Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stelpboerderij in ambachtelijk traditionele stijl in Jelsum

Resultaten in en rond Jelsum : 127


Dwarshuisboerderij in eclectische stijl

Jelsum, Op 'e Terp 16, Leeuwarderadeel, Friesland   

Inleiding De DWARSHUISBOERDERIJ is in 1869 onder Eclectische architectuur gebouwd ter plaatse van een reeds bestaande boerderij van het kop-hals-romptype (Eekhoff, 1856). De boerderij is vermoedelijk .. Lees verder >>

1869
boerderij

Dekemastate: historische tuin- en parkaanleg

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 2 Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In de historische tuinaanleg van Dekemastate overheerst van oudsher de gebruiksfunctie, met mogelijk een bescheiden sieraanleg. Tot aan de .. Lees verder >>

1600-1700
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate: brug met hamei

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 3 Omschrijving BRUG MET HAMEI. De toegang tot het eiland waarop zich het hoofdgebouw bevindt, bestaat vanouds uit een 14 meter lange houten brug. Op oudere afbeeldingen waaronder die van .. Lees verder >>

1905
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Vijverzathe

Jelsum, Langh├║sterdyk 1, Leeuwarderadeel, Friesland      2 foto's

Inleiding De fraai in een wandeltuin gelegen kapitale BOERDERIJ uit 1890, in Eclectische stijl met uitbundige Neo-Renaissance ornamenten, is gesticht door de echtelieden Jan Arjens Wassenaar en Antje .. Lees verder >>

1890
boerderij

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerk van Cornjum (hervormde kerk)

Koarnjum, De Wier 7, Leeuwarderadeel, Friesland   

Inleiding De KERK is in 1873 in Eclectische bouwtrant gebouwd naar ontwerp en onder toezicht van de architect Foppe Brouwer uit Cornjum, door de aannemer G.P. Keuning uit Ternaard, die beiden vermeld .. Lees verder >>

1873
kerkelijk gebouw

Hervormde kerk, baarhuisje op kerkhof

Koarnjum, De Wier 7, Leeuwarderadeel, Friesland   

Inleiding Aan het oostelijke kerkpad, buiten het kerkhof, staat een eenvoudig BAARHUISJE. Wegens de traditionele baksteenarchitectuur is het baarhuisje moeilijk te dateren. Op grond van kadastraal ka .. Lees verder >>

Tussen 1875 en 1925 1925 tussen 1875 en 1925
graf begraafplaats

Martenastate 2 Martenastate, tuin en park

Koarnjum, Swarte Singel 2, Leeuwarderadeel, Friesland   

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De aanleg van Martenastate, ten dele omzoomd door open weiden, is te onderscheiden in drie kenmerkende onderdelen: a. het omgrachte voormal .. Lees verder >>

19e eeuw 1912 (herinr.) 1972 (herinr.) 1900 19e eeuw 1912 (herinr.) 1972 (herinr.)
tuin park landgoed

Martenastate 5 Martenastate, tuinmanswoning

Koarnjum, Martenawei 2, Leeuwarderadeel, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 5: TUINMANSWONING. De voormalige 19de-eeuwse tuinmanswoning, met de uiterlijke verschijningsvorm van een kleine stelpboerderij, is, met uitzondering van de zuidgevel, aanmerke .. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Burmaniakamp, manschappengebouw B-3

Leeuwarden, Mr. P.J. Troelstraweg 236, Friesland   

Omschrijving Voormalig MANSCHAPPENGEBOUW B-3, deel uitmakend van het KAZERNECOMPLEX het BURMANIAKAMP. Gebouw, gelegen ten zuiden van de ingangspartij. Oorspronkelijk twee gebouwen, de een op een T-vo .. Lees verder >>

1940
militair object

Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl

Leeuwarden, Eigen Brood Bovenal 34, Friesland   

Inleiding Blok van acht ARBEIDERSWONINGEN, Eigen Brood Bovenal 34-48, deel uitmakend van een comlex van 64 arbeiderswoningen van `Oud Eigen Brood Bovenal', bestaand uit acht blokken van elk acht woni .. Lees verder >>

1863
woonhuis