Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige rijks hbs in Dokkum

Resultaten in en rond Dokkum : 10


Villa Zonneheuvel

Dokkum, Zuiderbolwerk 99, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding De riante VILLA Zonneheuvel op het Zuiderbolwerk werd onder Interbellumarchitectuur in 1933 ontworpen door T. Venstra Ozn. te Dokkum voor S. Bouma, directeur van de naastgelegen voormalige .. Lees verder >>

1933
woonhuis

Rijzig herenhuis

Dokkum, Oostersingel 40, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het rijzige HERENHUIS is een opvallend element in het straatbeeld dat voor het overgrote deel bestaat uit woningen van één bouwlaag onder schilddak. Ook dit woonhuis bestond aanvankelijk .. Lees verder >>

1830 1861 (werkplaats) 1883 (verb.) 1906 (verb.) 1976 (verb.)
woonhuis

Woonhuis in eclectische stijl met neorenaissance-elementen

Dokkum, Oostersingel 42, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS in Eclectische stijl met Neo-Renaissance elementen werd ontworpen door architect A.T. van Veen en gebouwd door D. van der Werff Gzn. uit Dokkum. De bouwaanvraag van 17 april 18 .. Lees verder >>

1895 1940 (verb.)
woonhuis

Zeldenrust, voorm. dubbele molenaarswoning

Dokkum, Vleesmarkt 51, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS voor de molenaars van de nabij gelegen korenmolen Zeldenrust op het Baantjesbolwerk uit 1862 (beschermd monument, no. 13097) werd in 1891 gebouwd. Het bouwplan, gemonogrammeerd .. Lees verder >>

1891
woonhuis

Kommieswoning Voorm. kommieswoning

Dokkum, Baantjebolwerk 1, Dongeradeel, Friesland      1 foto

Voormalige kommieswoning aan de voet van de korenmolen. Pand onder zadeldak tegen topgevel aan de voorzijde eindigend in schoorsteen. Vensters met roedenverdeling. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Oostervallaat 2 Oostervallaat, ophaalbrug

Dokkum, Schapedijkje 17, Dongeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding De ijzeren OPHAALBRUG, gedateerd 1910, ligt over het Oostervallaat in de Zuider Ee. Het vallaat, dat in 1862 geheel is vernieuwd, is reeds beschermd monument (nr. 13172). De vallaatmeesters .. Lees verder >>

1910
weg en waterwerk

Foto: Jwdv1982 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Steenbakkerijcomplex Voorm. steenbakkerijcomplex

Oostrum, Tichelwei 22, Dongeradeel, Friesland      7 foto's

Markant in het landschap ten zuidwesten van het terpdorp Oostrum in een bocht van het Dokkumer Grootdiep gelegen STEENBAKKERIJCOMPLEX. De oprichting vond in 1873 plaats als stoom-steenfabriek door Jan .. Lees verder >>

1873 1876 (oven, schoorsteen) 1879 (verh. schoorsteen)
nijverheid industrie

Foto: Kattefretter (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, pastorie

Driezum, Van Sytzamawei 31, Dantumadiel, Friesland   

Inleiding De PASTORIE van het type dwarshuis, met Eclectische elementen, is volgens een gevelsteen in 1877 gebouwd en staat aan de noordzijde van de Sytzamaweg, het hoofdlint van het dorp Driesum. De .. Lees verder >>

1877
woonhuis

Tjaardastate

Rinsumageast, Van Aylvawei 32, Dantumadiel, Friesland   

Inleiding De grote kop-hals-romp BOERDERIJ staat aan de rand van de dorpsbebouwing ten zuiden van het dorp. De boerderij is gebouwd omstreeks het derde kwart van de 19de eeuw in Ambachtelijk-traditio .. Lees verder >>

Ca. 1860 (voorhuis, bedrijfsdeel mog. ouder 1860 ca. 1860 (voorhuis, bedrijfsdeel mog. ouder
boerderij

Tjaardastate, duiventil annex kleinveehok

Rinsumageast, Van Aylvawei 32, Dantumadiel, Friesland   

Inleiding De DUIVENTIL achter de boerderij, genaamd Tjaardastate, is zeer waarschijnlijk een herinnering aan de bezittingen van de voormalige Tjaarda-state en is gebouwd achter een voormalige pachtbo .. Lees verder >>

Ca. 1800 1994 (rest.) 1800 ca. 1800 1994 (rest.)
gebouw