Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Swieten bosbouwschool voorm ga van swieten bosbouwschool 1903 1974: kantoor van de maatschappij van weldadigheid

Resultaten : 19

Filter(s): Type Overig X


Station 2 Voorm. stationsgebouw, toiletgebouw annex bergplaats

Tzummarum, Stasjonswei 3, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het TOILETGEBOUW of retiradegebouw annex bergplaats werd in 1903 onder maatschappij-gebonden architectuur bij het station van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij gebouwd. Na de op .. Lees verder >>

1903
overig

Geselberg (voorm. gerechtsplaats)

Vlagtwedde, Westerweg[8] Groningen   

de "Geeselberg". Een door mensenhanden opgeworpen heuvel, die eertijds diende als gerechtsplaats, thans begroeid. Lees verder >>

Hardstenen grenspaal

Philippine, Philipsplein 1, Terneuzen, Zeeland   

Hardstenen grenspaal, op de ene zijde het Oostenrijkse wapen, op de andere zijde de Staatse Leeuw. Oorspronkelijk een grenspaal van de voorm. grensaanduiding tussen de Oostenrijkse Nederlanden en de R .. Lees verder >>

Ca. 1770
overig

Gedenknaald voor J.C. baron van Haersolte

Kampen, Mandjeswaardweg Overijssel      2 foto's

Inleiding GEDENKNAALD, op een kleine terp (de Heuvel), aan de oever van De Goot, een afsplitsing van het Ganzendiep, die vroeger uitmondde op de Zuiderzee. Het monument is in 1881 vervaardigd en gepl .. Lees verder >>

1881
overig

Foto: Pa3ems|Pa3ems (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hervormde pastorie 2 Voorm. hervormde pastorie, toegangshek

Winsum, Kerkstraat 12, Groningen      1 foto

Omschrijving TOEGANGSHEK bij de kerk bestaande uit twee gepleisterde, gedecoreerde pijlers met een dekplaat met vierzijdige punt. Een gebogen stang verbindt de punten van beide dekplaten met elkaar. .. Lees verder >>

1900-1910
overig

Foto: Hardscarf (CC-BY-SA-3.0)

Admiraliteitspoortje, toegang gevend tot stadsziekenhuis

Hoorn, Kerkplein 23, Noord Holland      1 foto

Admiraliteitspoortje, toegang gevend tot Stadsziekenhuis. Bak- en bergstenen toegangspoortje van het voormalige kantoor der Admiraliteit met vrij zeldzame S- en C-vormige voluutvormige top, waarin een .. Lees verder >>

overig

Foto: Arch (PD)

Standbeeld in neo-classicistische stijl van koning Willem II

Tilburg, Heuvel Noord Brabant      1 foto

Inleiding STANDBEELD in Neo-Classicistische stijl van Koning Willem II uit 1852. Ontwerp van Edouard Francois Georges (1817-1895). Het beeld is gemaakt voor het Buitenhof in Den Haag en is daar onthu .. Lees verder >>

1852
overig

Foto: M.Minderhoud (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Gedenknaald

IJmuiden, 1950 AA, Velsen, Noord Holland      1 foto

Inleiding GEDENKNAALD uit 1923, opgericht ter nagedachtenis aan ingenieur Justus Dirks (1825-1886) die de technische leiding had bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Het monument is ontworpen door d .. Lees verder >>

1923
overig

Foto: StadsfotograafSelma (CC-BY-SA-3.0-NL)

Standbeeld Peerke Donders

Tilburg, Wilhelminapark 64, Noord Brabant      1 foto

Inleiding STANDBEELD van Petrus Donders uit 1926. Ontwerp van Johannes Petrus Maas en Zonen (Haarlem). Het is uitgevoerd door P.G. du Chateau en Zonen, (Rotterdam/Schiedam) en onthuld op 26 augustus .. Lees verder >>

1926
overig

Foto: M.Minderhoud (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Rijks HBS Voorm. Rijks HBS, gymnastiekgebouw

Warffum, Oostervalge 53, Eemsmond, Groningen      10 foto's

Inleiding Voormalig gymnastiekgebouw, behorende bij de voormalige RijksHBS, opgetrokken in 1925 in een voor het noorden van het land opvallend expressieve, met de Amsterdamse school verwante, bouwtr .. Lees verder >>

Ca. 1925 1925 ca. 1925
overig

Foto: Booms, C.S. (CC BY-SA 3.0 NL)