Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Terp in Slappeterp

Resultaten in en rond Slappeterp : 28


Terp

Slappeterp, bij Menamerdyk 3 Menamerdyk 3 2 bij Menamerdyk 3 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Kerk van Slappeterp (Nederlands Hervormde kerk) met toren

Slappeterp, Menamerdyk 3, Menameradiel, Friesland   

Inleiding De KERK met TOREN te Slappeterp is in 1926-1927 gebouwd in opdracht van de Kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schingen-Slappeterp. De rode zandstenen gedenksteen in de toren, .. Lees verder >>

1926-'27 1927 1926-'27
kerkelijk gebouw

Terp

Slappeterp, ten oosten van het begin van de Kleasterdyk Kleasterdyk ten oosten van het begin van de Kleasterdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Slappeterp, ca. 500 m oostelijk van het dorp bij de Slappeterpsterdyk Slappeterpsterdyk ca. 500 m oostelijk van het dorp bij de Slappeterpsterdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, bij Buorren 23 Buorren bij Buorren 23 Menameradiel, Friesland   

TERP. Datering: begin jaartelling. (gedeeltelijke bescherming, t.w. het performatorstation van het elektriciteitsbedrijf van de Provincie Friesland is geplaatst). Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Menaldum, Ljochtmisdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, aan het einde van de Wobbemaleane Wobbemaleane aan het einde van de Wobbemaleane Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, tussen de Alddyk en de A31 Alddyk tussen de Alddyk en de A31 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Menaldum, ten zuiden van het begin van de Slappeterpsterdyk Slappeterpsterdyk ten zuiden van het begin van de Slappeterpsterdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage F). Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Dronrijp, ten westen van Schatzenburg Schatzenburg ten westen van Schatzenburg Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie