Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Grafzerk priester W.L. van Baar in Oirschot

5090 AA, Oirschot (Gemeente Oirschot)
Noord Brabant
Bouwjaar: 1880-1890
Publicatie: 20000911
Rijksmonument ID: 519158

Omschrijving van Grafzerk priester W.L. van Baar

Inleiding

Vóór het baarhuis van de overigens niet beschermde R.K. begraafpaats van Oirschot is gesitueerd het GRAFTEKEN van priester W.L. van Baar, daterend uit omstreeks 1897. Het monument heeft neo-gotische stijlkenmerken.

Omschrijving

Het grafmonument bestaat uit een hardstenen tombe met opstaand monument, bekroond door een opstaand grafkruis met vierpas en kruisarmen in de vorm van Franse lelies. In het opstaande deel een spitsbogige wenkbrauwboog met daarin in hoogreliëf een afbeelding van het misoffer (kelk met hostie, evangelie, lelie en wijnrank).

Op de dekplaat van de tombe staat de inscriptie: "Hier rust in afwachting / van de zalige opstanding / de weleerwaarde heer / Wilhelmus Lucas van Baar / R.K. Priester / Geboren te Oirschot 18 october 1824 / overl. aldaar 16 december 1897 / Zijn aandenken zal niet vergaan / en zijn naam zal voortleven / van geslacht tot geslacht / de gemeente zal zijn lof verkondigen / Eccl. XXXIX 13.14".

Waardering

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het priestergraf. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Complex Kapelpad ongenummerd Oirschot (3)

Inleiding

Naast de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot is gesitueerd het GRAFTEKEN van W.G.J. Messing, uit omstreeks 1891.

Beschrijving Het hardstenen grafkruis, dat gesteld is op een getrapte sokkel, is aan de achterzijde versterkt met smeedijzeren ankers. De kruisarmen eindigen in driepassen. Het centrum van het kruis bestaat uit een vierkant middendeel. Op het kruis de inscriptie: "Hier rust / onze lieve / moeder / Mevrouw W.G.J. Messing, wed. W.gestr. / Heer W.A. Hoppenbrouwers / geb. Oirschot 26 dec. 1822 / Overl. Oisterwijk / 18 dec. 1891 / R.I.P.".

Waardering

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Complex Kapelpad ongenummerd Oirschot (4)

Inleiding

Aan de oostelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot staat het GRAFTEKEN van Mr. A.J.L. van Laar, uit omstreeks 1868.

Beschrijving De hardstenen tombe heeft hoekkolommen en een overstekende dekplaat met in hoogreliëf een door plantenranken omgeven wapenschild met het familiewapen, en een afbeelding van de geblinddoekte Vrouwe Justitia, eveneens omgeven door florale motieven (lelietakken, eikenblad).

Op de dekplaat van de tombe staat langs de rand de inscriptie: "Ik heb Uw gerechtigheid bemind en Uwe wet o Heer had ik boven alles lief". Op de dekplaat de inscriptie: "Ter gedachtenis van / Mr. A.J.L. van Laar geb. te Oirschot / aldaar overleden den 26 januari 1889 / s.s.t.t. / en / Vrouwe M.L.J. van Hees geboren / te Maastricht / en overleden te Oirschot / den 22 januari 1868 / R.I.P.".

Waardering

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Complex Kapelpad ongenummerd Oirschot (5)

Inleiding

Aan de westelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot staat het GRAFTEKEN van J.A. Gulje, uit omstreeks 1899. Het grafmonument is uitgevoerd in Neo-Gotische stijl.

Beschrijving Het grafmonument bestaat uit een hardstenen zerk met opgelegd kruis. De zerk wordt omgeven door zes hardstenen neo-gotische hekpalen met spitsboogvelden, gesteld op een hardstenen sokkel. Tussen de palen hangt een gietijzeren neo-gotisch gedetailleerde ketting met sferische ruitvormen en driepassen. Op de zerk de inscriptie: "Rustplaats / van den / Weledelen Zeer Geleerde Heer / Joannes Amandus Gulje / in leven Med / Docter / Broeder / der H.L.Vr. Broederschap / van 's-Hertogenbosch / geb. te Oirschot den 11 juni 1818 / aldaar overl. 9 januari 1899".

Waardering Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijk ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Complex Kapelpad ongenummerd Oirschot (6)

Inleiding

Aan de westelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot staat het GRAFTEKEN van F.H. Goossens, uit omstreeks 1896. Het grafmonument heeft een Neo-Gotische detaillering.

Beschrijving Het grafmonument bestaat uit een hardstenen zerk met opgelegde marmeren hoogreliëfs, zijnde een kruis, een anker in de golven en een vlammend hart. De zerk wordt omgeven door een zestal hardstenen neogotische hekpalen met spitsboogvelden en bolbekroning. Tussen de hekpalen hangt een gietijzeren ketting, waarvan de ovale schakels de vorm van doornentakken hebben. Op de dekplaat, die aan de zijkant versierd is met rankwerk, staat de inscriptie: "Ter gedachtenis van / den weledelen heer / Franciscus Hubertus Goosens / Echtgenoot van Arnoldina / de Laat / Griffier bij het Kantongerecht / te Oirschot / geboren te Middelbeers / 22 april 1823 / overleden te Oirschot 14 februari 1896 / R.I.P.".

Waardering Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijk ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Complex Kapelpad ongenummerd Oirschot (7)

Inleiding

Aan de westelijke zijde van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats te Oirschot staat het GRAFTEKEN van A. de Laat, uit omstreeks 1901. Het grafmonument heeft in de detaillering elementen van het Neo-Classicisme.

Beschrijving Het grafteken bestaat uit een tombe met opstaand grafmonument, bekroond door een grafkruis. De tombe heeft een getrapte opbouw met profiellijsten, samengesteld uit torus, riem en trochilus. Het monument heeft opzij aangehangen hardstenen kransen, een opbouw met nis met inscriptie R.I.P. en een opstaand kruis met klauwstukken aan de voet.

Op de dekplaat, die in laag-reliëf is voorzien van palmtakken, staat de inscriptie: "Ter gedachtenis van mevr. Arnoldina de Laat / Echtg. v. d. wele. Heer Franc. Hub. Goossens / geb. te Oostelbeers 21 nov. 1829 en overl. te / Oirschot 31 mei 1901".

Waardering Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraaf. Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Complex Kapelpad ongenummerd Oirschot (8)

Inleiding

Aan de westelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot staat het GRAFTEKEN van M.J. Gulje, omstreeks 1890. Het grafmonument heeft een Neo-Gotische detaillering.

Beschrijving Het grafteken bestaat uit een hardstenen tombe, waar omheen zes neogotisch gedetailleerde hardstenen hekpalen zijn opgesteld, verbonden door een smeedijzeren ketting. De hekpalen zijn gesteld op een hardstenen sokkelplaat, hebben spitsboogvelden en zijn gekanteeld. De kettingen bestaan uit gevlochten cirkelvormige en ovale schakels. Op de tombe is in hoogreliëf een plaquette aangebracht, waarop twee griffioenen twee gekroonde wapenschilden flankeren. Onder de schilden een banderol met de wapenspreuk: "Vaincre ou mourir". Op de tombe een gedeeltelijk leesbare inscriptie: "Rustplaats / van Vrouwe / Maria Judith Gulje" en het jaartal 1890 (verder onleesbaar).

Waardering Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Complex Kapelpad ongenummerd Oirschot (9)

Inleiding

Aan de westzijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot staat het GRAFTEKEN van J. van Turing van Ferrier. Het graf dateert uit omstreeks 1902. Het graf is Neo-Gotisch gedetailleerd.

Beschrijving Het graf bestaat uit een hoge hardstenen tombe met aan de zijkanten en op de dekplaat verschillende ingelegde messing grafplaten.

Boven een getrapte sokkel verheft zich de eigenlijke tombe. Voor-, achter- en zijkanten hebben een architectonische geleding met hoekkolommen, waarin in hoogreliëf telkens twee driepaslancetten met bekronende driepas. Tussen de kolommen zijn driepasblindnissen geplaatst, waarin telkens één messing gegraveerde grafplaat. In deze nissen staat de stamboom van de overledenen opgetekend: "Andrew Turijn A.D. 1316 / John Turing 1430-1497 / mar. Janet de Han / William Turing 1555 mar. Janet Leslir / John Turing 1650 mar. Janet Straton / Walter Turing mar. Anna Ogilnir / John Turing Ferrier 1829-1878 mar. Adriana Jonas / Diligentia Ditat". De hardstenen dekplaat is opgebouwd naar middeleeuws model met een in messing gegraveerde randspreuk (Latijnse bijbelteksten in gotisch schrift) en vier messing evangelistensymbolen (vierpassen met een ingesneden vierkant) in de hoeken. Aan de langszijden zijn halverwege de spreuk twee kwartierwapens ingevoegd, in dezelfde vorm en materiaal als de evangelistensymbolen. De dekplaat heeft een hardstenen hoogreliëf een messing wapenschild met het familiewapen. De omringende florale motieven, de bekronende helm en de banderol met de wapenspreuk: "Diligentia ditat" zijn in hardsteen uitgevoerd. Op de dekplaat de inscriptie: "Remember in your prayers / the right honourable mr. John Turing van Ferrier / late Chamberlain of H.M. the King of Wurtemberg / Seineur of Oirschot and Best / Born at Oirschot the 13th of Sept. 1821 / and deceased there the 13th of Aug. 1902 at his castle Bijsterveld".

Waardering Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf en als herinnering aan een der laatste heren van Oirschot. Het heeft door de rijke detaillering en de gegoten reliëfs kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.

Tags: losse objecten, ed.,grafmonument,begraafplaats en -onderdl,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Grafzerk priester W.L. van Baar
location_on Monumenten Kaart rond Oirschot

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!