Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 92

Filter(s): Provincie Noord-holland X | Gemeente Velsen X


tuin park landgoed

Santpoort Noord, Duin- en Kruidbergerweg 60, Velsen, Noord Holland   

Inleiding MOESTUIN met twee bijbehorende tuinmuren, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De moestuin is een restant van de buitenplaats Duin en Berg en bevindt zich in het zuide .. Lees verder >>

1700-1925
tuin park landgoed

Waterland, park- en tuinaanleg

Velsen Zuid, Rijksweg 116, Velsen, Noord Holland   

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Waterland. Deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard park in vroege-landschapsstijl uit het einde van de achttiende eeuw, waarin .. Lees verder >>

1850-1900
tuin park landgoed

Pompgebouw

IJmuiden, Evertsenstraat 2, Velsen, Noord Holland      10 foto's

Inleiding POMPGEBOUW uit 1914-1915, deel uitmakend van het waterleidingcomplex Evertsenstraat. In XXd zijn de meerruits ijzeren vensters dichtgezet en is de oorspronkelijke dakbedekking van bruingegl .. Lees verder >>

1914-1915
nijverheid industrie

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)

St. Joseph

Velsen Noord, Wijkerstraatweg 55, Velsen, Noord Holland      2 foto's

Inleiding Op een ruim perceel tussen de Wijkerstraatweg en de Grote Hout- of Koningsweg gesitueerde rooms-katholieke KERK gewijd aan Sint Joseph. Deze georiënteerde basiliek met toren op het zuidwes .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Arch (PD)

Terrein waarin de resten van een fort met haven uit de Romeinse tijd

Velsen Zuid, Amsterdamseweg/A22 Velsen, Noord Holland   

Terrein waarin de resten van een fort met haven uit de Romeinse Tijd. Lees verder >>

Romeinse tijd
archeologie

Velserbeek: hoofdgebouw

Velsen Zuid, Velserbeek 1, Velsen, Noord Holland   

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW. Nabij de oude kern van Velsen aan de westzijde van de buitenplaats gesitueerd midden 17de-eeuws licht gepleisterd classicistisch landhuis van drie bouwlagen op .. Lees verder >>

1650-1660
kasteel buitenplaats

Watertoren

IJmuiden, Dokweg 35, Velsen, Noord Holland      2 foto's

Inleiding Aan de zuidoostzijde van de Dokweg en nabij de Vissershaven gesitueerde WATERTOREN daterend uit 1914-1915. De watertoren werd gebouwd in opdracht van het Rijk ter vervanging van een eenvoud .. Lees verder >>

1914-1915
nijverheid industrie

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Westerveld: grafmonument Louise Hardenberg

Driehuis NH, Duin- en Kruidbergerweg 6, Velsen, Noord Holland      1 foto

Inleiding Uit 1898 daterend GRAFMONUMENT van Louise Hardenberg (1844-1898), directrice van de Kweekschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen. Het monument werd in opdracht van haar leerlingen en vrien .. Lees verder >>

1898
graf begraafplaats

Foto: China Crisis (CC-BY-3.0)

Waterland, tuinbeeld Neptunus

Velsen Zuid, Rijksweg 116, Velsen, Noord Holland   

TUINBEELD NEPTUNUS. Op het eiland in de parkaanleg staand achttiende-eeuws marmeren tuinbeeld voorstellende Neptunus (een zandstenen sokkel van latere datum). Waardering TUINBEELD NEPTUNUS van alge .. Lees verder >>

1700-1800
tuin park landgoed

Blok van één sluismeesterswoning en zeven sluiswachterswoningen

IJmuiden, Sluisplein 15, Velsen, Noord Holland      2 foto's

Inleiding Bij het zeesluizencomplex van het Noordzeekanaal gelegen blok van één SLUISMEESTERSWONING en zeven SLUISWACHTERSWONINGEN, in 1875 gebouwd in opdracht van de Amsterdamsche Kanaal Maatschap .. Lees verder >>

1875
weg en waterwerk

Foto: Marcel mulder (CC-BY-SA-3.0-NL)