Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in Scharnegoutum

Resultaten in en rond Scharnegoutum : 77


Woning met zesruitsvensters onder zadeldak tussen topgevels met ingang in de lange gevel

Scharnegoutum, Legedyk 10, Súdwest Fryslân, Friesland   

Woning onder zadeldak tussen topgevels, in de voorste gevel gedateerd in topanker 1851. Ingang in de lange gevel. Zesruitsvensters met blinden; in de top twee kleine vierkante lichtopeningen. Lees verder >>

1851
woonhuis

Breed landhuis met omlijste ingang, achtruitvensters en rechte kroonlijst onder laag schilddak met hoekschoorstenen met borden

Scharnegoutum, Zwettewei 66, Súdwest Fryslân, Friesland   

Breed landhuis onder laag schilddak; ter weerszijden van de omlijste ingang twee maal drie achtruitsvensters met blinden. Aan de zijgevels nog twee dergelijke vensters. Op de hoeken van het schildda .. Lees verder >>

Ca. 1880 1880 ca. 1880
woonhuis

Woonhuis van voorm. boerderij met topgevel

Goënga, Hege Wier 23, Súdwest Fryslân, Friesland   

Oud woonhuis van v.m. boerderij; aangebouwde, thans verbouwde stalling met hooizolder. Topgevel woonhuis met boven twee kleine lichtkozijnen en vlechtingen. Lees verder >>

Eenvoudige woning met dakkapel en aangebouwde schuur

Goënga, Hege Wier 10, Súdwest Fryslân, Friesland   

Eenvoudige woning met dakkapel en aangebouwde schuur volgens jaartalankers 1836. Lees verder >>

1836
woonhuis

Pand met verdieping onder zadeldak tussen topgevels

Boazum, Dokter Miedemastrjitte 4, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Pand met verdieping onder zadeldak tussen topgevels. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
woonhuis

Foto: pa3ems (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand met vensters met roeden zonder verdieping

Boazum, Dokter Miedemastrjitte 2, Littenseradiel, Friesland   

Tegen 57 aangebouwd en daarmede schilderachtig geheel vormend pand zonder verdieping. Vensters met roeden. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
woonhuis

Wylgen De Wylgen

Boazum, Waltawei 4, Littenseradiel, Friesland      1 foto

"De Wilgen". Landelijk deftig huis onder schilddak met hoekschoorstenen waarop bekroning. Door Ionische pilasters omlijste ingang dakkapel. Zesruitsvensters. Aan de weg naar Weidum. Lees verder >>

1858
woonhuis

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Jagershuis of Leeuwarder Veerhuis

Sneek, 2e Oosterkade 44, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

"Jagershuis" of Leeuwarder Veerhuis". Rechthoekig PAND met verdieping en zolderverdieping, onder met pannen gedekt dak, dat aan de westzijde is afgewolfd en aan de oostzijde aansluit tegen een puntgev .. Lees verder >>

1772 1812 (verb.)
woonhuis

Foto: Sake1 (CC-BY-SA-3.0)

Herenhuis in eclectische stijl (Het Wijnpaleis)

Sneek, Jousterkade 4, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het in 1864 gebouwde Eclectisch HERENHUIS is een ontwerp van A. Breunissen Troost, een architect die in de tweede helft van de 19de eeuw het aanzien van de stad Sneek voor een groot deel he .. Lees verder >>

1864
woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Tweemaal drie traveeën breed pand met omlijste ingang onder dwarskap met twee halfrond gesloten dakkapellen

Sneek, Oosterdijk 59, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Twee maal drie traveeën breed pand onder dwarskap waarvan twee halfrond gesloten dakkapellen. Grote zesruitsvensters en omlijste ingang. Lees verder >>

1828, uitgebreid 1843
woonhuis

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-NL)