Zoeken... Een moment geduld a.u.b.

search
favorite_outline favorite

6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions in Halsteren

star star star star (1)
6e Fortenlinie Van Bergen Op Zoom Naar Steenergen
4660 AA, Halsteren (Gemeente Bergen Op Zoom)
Noord Brabant
Publicatie: 19751217
Rijksmonument ID: 19997

Omschrijving van 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions

Halsteren: 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions. Algemeen: Alleen de forten Roovers en Pinsen met de verbindingslinie ("ligne") komen in aanmerking om op de lijst van beschermde monumenten geplaatst te worden. De aardewerken op het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom zijn zodanig afgegraven, dat het beloop van schansen niet meer waarneembaar is. Fort Roovers: Het fort Roovers, gelegen ten zuidoosten van de hoek gevormd door de Ligneweg en de schansbaan beslaat een uitgestrekt areaal, gedeeltelijk weide- en bouwland, bebost. Het fort bestaat uit 3 plateau's, met steil aflopende zijden, van elkaar gescheiden door een diepe droge gracht; het geheel in het oosten en zuiden begrensd door gedeeltelijk gracht, gedeeltelijk moeras en ven. Noordwestelijk plateau: Hoog plateau, glooiend aflopend naar de ligneweg. In het zuiden, oosten en gedeeltelijk in het noorden begrensd door diepe droge gracht. Aan weerszijden van de gracht, langs de steile oevers, smalle met water gevulde greppels. In het westen wordt de grens gevormd door de Ligneweg; in het noorden door hoge wal langs de schansbaan. Deze wal en de steile taluds aan de oost- en zuidzijde zijn beplant met geboomte. Zuidwestelijke plateau: Hoog plateau, in het westen begrensd door de Ligneweg; de overige drie zijden bestaan uit een steil aflopend talud, begrensd in het noorden door de droge gracht, in het oosten door moerasachtig land, in het zuiden door de buitengracht. De taluds zijn beplant met struikgewas en geboomte. Verder bestaat het plateau uit akkerland. Oostelijk plateau: Hoog bebost terrein met veel struikgewas. Begrensd in het noorden door hoge wal langs de Schansbaan, in het oosten en zuiden door gracht, overgaande in moeras en ven. Steile aflopende oevers. De Gracht: Komende van het fort "pinsen" is de gracht tot aan de zuidelijke punt van het oostelijk plateau een mooi water, vanaf laatstgenoemd punt steeds smaller wordend en uiteindelijk overgaand in een moerasachtig gebied, met kleine vennen. Noordoostelijk gebied. Gelegen benoorden de Schansbaan, maakt dit areaal deel uit van het fort. Het bestaat uit enige aarden walletjes omgeven door een greppel, het geheel begroeid met dicht struikgewas en laag geboomte. Volledigheidshalve dienen arealen nr 522, en 6718 toegevoegd te worden. Fort Pinsen: Vanaf fort Roovers, in zuidelijke richting de Ligne volgend komt men bij fort Pinsen. Van de Ligne is alleen nog de gracht kenbaar. Deze gracht met noordelijke oever is niet in de bescherming ingevolge de Monumentenwet opgenomen, doch dient uit het oogpunt van volledigheid alsnog te worden toegevoegd. Het fort Pinsen is gelegen in een areaal, begrensd in het oosten door de Ernst Casimirweg, in het zuiden door de Prins Mauritsweg, in het westen door de Melanenweg en in het noorden door de Ligneweg. Beoosten de Ernst Casimirweg een linie van aardwerken met overblijfselen van bastions, met hiervoor de reeds in aanhef genoemde smalle gracht, eigenlijk niet meer dan een greppel. Het fort bestaat eigenlijk uit een groot plateau, onder de verdelen in de arealen bewesten de Ernst Casimirweg (A) en die beoosten Ernst Casimirweg (B). Plateau A: Het laaggelegen grasland is waarschijnlijk vroeger gracht dan wel moeras geweest. Het binnen de contouren van deze oude gracht gelegen plateau loopt langzaam glooiend af naar de Melanenweg. De noord, oost en zuid zijden lopen zeer steil af (wallen) en zijn begroeid met struikgewas en geboomte. De buitenzijden van het laaggelegen grasland lopen op naar de Ernst Casimirweg en vormen de westzijde van plateau B. Plateau B: In het oosten steil aflopend naar het laaggelegen grasland. Voor het grasland een greppel. Karakter aardwerken en bastions duidelijk herkenbaar.

Tags: verdedigingswerken,omwalling,verdedigingsw., milit.geb

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

directions_car Route naar 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar …
location_on Monumenten Kaart rond Halsteren

Recensies (1)
    6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions 6e fortenlinie van Bergen op Zoom naar Steenbergen, bestaande uit de forten Roovers, Pinsen, het afgegraven fort Moermont met verbindende linie met bastions
    6e Fortenlinie Van Bergen Op Zoom Naar Steenergen, Halsteren, Noord Brabant, NL
  • star star star star
    3
    Mooi gebied, maar voor de duidelijkheid zou er kaartje bij kunnen met waar welke letters voor staan! Bovendien mis ik de toenmalige kazerne (eventueel bij benadering).