Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuisgroep achter gezamenlijke gevel onder rechte triglyphenlijst

Resultaten : 53

Filter(s): Gemeente Groningen X | Type Gebouw X


Prinsenhof

Groningen, Martinikerkhof 23, Groningen      72 foto's

Prinsenhof complex in 1577 als Stadhoudershof, (na 1652 eerst Prinsenhof) in gebruik genomen gebouwen van de Broeders des Gemenen Levens, in de 17e eeuw aanzienlijk gewijzigd en uitgebreid, bestaat ui .. Lees verder >>

1436-1569 1569 1436-1569
gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Pakhuis in rijk uitgedoste eclectische bouwstijl

Groningen, Poelestraat 55, Groningen      1 foto

Inleiding PAKHUIS, gesitueerd op de hoek van de Poelestraat en het Schuitendiep, gebouwd in 1898 in opdracht van H. Smith als pakhuis met kantoor voor diens koffie- en theegroothandel in een zeer rijk .. Lees verder >>

1898
gebouw

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Doopsgezind Gasthuis

Groningen, Nieuwe Boteringestraat 47, Groningen      1 foto

Inleiding GASTHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit gedifferentieerde bebouwing bestaande oostelijke gevelwand van de Nieuwe Boteringestraat, gebouwd in 1878 als Doopsgezind Gasthuis in neo-classicisti .. Lees verder >>

1878
gebouw

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Bankgebouw

Groningen, Vismarkt 54, Groningen      1 foto

Inleiding BANKGEBOUW, gesitueerd in de gesloten zuidelijke gevelwand van de Vismarkt, gebouwd in opdracht van de N.V. Incassobank in 1923-1924 naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler & Drewes .. Lees verder >>

1923-'24 1924 1923-'24
gebouw

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Praedinius Gymnasium

Groningen, Turfsingel 82, Groningen      2 foto's

Inleiding STEDELIJK GYMNASIUM, genaamd Praediniusgymnasium, geheel vrijstaand gesitueerd aan de oostzijde van de Turfsingel op het terrein van het voormalige Arsenaal, gebouwd in 1880-1882 in opdracht .. Lees verder >>

1880-'82 1923 (uitbr.) 1993 (rest.) 1882 1880-'82 1923 (uitbr.) 1993 (rest.)
gebouw

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Kantoor Groninger-Lemmer Stoombootmaatschappij

Groningen, Eendrachtskade 29, Groningen   

Inleiding SCHEEPVAARTKANTOOR MET BOVENWONINGEN, markant gesitueerd op de hoek van de Eendrachtskade n.z. en de Hoendiepskade en georiƫnteerd op het Hoendiep, gebouwd in 1912 in opdracht van de Gronin .. Lees verder >>

1912
gebouw

Aduardergasthuis

Groningen, Munnekeholm 3, Groningen      3 foto's

Nieuw Aduarder Gasthuis: Serie woningen in breed laag gebouw onder schilddak met grote z.g.Vlaamse top in het midden, het geheel uit 1775 blijkens cartouche in de top. Twee omlijste ingangen en roede .. Lees verder >>

1604
gebouw

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pepergasthuis

Groningen, Peperstraat 20, Groningen      17 foto's

Geertruits- of Pepergasthuis in 1405 gesticht. Groot gasthuis gebouwd om twee hoven. Middenvleugel met verdieping waarin regentenkamer onder zadeldak tegen later gepleisterde topgevel aan de Peperstra .. Lees verder >>

1405
gebouw

Foto: Esdert (CC-BY-SA-3.0-NL)

Koetshuis van Noorderhaven 34

Groningen, Hoekstraat 27, Groningen      4 foto's

Koetshuis van Noorderhaven 34, onder laag zadeldak. Aan de tuinzijde voorzien van omlijste poort en vensters met kleine roedenverdeling. Lees verder >>

gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Goudkantoor

Groningen, Grote Markt 1A, Groningen      29 foto's

Goudkantoor. Achter het stadhuis op de Markt gelegen blokvormig gebouw uit 1635, oorspronkelijk aan de zuidzijde ingebouwd in de gevelwand van de verwoeste Grote Markt westzijde, thans aan deze zijde .. Lees verder >>

1635 gerestaureerd eind 19e eeuw en in 1920-1929, 1960 en 1996
gebouw