Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Weeskind t weeskind in Sint Jacobiparochie

Resultaten in en rond Sint Jacobiparochie : 26


Terp

Minnertsga, ten noorden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Tjessingawei ten noorden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten noorden van de Binnemaleane bij de Miedleane Binnemaleane ten noorden van de Binnemaleane bij de Miedleane Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Tjessingawei ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Wier, ten zuiden van de Binnemaleane bij de Gernierswei Binnemaleane ten zuiden van de Binnemaleane bij de Gernierswei Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: Middeleeuwen of ouder. Lees verder >>

Middeleeuwen of ouder 1500 middeleeuwen of ouder
archeologie

Terp

Minnertsga, ten zuiden van de Binnemaleane bij de Miedleane Binnemaleane ten zuiden van de Binnemaleane bij de Miedleane Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, bij Camstrawei 10 Camstrawei 10 bij Camstrawei 10 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, bij de zuidoostelijke hoek van de Camstrawei en de Herewei Camstrawei bij de zuidoostelijke hoek van de Camstrawei en de Herewei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, bij Camstrawei 7 Camstrawei 07 2 bij Camstrawei 7 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie

Verhoogde woonplaatsen

Berlikum, bij Kleasterdyk 1 Kleasterdyk 1 bij Kleasterdyk 1 Menameradiel, Friesland   

Verhoogde woonplaatsen. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie