Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Terrein waarin zich de resten van een stins bevinden in Oosternijkerk

Resultaten in en rond Oosternijkerk : 34


Sint-Ceciliakerk (Hervormde kerk) en toren

Oosternijkerk, De Buorren 14, Dongeradeel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk en Toren. Forse gotische kerk in twee periodes ontstaan bij aanzienlijke 13e eeuwse, beneden geheel gesloten bakstenen toren. In de kerk preekstoel met doophek, lezenaar en siervazen, doopb .. Lees verder >>

13e eeuw (toren, mog. ook schip) 16e eeuw (uitbr.) 1825-'33 (herst. toren) 1969-'70 (rest. toren) begin jaren 90 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Theun (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Donia Sathe

Oosternijkerk, Ropsterwei 5, Dongeradeel, Friesland   

Grote kop-hals-romptype-boerderij blijkens stichtingssteen in de achtergevel in 1803 gebouwd. In de blinde voorgevel een topvenster door roeden verdeeld; schoorstenen met natuurstenen lijst en hoekste .. Lees verder >>

Oorspr. 1511 of eerder 1803 (herb.) 1511 oorspr. 1511 of eerder 1803 (herb.)
boerderij

Terp Sjoarda

Oosternijkerk, Sjoarda 2 Dongeradeel, Friesland   

Twee verhoogde woonplaatsen met een dobbe. Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd. Lees verder >>

Ca. 11e eeuw 1100 ca. 11e eeuw
archeologie

Hervormde kerk

Niawier, Tsjerkepaad 4, Dongeradeel, Friesland      1 foto

In 1678 uit oud materiaal herbouwd kerkje; omlijste ingang aan de noordzijde met steen waarin inscriptie betreffende de bouw. In de kerk eenvoudige preekstoel XVIII, vier 17 eeuwse zerken, twee tekstb .. Lees verder >>

1678
kerkelijk gebouw

Foto: Theun at fy.wikipedia (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Terrein waarin zich de resten van een stins bevinden

Morra, aan de Roptawei net ten noordoosten van Metslawier Roptawei aan de Roptawei net ten noordoosten van Metslawier Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich de resten van een stins bevinden. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1600 13e-16e eeuw
archeologie

Terrein met resten van een klooster (mog. het Nesser Convent)

Niawier, ten noorden van De Singel Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich nog resten van een klooster bevinden. (Nesser Convent?). Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Woonhuis met pakhuis in overgangsstijl

Nes, Foarstrjitte 21, Dongeradeel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS met PAKHUIS is volgens mondelinge mededeling gebouwd in 1913 in opdracht van de heer Holwerda, die er een aardappel- en graanhandel in dreef. Het dubbelgebouw onder Overgangsar .. Lees verder >>

1913
woonhuis

Sint-Johanneskerk (Hervormde kerk)

Dokkum, W├ólddyk 9, Dongeradeel, Friesland      6 foto's

Herv. Kerk. Nog geheel romaans bakstenen kerkje met vierzijdige koorsluiting waarvan het muurwerk met rondboogfriezen versierd is. Weinig ingebouwde wat oudere eveneens bakstenen toren. Het schip hee .. Lees verder >>

12e eeuw (oostgevel, toren) midden 13e eeuw (koor) 16e eeuw (vensters) 1604 (beklamping toren) 1974 (rest.) 1200 12e eeuw (oostgevel, toren) midden 13e eeuw (koor) 16e eeuw (vensters) 1604 (beklamping ..
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Dwarshuis onder hoog zadeldak met dakkapel met fronton

Metslawier, Roptawei 10, Dongeradeel, Friesland   

Vroeg 19e eeuws dwarshuis onder hoog, met pannen gedekt zadeldak dat aan de beide korte zijden aansluit tegen puntgevels met rollagen. De voorgevel heeft vensters met 12-ruitsschuiframen, een houten k .. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
woonhuis

Hervormde kerk

Metslawier, Tsjerkebuorren 7, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk en Toren. Ter plaatse ener middeleeuwse kerk in 1776 opgetrokken kerkje met ingebouwde toren. In de kerk preekstoel, en herenbank, XVIII; twee grote zerken, een door mr B.G. XVI en een XVI .. Lees verder >>

1776 1925 (herst. toren)
kerkelijk gebouw