Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sport recreatie

Resultaten : 7

Filter(s): Gemeente Sudwest-fryslan X


Hotel Ozinga (voorm. stadsherberg)

Sneek, Lemmerweg 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

V.m.Stadsherberg. Rechthoekig pand met verdieping en schilddak, eerste helft 19e eeuw. De voorgevel heeft een houten kroonlijst, waarboven een dakkapel met fronton. In de hoge verdieping vensters met .. Lees verder >>

1845 1865 (woning) 1920-1970 (div. verb.) 2007-2009 (rest.)
gebouw

Foto: Nlsven (CC-BY-SA-3.0)

Harmonie De Harmonie

Parrega, Trekweg 58, Súdwest Fryslân, Friesland      5 foto's

Oude dorpsherberg, wellicht eerste kwart 19e eeuw, bestaande uit een hoog en een laag gedeelte; rechts de herberg met verdieping en pannen schilddak; evenwijdig aan de straat, met hoekschoorstenen; li .. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sportpark Leeuwarderweg, toegangspoort

Sneek, Leeuwarderweg 52, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De TOEGANGSPOORT tot het Sportpark Leeuwarderweg bestaat uit twee gespiegelde KASSAGEBOUWTJES met daartussen een ijzeren poort met één dubbele poort en aan weerszijden een ijzeren poort; .. Lees verder >>

1927
overig

Foto: Nlsven (CC-BY-SA-3.0)

Badpaviljoen

Hindeloopen, Westerdijk 2, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Inleiding Het BADPAVILJOEN te Hindeloopen is in 1913/1914 gebouwd, in een stijl waarin elementen van de Art Nouveau gecombineerd zijn met elementen die in latere tijden zijn aangebracht. Deze hebben .. Lees verder >>

1913-1914
overig

Foto: Andrys Stienstra (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sportpark Leeuwarderweg, tribunegebouw

Sneek, Leeuwarderweg 52, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Aan de noordzijde van het langgerekte TRIBUNEGEBOUW liggen de kantine, de bestuurs- en kleedkamers met verdieping en, aan de zuidzijde, de (verkorte) tribune, die qua volume en gevelrooilij .. Lees verder >>

1927
overig

Foto: PopoR02 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Wilhelminapark

Sneek, Bolswarderweg 14, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het WILHELMINAPARK is in 1898 aangelegd in opdracht van de voogden van het in 1581 gestichte Old Burger Weeshuis te Sneek. Het park kwam te liggen op een stuk grond aan de noord-westzijde v .. Lees verder >>

1898
tuin park landgoed

Foto: Nlsven (CC-BY-SA-3.0)

Gekroonde Leeuw De Gekroonde Leeuw

Arum, Sytzamaweg 15, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De in 1867 in Eclectische trant gebouwde HERBERG met stalling was een halteplaats langs de tramlijn Harlingen-Bolsward die in 1881 is aangelegd. De herberg is een twee bouwlagen hoog, blokv .. Lees verder >>

1876
gebouw

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)