Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

School voor Maatschappelijk Werk in Sittard

Gouverneur Van Hövellstraat 2
6131 KD, Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Limburg
Bouwjaar: 1934-1950
Architect: Jos Wielders
Publicatie: 20010627
Rijksmonument ID: 521638
Type: Gebouw

Omschrijving van School voor Maatschappelijk Werk

Inleiding

HOGESCHOOL, 1934, voorheen de R.K. School voor Maatschappelijk Werk, in een door het Functionalisme beïnvloede bouwtrant. Gebouwd in naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard. De betonconstructieberekeningen zijn van de hand van ir. J.M. Deutekom c.i. te Heerlen. Het tweelaagse hoofdvolume met de horizontaal doorlopende vensterreeksen, het trappenhuis, de entree en de fietsenstalling vormen het in 1934 gerealiseerde bouwdeel. De uitbreiding van het hoofdvolume met twee lagen aan de zuidzijde, in 1946 getekend door Jos. Wielders en in 1950 gerealiseerd is, evenals de aangebouwde vleugel loodrecht op en parallel aan het oudste bouwdeel, UITGESLOTEN van bescherming.

Omschrijving

De voormalige R.K. School voor Maatschappelijk Werk is opgebouwd uit een aantal blokvormige bouwvolumes, variërend in hoogte en is opgetrokken op een T-vormige PLATTEGROND. Alle volumes worden gedekt door PLATTE DAKEN met aanzienlijke overstekken. Het hoofdvolume van twee lagen onder plat, waarin de leslokalen, is gesitueerd in noord-zuidrichting, parallel aan de Gouverneur van Hövellstraat. Dit hoofdvolume wordt aan het oog onttrokken door een fietsenstalling onder lessenaarsdak, parallel aan het hoofdvolume.

Dit hoofdvolume loopt aan de noordzijde uit in een dwarsvolume van gevariëerde samenstelling: een smal, het hoofdvolume in hoogte overstijgend trappenhuisvolume met hoge schoorsteen, aan de westzijde voorzien van een risalerende entreepartij van één laag onder plat, aan de oostzijde oorspronkelijk voorzien van een uitbouw van één laag onder plat. Op dit platte dak bevond zich oorspronkelijk een balkon, van de achtergevel van het trappenhuisvolume tot aan de achtergevel van het hoofdvolume. De school is gebouwd op een fundament van putringen. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen, met witte, groene en blauwe kleurnuances. Metselwerk in kettingverband.

Het HOOFDVOLUME parallel aan de Gouverneur van H¿vellstraat kenmerkt zich aan de WESTZIJDE in elke laag door een reeks vensters, die zorgt voor de lichtinval in de centrale gangen. In de eerste laag een horizontale aaneengesloten vensterreeks van staal, die op regelmatige afstand doorloopt tot aan de vloer. Kleine roedeverdeling. In de tweede laag een in de korte noordgevel doorlopende reeks stalen vensters met kleine roedeverdeling. De OOSTGEVEL van het hoofdvolume heeft twee traveëen. In de eerste laag, onder een doorlopende betonluifel, per travee stalen zwenkdeuren bestaande uit drie achtruits panelen, thans ten dele geblindeerd. Boven de betonluifel, mede ondersteund door de scheidingsmuren tussen de klaslokalen, een reeks van deels geblindeerde zevenruits stalen bovenlichten. In de tweede laag per travee een kozijn met acht gekoppelde vierruits vensters, thans ten dele geblindeerd.

De FIETSENSTALLING, die de westgevel aan het oog onttrekt, heeft een lessenaarsdak dat steunt op houten kolommen en op een blinde baksteen buitenmuur met rode genuanceerde plint. Het TRAPPENHUISVOLUME kenmerkt zich hoofdzakelijk door een gevelhoge verticale hoekvensterpartij aan de noordwestzijde. Daarvoor, aan de westzijde, een ENTREEPARTIJ van één laag waarin een rondboogvormige entree met vier rollagen. Een verdiept geplaatste, rondboogvormige dubbele houten entreedeur, bereikbaar via vier treden. In het korte zuidelijke geveldeel van de entreepartij, in de oksel met het hoofdvolume, bevindt zich een rechthoekig, verticaal ingedeeld stalen venster. Aan de andere zijde van de entreepartij bevindt zich een in de noordelijke zijgevel doorlopende reeks van vier rechthoekige stalen vensters. De noordgevel van entreepartij en trappenhuis heeft verder nog twee onregelmatig over de gevel verdeelde kleine stalen vensters.

De oostelijke uitbouw van één laag achter het trappenhuis is, in tegenstelling tot de oorspronkelijke indeling, aan de noordzijde blind en aan de zuidzijde voorzien van aanzienlijke stalen vensterkozijnen.

De school wordt aan de westzijde omgeven door een lage bakstenen TUINMUUR, waarop een smeedijzeren hekwerk. Voor de entreepartij een scharnierend, dubbel smeedijzeren hekwerk.

Het INTERIEUR van het beschermde volume is wat betreft de indeling grotendeels intact. De leslokalen met vijfvoudige gekoppelde houten vensters en verdiept geplaatste deuren in het hoofdvolume, de hal met conciërgekamer, de tochtsluis met dubbele rechthoekige houten klapdeuren en het trappenhuis zijn ongewijzigd ingedeeld. Beschermenswaardig zijn met name het trappenhuis met fragiele stalen balustrade en houten handlijst; de rode gangtegels in witte kaderlijst; de zwarte tegelplinten; het schoon metselwerk met terugliggende voegen.

Waardering

De voormalige R.K. School voor Maatschappelijk Werk is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de door het Functionalisme beïnvloede bouwstijl, door het belang van de school in de oeuvre-ontwikkeling van architect Jos. Wielders, de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp, het materiaalgebruik, de ornamentiek en de samenhang tussen exterieur en interieur. De school is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling cq. uitbreiding van Sittard en van belang voor het aanzien van de stad. De school is in redelijke mate gaaf bewaard gebleven en is van belang in relatie tot de gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien beschikt de school over een aanzienlijke mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. De voormalige R.K. School voor Maatschappelijk Werk vertegenwoordigt algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden.

Tags: openbare gebouwen,schoolgebouw,onderwijs en wetenschap,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar School voor Maatschappelijk Werk
location_on Monumenten Kaart rond Sittard

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!