Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in Easterein

Resultaten in en rond Easterein : 17


Pand met omlijste ingang en verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen en gedichte halfronde lichtopeningen (mog. kaaspakhuis)

Easterein, Foarbuorren 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

PAND met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. In de lage verdieping gedichte halfronde lichtopeningen, waarschijnlijk daarom als kaaspakhuis gebouwd. Omlijste ingang. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Tweelingpand met goot op klossen onder twee schilddaken, haaks op de rooilijn, beide met twee hoekschoorstenen

Easterein, Foarbuorren 13, Littenseradiel, Friesland      2 foto's

Tweelingpand onder twee schilddaken, haaks op de rooilijn, beide met twee hoekschoorstenen, de achterzijde aardig gelegen aan het grachtje. Goot op klossen. Lees verder >>

1835
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Blokvormig pand met omlijste ingang en verdieping met zesruitsvensters onder laag schilddak met twee hoekschoorstenen met borden (voorm. herberg)

Easterein, Sibadawei 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Blokvormig pand met verdieping laag schilddak waarop twee hoekschoorstenen met borden. Omlijste ingang. Op de verdieping zesruitsvensters. Lees verder >>

1860
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woonhuis met praktijkruimte en aangebouwd koetshuis in ambachtelijk-traditionele stijl met Chaletstijl-invloeden

Easterein, Van Eysingaleane 11, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS met praktijkruimte en aangebouwd KOETSHUIS is gebouwd in 1871 als dokterswoning voor de opdrachtgever Petrus de Vries, in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant onder invloed van .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Eenvoudig huis aan de voet van het kerkhof onder zadeldak tussen topgevels met beitelingen en topschoorstenen (voorm. kosterij en school)

Hinnaard, Sassingawei 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Aan de voet van het kerkhof gelegen eenvoudig HUIS onder zadeldak tussen topgevels met beitelingen en met topschoorstenen. Aan de zijde van het kerkhof nog zes- en negenruitsvensters. Lees verder >>

18e eeuw 1798 18e eeuw
woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kaaspakhuis Voorm. kaaspakhuis

Wommels, Keatsebaen 10, Littenseradiel, Friesland   

PAND met verdieping onder schilddak, oorspronkelijk kaaspakhuis, waartoe op de verdieping halfcirkelvormige openingen zijn waarin roosters met spijltjes Lees verder >>

Tsiispakhus It Tsiispakhús (zuivelmuseum)

Wommels, Ald Hiem 2, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding Het langgerekte PAKHUIS voor de opslag van kaas (tegenwoordig museum) en oorspronkelijk behorend bij het woonhuis van de kaashandelaar, werd in opdracht van kaashandelaar Leendert Feitsma g .. Lees verder >>

1905 1985 (rest.)
gebouw

Foto: Johan Weenink (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Woonhuis bij kaaspakhuis

Wommels, Terp 35, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De verschijningsvorm van het WOONHUIS, behorende bij het kaaspakhuis, dateert grotendeels uit de periode 1890-1905. Het huis is gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele bouwstijl die is ver .. Lees verder >>

Ca. 1890 1890 ca. 1890
woonhuis

Kaaskoopmanswoning in ambachtelijk-traditionele stijl

Wommels, Terp 20, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS voor een kaaskoopman is volgens de gedenksteen in de westgevel gebouwd in 1871. Wellicht is de legger van de eerste steen, W.E. Struiksma, ook de opdrachtgever geweest. De arch .. Lees verder >>

1871
woonhuis

Pand met ingang in het midden onder schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel

Rien, Buorren 50, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Langs de waterzijde staand pand onder schilddak met hoekschoorstenen. Boven de ingang in het midden, dakkapel. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)