Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stinstra state

Resultaten : 125


Stinstra State

Aalsum, Sybrandawei 5, Dongeradeel, Friesland      7 foto's

"Stinstra". Grote boerderij van kop-hals-romp-type op omgracht en door boomsingel omgeven terrein gelegen. Woongedeelte met smalle kozijnen in de top. Overige vensters met roeden. Schoorsteen met bord .. Lees verder >>

Eind 18e of begin 19e eeuw (voorhuis) 1810 eind 18e of begin 19e eeuw (voorhuis)
boerderij

Foto: Loek Tangel - L.M. Tangel - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Herema State

Heerenveen, Marktweg 75, Friesland      1 foto

Herena State. In 1832 gebouwd landhuis. Lees verder >>

1832
woonhuis

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eelsma State

Sexbierum, Hoarnestreek 7, Franekeradeel, Friesland   

Eelsma State. Boerderij van het winkelhaaktype; het woonhuis onder zadeldak tegen topgevel, waarin twee kleine lichtopeningen. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
boerderij

Glinstra State, orangerie

Burgum, Schoolstraat 77, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Orangerie van Glinstra State onder schilddak met twee hoekschoorstenen met borden; ingang en tweemaal twee vensters halfrond gesloten naar de trant van het tweede kwart van de 19e eeuw. Lees verder >>

1825-1850 1850 1825-1850
woonhuis

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Glinstra State

Burgum, Schoolstraat 83, Tytsjerksteradiel, Friesland      4 foto's

Glinstra State, landhuis uit het tweede kwart van de 19e eeuw met halfrond gesloten vensters. Lees verder >>

1855
kasteel buitenplaats

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0)

Monsma State

Bolsward, Franekerstraat 25, Súdwest Fryslân, Friesland      11 foto's

MONSMA-STATE. PAND met lage pilastergevel en schilddak met twee hoekschoorstenen waarvoor twee boven elkaar staande halsgevels met vleugelstukken. Waarschijnlijk 1709 gebouwd. Lees verder >>

1709 (oorspr.) 19e eeuw (schuur)
woonhuis

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Raadhuis (Osinga State)

Langweer, Oasingaleane 17, Skarsterlân, Friesland      1 foto

Het in 1938-'40 opgetrokken raadhuis als kopie van in vroeg 18e eeuwse hoofdgebouw van Osingastate, bevat daarvan nog de kelderverdieping en fundamenten. Lees verder >>

1939-'40 1940 1939-'40
gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Roorda-State

Ginnum, Roordastrjitte 7, Ferwerderadiel, Friesland   

Roorda-State. BOERDERIJ met dwars voorhuis onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang in het midden, zesruitsvensters, mooi gelegen op een omgracht terrein ten westen van de .. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
boerderij

Osinga State

Dronryp, Hearewei 29, Menameradiel, Friesland   

Osinga State. Omgracht borgterrein in de onmiddellijke nabijheid van kerk en bebouwing rond kerkhof. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
tuin park landgoed

Hommema State

Dronryp, Keimptilsterdyk 2, Menameradiel, Friesland   

Boerderij Hommema State, kop-hals-rompboerderij uit 1824 met onderkelderd voorhuis tussen twee topgevels met schoorstenen waarop borden. Lees verder >>

1824
boerderij