Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Weeskind t weeskind in Sint Jacobiparochie

Resultaten in en rond Sint Jacobiparochie : 26


Villa in overgangsstijl

St. Jacobiparochie, Oosteinde 38, Het Bildt, Friesland      1 foto

Inleiding Dit WOONHUIS van het type "villa" is in 1915 gebouwd in Overgangsstijl. De gevelsteen in de oostelijke zijgevel memoreert: "In het oorlogsjaar 1915 is dit gebouw gesticht door Tj. Wassenaar .. Lees verder >>

1915
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Terrein met twee terpen

Minnertsga, halverwege de Kromme Leane Kromme Leane halverwege de Kromme Leane Het Bildt, Friesland   

Terrein waarin 2 terpen. Datering: vermoedelijk middeleeuws (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage E, 15e vervolgblad). Lees verder >>

Verm. middeleeuwen 1500 verm. middeleeuwen
archeologie

Groate Huus 't Groate Huus

St. Jacobiparochie, Middelweg-West 225, Het Bildt, Friesland   

Inleiding Het MOLENAARSHUIS te St. Jacobiparochie is in 1862 gesticht door Klaas Jan Krab, vlakbij de in 1844 eveneens door hem gestichte windkorenmolen "De Welkomst"; het complex omvatte verder een .. Lees verder >>

1881 ca. 1900 (uitbr.) 1960-1969 (verb.)
molen

Terp

Minnertsga, ten oosten van de Miedleane bij de Hermanawei Miedleane ten oosten van de Miedleane bij de Hermanawei Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, aan de Hoarnestreek bij de Lange Dyk Hoarnestreek aan de Hoarnestreek bij de Lange Dyk Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk middeleeuws. Lees verder >>

Verm. middeleeuwen 1500 verm. middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten westen van de Miedleane bij de Fjildleane Miedleane ten westen van de Miedleane bij de Fjildleane Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Wier, tussen Tsjerkepaed en Lautawei Tsjerkepaed tussen Tsjerkepaed en Lautawei Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Weeskind 't Weeskind

St. Jacobiparochie, Oudebildtdijk 627, Het Bildt, Friesland      1 foto

't Weeskind. Boerderij van het hoekplaatstype. Ingang achter in het voorhuis, kelder op buitenhoek. Voorhuis tussen topgevels. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1910 vroege 19e eeuw
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Terp

Wier, ten zuiden van het Tsjerkepaed bij de Hegedyk Tsjerkepaed ten zuiden van het Tsjerkepaed bij de Hegedyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Minnertsga, bij Hearewei 25 Hearewei 25 2 bij Hearewei 25 Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie