Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint martinuskerk hervormde kerk

Resultaten : 5854


Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk

Wirdum, Hôf 14, Leeuwarden, Friesland      1 foto

Nederlands Hervormde kerk, eenbeukige kern, XIV, met westelijke vergroting XVIII, toren uit 1806. In de kerk orgel uit 1799, vier herenbanken, twee wapenborden, XVIII. Grote zerk, 1631. Klokkestoel m .. Lees verder >>

Oorspr. 12e eeuw 13e eeuw (uitbr./verb.) 14e eeuw (zuidtoren) 17e eeuw (sloop westtoren) 1716 (verb.) 1806 (beklamping toren) 19e eeuw (ramen) 1200 oorspr. 12e eeuw 13e eeuw (uitbr./verb.) 14e eeuw (z ..
kerkelijk gebouw

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Sint-Martinuskerk

Maastricht, Brigidastraat 66, Limburg      1 foto

R.K.KERK, in 1784 gebouwd door M. Soiron, in 1893 uitgebreid. Communiebank, 1849, preekstoel, plm 1800, orgelgalerij XIX A. Lees verder >>

1784
kerkelijk gebouw

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Martinuskerk, nu kapel verzorgingshuis Vroenhof

Valkenburg, Vroenhof 87, Valkenburg aan de Geul, Limburg      4 foto's

Voormalige parochiekerk, thans KLOOSTERKAPEL. Koor, 1785, van mergel. Schip en toren met knobbelspits uit 1927. Inwendig de zerken van Frans van Caldenborch, en echtgenote en van de familie De Wijnant .. Lees verder >>

1785 (koor) 1927 (spits) 17e eeuw (zerken)
kerkelijk gebouw

Foto: Romaine (PD)

Nederlands Hervormde Kerk (Martinuskerk)

Markelo, Kerkplein 2, Hof van Twente, Overijssel      1 foto

N.H.Kerk. Eenvoudig zaalgebouw uit 1840. Voorgevel van drie traveeën, geleed door pilasters. In de risalerende middentravee ingang met omlijsting. De zijgevels geleed door lisenen; rondboogvensters. .. Lees verder >>

1840
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk, kerkhof en toren

Tzummarum, Tsjerkepaed 1, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Kerkhof en toren der Herv.Kerk. Bij de in 1876 herbouwde kerk staat een 16e eeuwse toren van vier geledingen waarvan de bovenste drie door rijk versierde nissen geleed zijn. Spits 1876 ter vervanging .. Lees verder >>

Begin 16e eeuw (toren) 1876 (kerk, torenspits) 1951 (verb.) 1600 begin 16e eeuw (toren) 1876 (kerk, torenspits) 1951 (verb.)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hervormde kerk, toren en kerkhof (Sint-Martinuskerk)

Boazum, Tsjerkebuorren 1, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Herv. Kerk, toren en kerkhof. Grotendeels tufstenen kerkgebouw bestaande uit een 12e eeuws schip en een midden 13e eeuws overwelfd koor welks details sterke verwantschap vertonen met de Groninger Roma .. Lees verder >>

1150-1200 1225-1250 (verb.) eind 13e eeuw (toren) 1700 (poortje in schip, westelijke vleugelmuren) 1939-'48 (rest.) 1200 1150-1200 1225-1250 (verb.) eind 13e eeuw (toren) 1700 (poortje in schip, weste ..
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)

Protestants kerkhofje

Valkenburg, Vroenhof 87, Valkenburg aan de Geul, Limburg      2 foto's

Ten zuiden van de kerk een Protestants kerkhofje met nog een zerk uit 1803. Lees verder >>

1803 (zerk)
graf begraafplaats

Foto: Romaine (PD)

Grote of Sint-Martinuskerk, consistorie

Dokkum, Markt 2, Dongeradeel, Friesland      7 foto's

Naast het koor van de Ned. Herv. Kerk een consistoriegebouw, met sierlijke halsgevel uit 1734. Lees verder >>

1734
kerkelijk gebouw

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)

Restanten van de eikenhouten klokkenstoel in de toren van de Martinuskerk

Gennep, Zuid-Oostwal 33, Limburg      2 foto's

De toren van de Martinuskerk VANWEGE de restanten van de eikehouten klokkenstoel (1864). Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Francois en Pieter Hemony, 1652, diam. 71,5 cm, een klok van .. Lees verder >>

1864
kerkelijk gebouw

Foto: Looi at nl.wikipedia (CC-BY-SA-3.0-migrated)

Hervormde kerk (Sint-Martinuskerk)

Hantum, Tsjerkestrjitte 2, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Herv. Kerk. Nog grotendeels Romaans tufstenen kerkgebouw met halfronde koorsluiting. In nieuwe westelijke travee ingebouwde toren uit 1808. Inwendig preekstoel met getorste kolommen uit 1715 met bijbe .. Lees verder >>

Eind 12e eeuw (kerk) 1525-1550 (verb.) 1807 (toren) 1977-'78 (rest.) 1200 eind 12e eeuw (kerk) 1525-1550 (verb.) 1807 (toren) 1977-'78 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (PD)