Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

Oranjewoud 01 Landgoed Oranjewoud, hoofdgebouw in Oranjewoud

Lindelaan 1
8453 JD, Oranjewoud (Gemeente Heerenveen)
Friesland
Bouwjaar: 1829-'30 ca. 1845 (uitbr.) 1909 (uitbr.) 1953 (rest.) 1835 1829-'30 ca. 1845 (uitbr.) 1909 (uitbr.) 1953 (rest.)
Architect: mog. A. Bruinsma Bruinsma 1830 mog. A. Bruinsma
Publicatie: 19940420
Rijksmonument ID: 454328
Bekijk wikipedia

Omschrijving van Oranjewoud 01 Landgoed Oranjewoud, hoofdgebouw

HOOFDGEBOUW: classicistisch witgepleisterd hoofdgebouw op rechthoekige grondslag met deels een en deels twee verdiepingen en souterrain. Het huis is in de jaren 1829-1835 naar ontwerp van een onbekend gebleven architect op de hoofdas van de parkaanleg even ten noorden van de Lindelaan tot stand gekomen. Dit oudste gedeelte van het huis bestaat uit een verhoogd middendeel met twee lagere zijvleugels onder een afgeknot met Friese blauwe pannen gedekt schilddak. Omstreeks 1845 werd aan de rechter zijvleugel een nieuwe vleugel gebouwd, waardoor het huis zijn symmetrische opzet verloor. In 1909 werd deze vleugel nogmaals verlengd. De in 1845 en 1909 gebouwde oostelijke vleugel herbergde oorspronkelijk dienstvertrekken.

Tijdens de restauratie van Huis Oranjewoud in 1953 werden verscheidene historiserende elementen aan het gebouw toegevoegd. De dakkapellen aan de voorzijde van het in 1845 en 1909 gebouwde rechter vleugelgedeelte werden met een tympaan bekroond. Het genoemde gedeelte, dat met een afgeknot zadeldak was overkapt, werd van een afgeknot schilddak voorzien en kreeg aan de oostzijde een nieuwe verhoogde ingangspartij met uitgebouwde bordestrap. In deze tijd werd eveneens aan de voorzijde van het huis in de hoek van de oorspronkelijke rechter vleugel en de in 1845 en 1909 aangebouwde vleugel een traptoren gebouwd met een met leien gedekt tentdak. Alhoewel deze aanbouw de asymmetrische opzet van het huis een historiserende waarde verleent, is het trappehuis, evenals de overige toevoegingen in 1953 aan het huis voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.

Voorgevel: centraal aan de zeven venstertraveeën brede gevel van het oudste deel van het huis een vooruitspringend middengedeelte waarvoor een hardstenen bordes van vijf treden. Het bordes is overkapt door een balkon, dat door vier ronde zuilen (met enthasis) met Ionische kapitelen wordt gestut. Het balkon is van een balustervormige balustrade voorzien, die aan de voorzijde door vier rechthoekige postamenten in drie vakken worden verdeeld. Op elk der postamenten een laat 19e-eeuwse gietijzeren siervaas.

De gevel van het middengedeelte wordt aan de bovenzijde door een in geprofileerd lijstwerk (met tandlijst) gevat fronton afgesloten. Centraal in het tympaan een halfrond venster met twee roeden, die vanuit het midden van de onderdorpel boogvormig uitzwenken. Ter weerszijden van dit venster in het tympaan twee licht vooruitspringende driehoekige vakken, waarvan de naar elkaar toeliggende zijden de boogvorm van het venster volgen.

Op de bel-etage van het middengedeelte drie dubbele enkel-ruits terrasdeuren met half ronde aan het venster in het tympaan identieke bovenlichten, die door een rocaille-ornament worden bekroond. De bovendorpel van de bovenlichten is met een eierlijst versierd. De roeden zijn samengesteld uit een knoppen-vormige lijst. De dubbele terrasdeuren zijn van siernaalden in Lodewijk XVI-stijl voorzien. Op de eerste verdieping van het middengedeelte drie deuren met 8-ruitsindeling. Ter weerszijden van de bordestrap een kwartcirkelvormig souterrainvenster met diefijzer. De linkerzijde van het bordes is door een 10-ruits venster afgesloten. Ter weerszijden van het middengedeelte in de zijvleugels beganegronds twee empire vensters met 8-ruitsindeling. Op de eerste verdieping een door een fronton bekroonde dakkapel met 7-ruits venster, bestaande uit een ensemble van een 2-ruits venster met een aan het venster in het tympaan van het middengedeelte identiek bovenlicht met aansluitend aan weerszijden van het 2-ruits venster een enkel-ruits venster.

Westgevel: vijf traveeen brede gevel met centraal gelegen ingangspartij, die voorafgegaan wordt door een tijdens de restauratie in 1953 aangebrachte trap met bordes. Deurkozijn en kozijn van het bovenlicht van de ingangspartij zijn 19e-eeuws. Ter weerszijden van de ingangspartij twee empire vensters met 8-ruitsindeling. Op souterrain-niveau van links naar rechts drie 2-ruits vensters, een 1-ruits venster en een 2-ruits venster.

Achtergevel: centraal aan de zeven venstertraveeen brede gevel van het oudste gedeelte van het huis (1829-1835) een vooruitspringend middengedeelte met een aan de voorzijde identiek fronton en tympaan. Op souterrain-niveau van het middengedeelte drie vensters met 2-ruitsindeling. Op de bel-etage drie empire vensters met 8-ruitsindeling. Op de eerste verdieping drie empire vensters met 6-ruitsindeling. De vensterindeling van de zijvleugels van dit gedeelte van de achtergevel is identiek aan die van de zijvleugels aan de voorgevel, zij het dat op souterrain-niveau elke vleugel twee vensters met 2-ruitsindeling heeft. De omstreeks 1845 en 1909 aan de oostzijde gebouwde vleugel gaat aan de noordzijde naadloos in de gevel van het oudste gedeelte van het huis over. Beganegronds bevinden zich aan deze zijde van de vleugel vier naast elkaar gelegen 5-ruits vensters. Op de eerste verdieping aan de linker zijde een venster met 6-ruitsindeling en rechts hiervan drie naast elkaar gelegen 4-ruits vensters. De zuidgevel van deze vleugel springt aanzienlijk terug ten aanzien van het oudste deel van het huis aan deze zijde. Op de eerste verdieping zijn vier 6-ruits vensters op regelmatige afstand van elkaar gesitueerd. Op beganegrond-niveau is de vensterindeling onregelmatig. Van links naar rechts een 3-ruits venster, een deur met 4-ruitsindeling, twee paneeldeuren en een deur met 4-ruitsindeling. Aan de rechterzijde van deze gevel bevindt zich een hardstenen gevelsteen met de de volgende uitgebeitelde tekst:"Deze steen is gelegd door Hans Willem de Blocq van Scheltinga Jr. oud 8 jaren 1844".

Tags: kastelen, landh. ed.,kasteel,kasteel, buitenplaats,...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar Oranjewoud 01 Landgoed Oranjewoud, hoof…
location_on Monumenten Kaart rond Oranjewoud

Recensies (0)

Geen recensies gevonden. Voeg als eerste toe!