Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Straatmeubilair

Resultaten : 8

Filter(s): Provincie Friesland X


Houten klokkenstoel met gezwenkte overhuiving op omheind kerkhof

Nes, 8490 AA, Boarnsterhim, Friesland      2 foto's

Klokkestoel op omheind kerkhof. Houten klokkestoel met gezwenkte overhuiving. Lees verder >>

1950 (klok)
overig

Foto: Udo Ockema (CC-BY-2.5)

Vrijhof (plein ten zuiden van de kerk dat vanouds bij het kerkelijke rechtsgebied behoorde)

Ferwert, Vrijhof Vrijhof 0 Vrijhof Ferwerderadiel, Friesland      2 foto's

Aan drie zijden ombouwd plein ten zuiden van de kerk van ouds bij de kerkvrijheid behorend. Lees verder >>

overig

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Klok in de klokkenstoel

De Knipe, Ds Veenweg 28, Heerenveen, Friesland      2 foto's

Een op het kerkhof in goede staat verkerende betonnen klokkestoel die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, hangt een klok van een anonieme gieter zonder opschrift, 14e eeuw, diam. 81,3 cm. De kroon .. Lees verder >>

14e eeuw (klok) ca. 1920 (klokkenstoel) 1400 14e eeuw (klok) ca. 1920 (klokkenstoel)
overig

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Hek rond de Wilhelminaboom

Wommels, Terp 21, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding Het HEK rond de Wilhelminaboom, een linde geplant ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina, is zeskantig en vervaardigd en gemerkt door de Doetinchemse IJzergieterij te Doetinchem. Vi .. Lees verder >>

1898
overig

Hervormde kerk, hekwerk met in aanleg oudere keermuur en dorpspomp

Dronryp, Tsjerkebuorren 1, Menameradiel, Friesland      10 foto's

19e eeuws hekwerk met in aanleg oudere keermuur en dorpspomp, behorende bij de reeds beschermde hervormde kerk te Dronrijp. Grotendeels rondom het op een terprest gelegen kerkhof lopende omheining, b .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
overig

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Gemeentehuis, zitbank

Burgum, Raadhuisweg 7, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Omschrijving Een in gesinterde steen opgetrokken ZITBANK, opgericht ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. De bank bestaat uit een langwerpige gemetselde achterwand, waartege .. Lees verder >>

1937
overig

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Station 2 Voorm. stationsgebouw, toiletgebouw annex bergplaats

Tzummarum, Stasjonswei 3, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het TOILETGEBOUW of retiradegebouw annex bergplaats werd in 1903 onder maatschappij-gebonden architectuur bij het station van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij gebouwd. Na de op .. Lees verder >>

1903
overig

Urinoir

Wergea, Grote Buren 2, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding Het betonnen URINOIR staat tegenover de kerk aan de dorpskade en loost op de Wargaastervaart. De vormgeving van het urinoir is afgeleid van de gietijzeren voorbeelden die wegens de vorm van .. Lees verder >>

Ca. 1930 1930 ca. 1930
overig