Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zypendaal: landhuis

Resultaten : 15

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Opsterland X


Huize Olterterp, voorm. koetshuis

Olterterp, Van Harinxmaweg 17, Opsterland, Friesland      1 foto

Inleiding Het KOETSHUIS, thans berghok, bij het landhuis Huize Olterterp is gelijktijdig met het landhuis in 1906/1907 gebouwd. De vormgeving en het materiaalgebruik zijn aangepast aan die van het la .. Lees verder >>

1906-'07
kasteel buitenplaats

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Harinxmastate, hondenhok

Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 1, Opsterland, Friesland      1 foto

HONDEHOK. Houten hondehok uit ca. 1900, even ten oosten van de oostgevel van het huis geplaatst, voorzien van een naar het westen gerichte rondboog-ingang en overdekt met een schilddak, dat aan de wes .. Lees verder >>

Ca. 1900 1900 ca. 1900
tuin park landgoed

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Harinxmastate: Lodewijk XV-sokkel met zonnewijzer

Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 1, Opsterland, Friesland      1 foto

Stenen gebuikte LODEWIJK XV SOKKEL op het gazon ten noorden van het huis, uit de 18e eeuw, waarboven een zonnewijzer van recente datum. Lees verder >>

18e eeuw (sokkel) 1800 18e eeuw (sokkel)
tuin park landgoed

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Harinxmastate: hek noordelijk van het "overpark"

Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 1, Opsterland, Friesland      1 foto

HOUTEN HEK IN "OVERPARK". Houten hek uit ca. 1900 aan de noordrand van het "overpark" (kadastraal perceel Beetsterzwaag nr. B2349) aan de zuidzijde van de Van Harinxmaweg, samengesteld uit houten stij .. Lees verder >>

Ca. 1900 1900 ca. 1900
tuin park landgoed

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Slotplaats 3 De Slotplaats, Burmaniazuil

Bakkeveen, Foarwurker Wei 3, Opsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding Het TUINSIERAAD is een zuil, die lokaal bekend staat als de Burmaniazuil. Het object bevindt zich op het snijpunt van het kruisvormige padenbeloop in het bosperceel achter de Slotplaats. D .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Hardscarf (CC-Zero)

Harinxmastate, muur langs voorm. moestuin en boomgaard

Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 1, Opsterland, Friesland      1 foto

BAKSTENEN MUUR langs voormalige moestuin en boomgaard, uit de 19e eeuw in twee door een houten schutting verbonden delen, die de voormalige moestuin en boomgaard aan de noordzijde afsluit. De voor(zui .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Zandhoeve De Zandhoeve

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 89, Opsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding Het LANDHUIS De Zandhoeve is in 1929/30 gebouwd naar ontwerp van architect S.A. Veenstra uit Langezwaag voor de heer Jac. Bleeker, burgemeester van Opsterland (1929-1937). Het landhuis is e .. Lees verder >>

1929-'30 1961 (verb.) 1930 1929-'30 1961 (verb.)
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Slotplaats 1 De Slotplaats

Bakkeveen, Foarwurker Wei 3, Opsterland, Friesland      2 foto's

Inleiding Het LANDHUIS "De Slotplaats" is in 1922 ontstaan uit een verbouwing van oudere boerderij ter plaatse. De verbouwing tot landhuis werd getekend door het architectenkantoor Gerretsen en Endt .. Lees verder >>

1818 (voorhuis) 1922 (verb.) 1986 (verb.)
woonhuis

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Slotplaats 2 De Slotplaats, zonnewijzer

Bakkeveen, Foarwurker Wei 3, Opsterland, Friesland      1 foto

Inleiding De ZONNEWIJZER, gedateerd 1750, bevindt zich in de verdiepte voortuin van het voormalige landhuis 'De Slotplaats'. Het is gedeeltelijk een zogenaamde polaire zonnewijzer. De zonnewijzer is .. Lees verder >>

1750
tuin park landgoed

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huize Olterterp

Olterterp, Van Harinxmaweg 17, Opsterland, Friesland      1 foto

Inleiding Het LANDHUIS Huize Olterterp, thans hoofdkantoor van het Fryske Gea, is het hoofdgebouw van het vm. landgoed Olterterp. Het landhuis vervangt het Slot Boelens uit 1793 dat in 1906 werd afge .. Lees verder >>

1907
kasteel buitenplaats

Foto: Gouwenaar (PD)