Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Waterkering

Resultaten : 7

Filter(s): Woonplaats Gouda X


Twee gevelstenen in de Mallegatsluis

Gouda, Veerstal 13, Zuid Holland      2 foto's

In de oostelijke SLUISMUUR twee gevelstenen in Lodewijk XV-omlijsting. Lees verder >>

weg en waterwerk

Foto: S.J. de Waard (CC-BY-3.0)

Stolwijkersluis

Gouda, Gouderaksedijk 14, Zuid Holland      3 foto's

In oorsprong uit 1799-1800 daterende gekoppelde SCHUTSLUIS in de Gouderaksedijk, met gemetselde schutkolkwanden en houten puntdeuren waarvan de punt telkens naar de Hollandsche IJssel is gekeerd, aang .. Lees verder >>

1799-1800
weg en waterwerk

Foto: Vera de Kok (CC-BY-SA-3.0)

Julianasluis

Gouda, Rotterdamseweg Zuid Holland      12 foto's

Inleiding De SCHUTSLUIS dateert uit 1931-'32 en maakt deel uit van Julianasluis die verder bestaat uit een bedieningsgebouw (met Garenskantoor) (b), twee vernieuwde stalen ophaalbruggen (die buiten r .. Lees verder >>

1931-1932
weg en waterwerk

Foto: Vera de Kok (CC-BY-3.0)

Sluizen bij gemaal Rijnland Mr. P.A. Pijnacker Hordijk

Gouda, Schielands Hoge Zeedijk 71, Zuid Holland      6 foto's

Inleiding De sluizen zijn gebouwd in 1935/1936 in de stijl van het Functionalistisme. De open uitwateringssluizen bevinden zich in het stroomkanaal van de Gouwe tussen het gemaal Rijnland Mr. P.A. Py .. Lees verder >>

1935-1936
weg en waterwerk

Foto: Vera de Kok (CC-BY-3.0)

Waaiersluis

Gouda, Goejanverwelledijk 16, Zuid Holland      8 foto's

Inleiding Een sluizencomplex in een in 1854 aangelegde dam in de Hollandsche IJssel. Het waterstaatkundige werk maakt deel uit van een plan ter verbetering, waarvoor de IJssel boven Gouda moest worde .. Lees verder >>

1856-1860
weg en waterwerk

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Schotbalkenloods bij Ir. De Kock van Leeuwensluis Sluiswachtersonderkomen

Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 1A, Zuid Holland      2 foto's

Inleiding De Ir. De Kock van Leeuwensluis is gebouwd in 1940-1941. Het sluizencomplex is gebouwd in het kader van de grootscheepse verbetering van de Gouwe. Het betreft een in de Nieuwe Gouwe (de 1s .. Lees verder >>

1940-1941
weg en waterwerk

Foto: Vera de Kok (CC-BY-3.0)

Ir. De Kock van Leeuwensluis

Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 1A, Zuid Holland      17 foto's

Inleiding De Ir. De Kock van Leeuwensluis is gebouwd in 1940-1942 gebouwd door en naar ontwerp van ingenieurs van de Provinciale Waterstaat, voor rekening van de Hoogheemraadschap Rijnland. Het sluiz .. Lees verder >>

1940-1942
weg en waterwerk

Foto: Vera de Kok (CC-BY-3.0)