In het portiek een rechthoekige houten deur met een klein bovenlicht met verticale indeling. Naast de deur een zeer smal, horizontaal geleed rechthoekig toiletvenster . Tussen de entreepartij van de praktijk en het woonhuis een gevelveld, waarin hoog onder het overstek de langgerekte aaneengesloten rechthoekige vensterkozijnen van de voormalige dokterskamer en de onderzoeksruimte zijn geplaatst. Deze vensterkozijnen hebben zijlichten met kleine roedenverdeling. De linker zijgevel wordt beëindigd door een rechthoekige dubbele houten garagedeur, waarin een niet-oorspronkelijke loopdeur is geplaatst. Hiernaast is, tegen de achtergevel de van bescherming uitgesloten garage gebouwd. Het aanzien van de RECHTER ZIJGEVEL aan de zuidwestzijde wordt gedomineerd door het uitgebouwde bouwvolume met op de begane grond de voormalige eet- en kinderkamer, dat eveneens onder een schilddak dwars op het hoofdvolume is ingestoken. De voormalige kinderkamer heeft bovendien een rechthoekig uitgebouwde erker met balkon en is in de eerste bouwlaag voorzien van een aanzienlijk rechthoekig vensterkozijn met zwaar gedimensioneerde bovenlichten met kleine roedenverdeling. In beide korte zijden van de erker rondboogvensters. Links van de erker het rechthoekige stalen venster met verticaal ingedeeld bovenlicht van de voormalige eetkamer. In de tweede laag van dit uitgebouwde volume, hoog onder het overstek, de rechthoekige dubbele balkondeuren van de voormalige kinderslaapkamer met een tweetal zijlichten. Links daarvan het rechthoekige verticaal ingedeelde venster van de voormalige babykamer, voorzien van kleine roedenverdeling. Aan weerszijden van deze uitbouw bevinden zich aan de linkerzijde de sterk teruggerooide woonkamerpui en ter rechterzijde de voormalige keukenruimte. De woonkamerpui ter linkerzijde is verdiept geplaatst, onder een groot overstek rustend op een zware kolom.. Het betreft een rechthoekige stalen pui, inclusief dubbele terrasdeuren met glas-in-lood bovenlichten. De dubbele deuren geven toegang tot een aanzienlijk terras met nagenoeg authentieke bakstenen ommuring annex bloembak. In de oksel van woonkamer en eetkamer is de rechthoekige dubbele stalen buitendeur met glas-in-lood bovenlicht van de voormalige eetkamer geplaatst. De voormalige keukenruimte heeft een gekoppelde reeks vensters onder een geprofileerde latei annex luifel. De twee vensters aan de buitenzijde hebben een T-vorm, het middenvenster heeft een verhoogde dorpel. Kleine roedenverdeling in de bovenlichten en het middenvenster. In de oksel met de erker van de kinderkamer een rechthoekige dubbele buitendeur. Hoge schoorsteen op het achterdakvlak van het hoge volume. Het aansluitende lagere bouwvolume heeft in de rechter zijgevel een rechthoekige deur met twee zijvensters (voormalige bijkeuken), geplaatst onder de geprofileerde latei annex luifel die doorloopt tot boven voornoemde keukenvensters. Naast het bijkeukenvenster een het ronde stalen venster van de wachtkamerruimte, met kleine roedenverdeling. Boven bijkeuken en wachtkamer een balkon met, ingestoken in de dakconstructie, de rechthoekige balkondeuren van een voormalige kinderslaapkamer. Vervolgens wordt de rechter zijgevel afgesloten door het wederom terugliggende garagevolume, waarin ter vervanging van de oorspronkelijke dubbele garagepoort een rechthoekige buitendeur met t-vormig zijvenster. In de oksel tussen wachtkamer en garage een rechthoekig dubbel kruiskozijn, alsmede een rechthoekig dubbel verticaal ingedeeld souterrainvenster in de plint. Van de oorspronkelijke ERFSCHEIDING resteren twee bakstenen hekpijlers met decoratieve bekroning en een lage bakstenen muur, gemetseld in kettingverband, ter linkerzijde van de oprit. De indeling en uitmonstering van het INTERIEUR is in hoofdlijnen in tact gebleven. Bij de aanpassingen sedert 1978 ten behoeve van meervoudige bewoning zijn de oorspronkelijke verblijfsruimten overwegend in tact gelaten. De mogelijkheid tot meervoudige bewoning is gerealiseerd door onder meer het plaatsen van nieuwe wanden in enkele gangen, het maken van enkele nieuwe appartementsingangen c.q. verbindingsdeuren en het dichten van oorspronkelijke deuropeningen. In de halruimte is de oorspronkelijke trap vervangen. In dit interieur zijn onder meer van belang de tegellambriseringen van de vestibule, van de gang tussen de voormalige wachtkamer en dokterskamer.

Waardering

De villa met praktijkruimte (1933 - 1934) naar ontwerp van Nic. Andriessen van de voormalige geneesheer-directeur van het Venlose ziekenhuis is vanwege het geheel van navolgende waarden van algemeen belang. De cultuurhistorische waarden van de villa worden overwegend bepaald door de oorspronkelijke typologie. De villa geeft sterk uiting aan de maatschappelijk positie van de opdrachtgever in de bouwperiode. De villa beschikt over aanzienlijke architectonische waarden vanwege de zakelijk expressionistische bouwstijl en de hiermee sterk samenhangende materiaaltoepassingen. De villa beschikt over een redelijk tot hoge mate van gaafheid. Voornoemde waarden zijn tenslotte in bovenregionaal opzicht zeldzaam.

Tags: gebouwen, woonhuizen,woonhuis,woonhuis,woningen en woningbcomplx

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Villa met artsenpraktijk in zakelijk ex…
location_on Monumenten Kaart rond Venlo

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt