Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Terp in Peins

Resultaten in en rond Peins : 30


Terp

Schingen, tussen de Alddyk en de A31 Alddyk tussen de Alddyk en de A31 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, bij Buorren 23 Buorren bij Buorren 23 Menameradiel, Friesland   

TERP. Datering: begin jaartelling. (gedeeltelijke bescherming, t.w. het performatorstation van het elektriciteitsbedrijf van de Provincie Friesland is geplaatst). Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, aan het einde van de Wobbemaleane Wobbemaleane aan het einde van de Wobbemaleane Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Kerk van Slappeterp (Nederlands Hervormde kerk) met toren

Slappeterp, Menamerdyk 3, Menameradiel, Friesland   

Inleiding De KERK met TOREN te Slappeterp is in 1926-1927 gebouwd in opdracht van de Kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schingen-Slappeterp. De rode zandstenen gedenksteen in de toren, .. Lees verder >>

1926-'27 1927 1926-'27
kerkelijk gebouw

Terp

Slappeterp, bij Menamerdyk 3 Menamerdyk 3 2 bij Menamerdyk 3 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Slappeterp, ten oosten van het begin van de Kleasterdyk Kleasterdyk ten oosten van het begin van de Kleasterdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Ried, ten noorden van het westelijke einde van Kleaster Anjum Kleaster Anjum ten noorden van het westelijke einde van Kleaster Anjum Franekeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Slappeterp, ca. 500 m oostelijk van het dorp bij de Slappeterpsterdyk Slappeterpsterdyk ca. 500 m oostelijk van het dorp bij de Slappeterpsterdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Menaldum, Ljochtmisdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Dronrijp, ten westen van Schatzenburg Schatzenburg ten westen van Schatzenburg Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie