Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vakwerkhoeve bestaande uit woonhuis en schuur evenwijdig naast elkaar gelegen

Resultaten : 612

Filter(s): Woonplaats Groningen X


Stelmakerij met woonhuis

Groningen, Timpweg 2, Groningen      5 foto's

Inleiding STELMAKERIJ MET WOONHUIS, uiterst schilderachtig gelegen ten zuiden van en aan het Damsterdiep nabij de brug over het Damsterdiep ten oosten van de stad Groningen en oorspronkelijk deel uitm .. Lees verder >>

Late 18e eeuw (kern) 1800 late 18e eeuw (kern)
nijverheid industrie

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Wielewaalflat

Groningen, Zaagmuldersweg 530, Groningen      10 foto's

Inleiding WIELEWAALFLAT TE GRONINGEN. De wettelijke bescherming van de Wielewaalflat behelst twee (aaneengebouwde) vleugels, t.w. de hoogbouw zijnde de galerijflat aan het Oosterhamrikkanaal en de h .. Lees verder >>

1955 1955 1955
woonhuis

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Pand van zes traveeën breed

Groningen, Lopendediep 6, Groningen      2 foto's

Zes venstertraveeen breed pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat, tussen topgevels bekroond door schoorstenen. Gevel afgesloten door kroonlijst en tympaan uit plm 1800, evenals de omlijste ingan .. Lees verder >>

1630-1640 1640 1630-1640
woonhuis

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Museumhuis Groningen

Groningen, Lopendediep 8, Groningen      2 foto's

Acht venstertraveeen breed pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat tussen topgevels bekroond door schoorstenen. Gevel thans gepleisterd. Omlijste ingang met deur en gesneden bovenlicht uit omstre .. Lees verder >>

17e eeuw 1700 17e eeuw
woonhuis

Foto: CWKramer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woningbouwcomplex Deliplein

Groningen, Deliplein 2, Groningen      1 foto

Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX, bestaande uit étagewoningen voor arbeiders op een trapeziumvormige plattegrond, begrensd door de Atjehstraat, het Sabangplein en de achterzijde van de bebouwing aan de Bi .. Lees verder >>

1918
woonhuis

Foto: D1N0F070 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grote kop-hals-rompboerderij met voorhuis met afgewolfde topgevel

Groningen, Zijlvesterweg 14, Groningen      3 foto's

Grote boerderij fraai gelegen bij de helling van het kerkterp. Kop-hals-romptype met afgewolfde topgevel aan het woonhuis dat in de dakpannen 1731 is gedateerd. Langs de zijde van de top vlechtingen; .. Lees verder >>

1731
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde pastorie

Groningen, Middelberterweg 30, Groningen   

Inleiding PASTORIE, vrijstaand gesitueerd op een grote, deels omgrachte parkachtige tuin met oud geboomte tegenover de middeleeuwse N.H. Kerk van Middelbert, gebouwd in 1744 blijkens een gevelsteen in .. Lees verder >>

1744 ca. 1880 (verb.) ca. 1900 (verb.)
kerkelijk gebouw

Pythagorascomplex

Groningen, Koninginnelaan 117A, Groningen      1 foto

Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX, gesitueerd evenwijdig aan de spoorlijn Groningen-Roodeschool aan de Stadhouderslaan en de Louïse Henriëttestraat in de Oranjebuurt, bestaande uit 74 woningen (beneden- e .. Lees verder >>

1930 1995-'97 (rest.)
woonhuis

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Woningbouwcomplex Willemstraat z.z.

Groningen, Willemstraat 1, Groningen      1 foto

Inleiding WONINGCOMPLEX, bestaande uit 40 zelfstandige arbeiderswoningen en één winkel, deel uitmakend van de eerste planmatig opgezette bebouwingen buiten de zuidelijke vestingwerken van Groningen .. Lees verder >>

Ca. 1870 1870 ca. 1870
woonhuis

Foto: D1N0F070 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woningbouwcomplex Willemstraat n.z.

Groningen, Willemstraat 4, Groningen      1 foto

Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX met houten gangpoortje, bestaande uit 36 zelfstandige arbeiderswoningen, deel uitmakend van de eerste planmatig opgezette bebouwingen buiten de zuidelijke vestingwerken van .. Lees verder >>

1865-'66 1866 1865-'66
woonhuis

Foto: D1N0F070 (CC-BY-SA-3.0-NL)