Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

De Warrekam in Laren

Brink 29
1251 KT, Laren (Gemeente Laren)
Noord Holland
Bouwjaar: 1861
Publicatie: 19981103
Rijksmonument ID: 511272
Type: Kerk

Omschrijving van De Warrekam

Inleiding

Voormalig KLOOSTER van de orde van de Dominicanessen, gebouwd in 1881 in neo-renaissancistische bouwtrant. Sinds omstreeks 1968 is het pand in gebruik als cultureel centrum. De zuidelijke kopgevel is opnieuw opgemetseld omstreeks 1925. De aanbouw rechtsachter (zuidwest) dateert eveneens uit 1925 en valt ook onder de bescherming. Het pand is beeldbepalend gelegen aan de oostzijde van de Brink en vormt tezamen met de voormalige meisjesschool (Brink 27), de St. Jansbasiliek (Brink 31) en de pastorie (Brink 33) een monumentale gevelwand langs de Brink.

Omschrijving

Klooster gebouwd op rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen onder een verzonken zadeldak met zwarte Hollandse pannen. De noklijn is noord-zuidgericht. Het pand is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband, afgewerkt met een knipvoeg, boven een uitgemetselde plint met afzaat. Ter hoogte van de onderdorpels van de vensters is een doorlopende tandlijst aangebracht, ter hoogte van de bovendorpels een muizetand. Op verschillende plaatsen in het muurwerk van de voorgevel zijn sierankers zichtbaar, in de overige gevels staafankers. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen rechthoekige houten kruis- danwel schuifvensters met bakstenen lekdorpels en een ontlastingsboog met terugliggend boogveld. De kruisvensters hebben in de onderste delen draairamen met een zesruits-roedenverdeling, de bovenlichten hebben een achtruits-roedenverdeling. De schuifvensters hebben schuivende delen met een zesruits-roedenverdeling en een bovenlicht met eveneens zesruits-roedenverdeling.

De voorgevel (W) heeft een breedte van tien vensterassen. De nadruk ligt op de twee middelste vensterassen die zijn ondergebracht in een risaliet van twee bouwlagen dat wordt afgeloten door een trapgevel onder ingestoken zadeldak. Het risaliet bevat op de begane grond links een rechthoekige entree met twee achtruits-bovenlichten, rechts een kruisvenster. Naast de entree bevindt zich een hardstenen gevelsteen met de tekste "EERSTE STEEN GELEGD DOOR G. HARTMAN PASTOOR EN HET KERKBESTUUR 11 juni 1881". Op de eerste verdieping zijn twee kruisvensters aangebracht met een spitsboogvormig boogveld. In de trapgevel zijn boven een tandlijst twee kleine getoogde zesruits-vensters aangebracht. De treden van de trapgevel worden afgesloten door ezelsruggen. Aan weerszijden van het middenrisaliet bevindt zich een geveldeel ter breedte van vier vensterassen, die op de begane grond alle een kruisvenster met korfboogvormig boogveld bevatten en op de eerste verdieping een schuifvenster met rondboog. De onderste delen van de kruisvensters zijn voorzien van luiken. De geveldelen aan weerszijden van het risaliet worden afgesloten door een houten gootlijst boven een muizetand.

De rechterzijgevel (Z) is gemetseld in kettingverband en heeft op de hoeken een muurdam. De kopgevel heeft een breedte van twee vensterassen, die op de begane grond elk een kruisvenster bevatten als in de voorgevel, op de eerste verdieping een schuifvenster met spitsboogvormig boogveld. Tussen de vensters van de eerste verdieping is een spitsboogvenster aangebracht met drie glas-in-loodramen. De gevel wordt afgesloten door een tuitgevel met schouderstukken en ezelsruggen. Ter hoogte van de schouderstukken bevindt zich een tandlijst waarop twee spitsboogvormige boogvelden rusten. In de top is een spitsboogvormig spaarveld met een rechthoekig houten tweelichts-venster aangebracht.

Rechts van de kopgevel bevindt zich een eenlagige aanbouw op rechthoekig grondplan onder zadeldak met zwarte Hollandse pannen en oost-westgerichte noklijn. De noklijn wordt doorsneden door een bakstenen schoorsteen met ezelsrug. De aanbouw is gemetseld in kettingverband. De lange zuidzijde van de aanbouw is versterkt met drie muurdammen en heeft een breedte van zeven vensterassen. De meest linkeras bevat een spitsboogvormig portiek met rechthoekige opgeklampte deur en twee zijlichten, de overige assen zijn per drie gegroepeerd en bevatten elk een spitsboogvenster. De gevel wordt afgesloten door een dubbele muizetand onder een houten goot. De oostelijke kopgevel van de aanbouw bevat op de begane grond een rechthoekig houten venster met twee draairamen, in de kapverdieping een opgeklampte deur met spitsboogvormig boogveld erboven. De kopgevel wordt afgesloten door een tuitgevel met ezelsrug. De noordelijke langsgevel van de aanbouw wordt door (niet beschermde) aanbouwen en een (niet beschermde) dakkapel aan het oog onttrokken.

De achtergevel (O) heeft geheel links de eenlagige aanbouw. In het midden bevindt zich een uitbouw op rechthoekig grondplan, afgesloten door een plat dak met bakstenen borstwering. Deze uitbouw bevat vier grote zesruits-schuifvensters en één dubbele paneeldeur, in oorsprong alle met een korfboogvormig boogveld erboven. Rechts bevindt zich de eenlagige uitbouw van de voormalige kapel met rechthoekig grondplan en vijfzijdige absis. De kapel heeft een zadeldak met vijfzijdige beëindiging en is gedekt met leien in Maasdekking. Op de nokhoek van de absis staat een pinakel met ijzeren kruis. De kapel was in oorsprong voorzien van spitsboogvensters met glas-in-loodramen (die thans met hout zijn dichtgezet). De eerste verdieping van de achtergevel had in oorsprong een breedte van acht vensterassen, die elk een vierruits-schuifvenster met korfboogvormig boogveld bevatten.

De linkerzijgevel (N) heeft op de begane grond twee vensterassen, elk met twee gekoppelde vensters met rondboogvormige trommels erboven. Op de eerste verdieping bevinden zich een zesruits- en een vierruitsschuifvenster. In de topgevel is een rechthoekig (dichtgezet) venster met spitsboogvormig boogveld aangebracht. De detaillering van de topgevel is gelijk aan die van de rechterkopgevel.

Waardering

Het voormalige klooster is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als qua exterieur gaaf bewaard voorbeeld van een klooster uit het vierde kwart van de 19de eeuw, in neo-renaissancistische bouwtrant. Daarnaast heeft het pand situationele en ensemblewaarde vanwege de stedebouwkundig markante ligging aan de oostzijde van Brink, tezamen met de voormalige meisjesschool (Brink 27), de St. Jansbasiliek (Brink 31) en de pastorie (Brink 33).

Tags: kerkelijke gebouwen,klooster,klooster, kloosteronderdl,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar De Warrekam
location_on Monumenten Kaart rond Laren

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!

In de buurt