Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vijf traveean breed pand met kroonlijst met consoles en rozetten onder dubbel schilddak met twee dakkapellen

Resultaten : 284

Filter(s): Gemeente Sudwest-fryslan X | Type Woonhuis X


Vijf traveeën breed pand onder hoog schilddak met hoekschoorsteen met borden

Bolsward, Appelmarkt 5, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Vijf traveeën breed PANEEL onder hoog schilddak met hoekschoorsteen, waarop borden. Rijk versierde middentravee. Boven de gootlijst waarop gesneden consoles, twee grote dakkapellen. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
woonhuis

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Vijf traveeën breed pand onder schilddak

Workum, Súd 140, Súdwest Fryslân, Friesland   

Vijf traveeën breed pand onder schilddak. Gevel geleed door een groot spaarveld tussen hoeklisenen en afgesloten door kroonlijst. Op de verdieping vijf 12-ruitsvensters op de begane grond vier 9-ru .. Lees verder >>

Vijf traveeën breed woonhuis met omlijste ingang, zesruitsvensters en geblokte kroonlijst onder schilddak met dakkapel met pilasters

Heeg, Harinxmastrjitte 14, Súdwest Fryslân, Friesland   

Vijf traveeën breed woonhuis onder schilddak. Omlijste deur waarboven met lofwerk versierd bovenlicht. Zesruitsvensters, geblokte kroonlijst en dakkapel waaraan drie Korinthische pilasters. Lees verder >>

Woonhuis met omlijste ingang en kroonlijst met gesneden consoles en trigliefen onder half schilddak

Heeg, Harinxmastrjitte 32, Súdwest Fryslân, Friesland   

Woonhuis onder half schilddak (restant van dubbel huis ?). Omlijste ingang en gesneden consoles daarboven aan de kroonlijst die overigens triglyphen draagt. Inwendig laat 18e eeuws portiek en nis met .. Lees verder >>

Breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel

IJlst, Zevenpelsen 3, Súdwest Fryslân, Friesland   

Breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen en kapel. Omlijste ingang met bovenlicht, zesruitsvensters. Geblokte kroonlijst; zes stoeppalen verbonden door kettingen. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
woonhuis

Dokterswoning in eclectische stijl

Arum, Sytzamaweg 13, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De voormalige DOKTERSWONING ligt in het centrum van het dorp, naast kerk en herberg (aan de westzijde) en is naar het noorden gericht. Het gebouw ligt teruggerooid ten opzichte van de hoofd .. Lees verder >>

1882
woonhuis

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vier traveeën breed pand met kroonlijst met trigliefen onder schilddak met hoekschoorstenen met borden

Sneek, Grootzand 60, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Vier traveeën breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Kroonlijst met triglyphen. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Harmendewind (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hotel Voorm. Hotel De Wijnberg

Workum, Merk 3, Súdwest Fryslân, Friesland   

Vijf traveeën breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen met borden. Omlijste ingang; op de verdieping zesruitsvensters. Lees verder >>

Vijf traveeën breed pand zonder verdieping met omlijste ingang onder U-vormig schilddak met dakkapel en hoekschoorstenen met bord

Makkum, Kerkstraat 20, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Vijf traveeën breed pand zonder verdieping onder U-vormig schilddak waarop hoekschoorstenen met bord. Ingang in het midden omlijst; daarboven brede kapel. Zesruitsvensters. 2 x 3 stoeppalen met ketti .. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Eenvoudig dubbel woonhuis onder schilddak met twee hoekschoorstenen

Workum, Sylspaed 3, Súdwest Fryslân, Friesland   

Eenvoudig dubbel WOONHUIS onder schilddak met twee hoekschoorstenen. Stoeppalen. Lees verder >>