Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Weeshuis tehuis

Resultaten : 4

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X


Wilhelminapark, volière

Sneek, Bolswarderweg 14, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Inleiding De VOLIERE is in 1913 door de regenten van het Old Burger Weeshuis aan het Wilhelmina Park toegevoegd. De volière bevindt zich aan de noordkant van het trapeziumvormige terrein, ten zuiden .. Lees verder >>

1913
tuin park landgoed

Foto: Harmendewind (CC-BY-SA-3.0-NL)

Wilhelminapark, dubbele zitbank

Sneek, Bolswarderweg 14, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De dubbele, overdekte ZITBANK voor Ouden van Dagen is in 1920 gemaakt en in het Wilhelmina Park geplaatst, ten noorden van het trapeziumvormige terrein en ten zuiden van het pad dat in oost .. Lees verder >>

1920
tuin park landgoed

Foto: Harmendewind (CC-BY-SA-3.0-NL)

Julianapark

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het JulianaPARK ligt aan de Snekerstraat te Bolsward en wordt ingesloten door de Secretaris Haitsmalaan, de Prof. dr Titus Brandsmalaan en de Koningin Wilhelminalaan. De hoofdingang, in de .. Lees verder >>

1913
tuin park landgoed

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Wilhelminapark

Sneek, Bolswarderweg 14, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het WILHELMINAPARK is in 1898 aangelegd in opdracht van de voogden van het in 1581 gestichte Old Burger Weeshuis te Sneek. Het park kwam te liggen op een stuk grond aan de noord-westzijde v .. Lees verder >>

1898
tuin park landgoed

Foto: Nlsven (CC-BY-SA-3.0)