Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Suringarschool in Maastricht

Franciscus Romanusweg 50
6221 AH, Maastricht (Gemeente Maastricht)
Limburg
Bouwjaar: 1923
Architect: H.A.M. de Ronde en W. de Vrind
Publicatie: 19970206
Rijksmonument ID: 506679
Type: Gebouw

Omschrijving van Suringarschool

Inleiding

Protestantse LAGERE SCHOOL, 1923, in expressionistische stijl.

Gebouwd in opdracht van de Vereeniging Suringarschool, naar een ontwerp van architect H.A.M. de Ronde te Maastricht en architect W. de Vrind te Den Haag. Aannemer was H. Vlot uit Maastricht. De school werd in de jaren dertig uitgebreid met een dwarsvleugel, die thans onder huisnummer 52 een aparte bestemming heeft.

Omschrijving

Protestantse lagere school op een kruisvormige plattegrond, waarvan de aan voor- en achtergevel risalerende centrale uitbouwen het dwarsvolume vormen. Souterrain- en twee bouwlagen onder plat in lengterichting. Het dak van het centrale bouwvolume is licht verhoogd, een lichtpyramide boven het centrale trappenhuis. Geornamenteerde dakranden.

De school is opgetrokken in een donker getinte baksteen, gemetseld in staand verband en kenmerkt zich door een zeer expressief baksteengebruik. Plinten met strek annex dorpellijsten. Dorpellijsten in de tweede laag. Strekken in de kroonlijst. Vensterrollagen.

Symmetrisch ingedeelde voorgevel, met trapsgewijs verspringende rooilijn. Centraal geplaatst meervoudig risalerend entreevolume, in de eerste laag voorzien van een rechthoekige, dubbele houten paneeldeur met een bovenlicht in een trapsgewijs uitgemetselde lijst met muizetanddecoratie. Boven de deur een houten luifel met geornamenteerde houten kolommen, aan weerszijden rustend op een baksteenbalustrade. Naast de entreepartij uitstulpende baksteenlisenen en hardstenen gevelstenen met de respectievelijke opschriften "PS.148.12-13" en "Joh.17.3.".

Tussen deze gevelstenen het opschrift SURINGARSCHOOL 1923 in smeedijzer. In de tweede laag, boven een lijst met strek en muizetanddecoratie, een rechthoekig stalen venster met verticaal ingedeeld bovenlicht, geflankeerd door twee zijlichten met bovenlicht. In de zijgevels van dit risalerende entreevolume, in de eerste laag, twee vierkante houten vensters in een uitstulpende baksteenlijst met tracering. In de teruggerooide geveldelen van de entreepartij identieke vierkante houten vensters in zowel de eerste als de tweede bouwlaag.

Siermetselwerk in de hoeklisenen.

Aan weerszijden van de entreepartij gangverbindingen van drie vensterassen, met in elke as twee rechthoekige, horizontaal gelede drieruits vensters. Deze gangverbindingen lopen uit in een hoger opgetrokken, risalerend blokvormig volume met drie vensterassen in de voorgevel. In de middenas een rechthoekig stalen zesruitsvenster met horizontaal gelede stalen drieruits zijlichten; hierboven een rechthoekig stalen kruiskozijn met dubbel, horizontaal ingedeeld bovenlicht geflankeerd door zijlichten met dubbel, horizontaal ingedeeld bovenlicht.

Blinde rechter zijgevel.

De linker zijgevel is symmetrisch ingedeeld. In de tweede laag vier rechthoekige stalen kruiskozijnen met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten. Midden in de zijgevel een geprofileerde schoorsteenaanzet. Onder de vensters een viertal ventilatieroosters. Blinde eerste bouwlaag waarin de dorpellijsten van voor- en achtergevel doorlopen.

De achtergevel is symmetrisch vormgeven, maar niet volledig symmetrisch ingedeeld. Centraal geplaatst de uitgebouwde gevel van de hal met afgeschuinde gevelhoeken, voorzien van drie vensterassen. Hierin rechthoekige stalen kruiskozijnen met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten, geflankeerd door zijlichten met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten.

Aan weerszijden van dit risaliet gevelvelden met drie vensterassen. In de eerste laag rechthoekige, dubbele stalen deuren met zesruits bovenlicht, geflankeerd door zijlichten met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten. In de tweede laag van het linker gevelveld rechthoekige stalen kruiskozijnen met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten. In het rechter gevelveld is in de middenas van de tweede bouwlaag een dubbele stalen deuren met zesruits bovenlicht met brandtrap geplaatst, geflankeerd door rechthoekige stalen kruiskozijnen met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten.

De achtergevel wordt aan beide zijden beeindigd door licht risalerende gevelvlakken. Het rechter gevelvlak is in de tweede laag blind en voorzien van een tweetal baksteenlisenen. In de eerste laag rechthoekige, dubbele stalen deuren met zesruits bovenlicht, geflankeerd door zijlichten met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten. Het linker hoekvolume heeft in de eerste laag rechthoekige, dubbele stalen deuren met zesruits bovenlicht, geflankeerd door zijlichten met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten. In de tweede laag van het linker hoekvolume rechthoekige stalen kruiskozijnen met dubbele, horizontaal ingedeelde bovenlichten. Ventilatieroosters onder de vensters van de tweede laag.

De school wordt omgeven door een deels authentieke bakstenen erfafscheiding.

De indeling van het interieur is grotendeels ongewijzigd (een klaslokaal is gedeeld tot personeelskamer) en bevat diverse waardevolle onderdelen, waaronder het trappenhuis met natuurstenen traptreden, smeedijzeren balustrade en houten handlijst; geelblauwe tegellambrizeringen; terrazzovloeren; paneeldeuren, etc. In het voorportaal een gevelsteen met het opschrift "Architecten Ir. H.A.M. de Ronde Maastricht, Ir. W. de Vrind Den Haag. Aannemer H. Vlot Maastricht".


Waardering

De voormalige protestantse lagere Suringarschool is van cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale en geestelijke ontwikkeling met een in regionaal opzicht innovatieve waarde.

De architectuurhistorische waarden van de Suringarschool zijn groot en worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van de architecten De Ronde en Vrind, de zeer hoogwaardige esthetische kwaliteiten van hun ontwerp, het materiaalgebruik en de ornamentiek.

De school is een essentieel onderdeel van de protestantse enclave rond het Sterreplein, gelegen in de vroeg-twintigste eeuwse uitbreiding van het stadsdeel Wyck. Derhalve is de school vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van stad en wijk en van belang voor het aanzien van de stad.

De school is in hoge mate gaaf en van zeer groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving.

De protestantse Suringarschool beschikt in regionaal opzicht over een hoge mate van architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid.

Tags: openbare gebouwen,schoolgebouw,onderwijs en wetenschap,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Suringarschool
location_on Monumenten Kaart rond Maastricht