Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 1567

Filter(s): Provincie Friesland X


Reddingsboothuis

Vlieland, Duinkersoord 33, Friesland      2 foto's

Inleiding Het REDDINGSBOOTHUIS te Vlieland staat vlak voor de laatste duinenrij aan de oostzijde van de Badweg die vanaf het dorp Oost-Vlieland in noordelijke richting loopt. Het reddingsboothuis sta .. Lees verder >>

1894
gebouw

Foto: Jakruijt (CC-BY-SA-3.0-NL)

Dekemastate

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 1 Omschrijving Het HOOFDGEBOUW is gelegen op het noordwestelijke eiland. Aan de zuidzijde en deels aan de westzijde is dit eiland versterkt met een kademuur. De hoofdmassa van het gebouw .. Lees verder >>

Mog. 13e/14e eeuw (fundering) ca. 1538 (herb. na brand) ca. 1622-1635 (zuidvleugel) verb. in 1699 en 18e eeuw 1814 (renov.) 1997 (rest.) 1400 mog. 13e/14e eeuw (fundering) ca. 1538 (herb. na brand) ca ..
kasteel buitenplaats

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Banketbakkerswinkel met bakkerij en bovenwoning in de stijl van de Amsterdamse school

Leeuwarden, Sint Jacobsstraat 22, Friesland      2 foto's

Inleiding BANKETBAKKKERSWINKEL MET BAKKERIJ EN BOVENWONING, in 1927 in opdracht van Pierre Jozef de Jonge gebouwd door de Leeuwarder architect Joh. Boonstra (1898- ) in Amsterdamse Schoolstijl. Hi .. Lees verder >>

1927
nijverheid industrie

Foto: Lymantria (CC-BY-SA-3.0-NL)

Dubbel herenhuis in Amsterdamse Schoolstijl

Leeuwarden, Groningerstraatweg 32, Friesland      1 foto

DUBBEL HERENHUIS in 1929 door architect Piet de Vries (1897-1992) in Amsterdamse School-stijl ontworpen. Met zijn eigen woonhuis Druifstreek 63 en de artsenpraktijk met bovenwoning Ruiterskwartier 113 .. Lees verder >>

1929
woonhuis

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, voorm. pastorie met koetshuis en hek

Wirdum, Hôf 1, Leeuwarden, Friesland   

Inleiding Voormalige PASTORIEWONING met KOETSHUIS en HEK, in respectievelijk Eclectische en Neo-Classicistische Stijl ontworpen door de Leeuwarder architect Jurjen Bruns en in 1875 gebouwd door aanne .. Lees verder >>

1875
kerkelijk gebouw

Mr. J.B. Kanschool

Jubbega, Schoterlandseweg 55, Heerenveen, Friesland   

Inleiding De Openbare Lagere Mr. J.B. Kan-SCHOOL, thans peuterspeelzaal, is in 1917 in Jubbega gebouwd. De school ligt met de langsgevel evenwijdig aan de straat. Voor de school ligt een betegeld spe .. Lees verder >>

1917 1960 (verbouwing)
gebouw

Burmaniakamp, manschappengebouw B-2

Leeuwarden, Mr. P.J. Troelstraweg 250, Friesland   

Omschrijving MANSCHAPPENGEBOUW B-2, deel uitmakend van het KAZERNECOMPLEX het BURMANIAKAMP. Gebouw, gelegen aan de noordzijde van de ingangspartij, dat met gebouw B-3 een poortachtige entree van het .. Lees verder >>

1940
militair object

Sint-Martinuskerk, klok

Wergea, Kerkbuurt 24, Boarnsterhim, Friesland   

In de toren van de R.K.Kerk bevindt zich een klok uit 1694 gekocht in 1862. Lees verder >>

1694
kerkelijk gebouw

Rij van vier woningen in Interbellumstijl

Leeuwarden, Marssumerstraat 3, Friesland      1 foto

Inleiding Rij van vier WONINGEN deel uitmakende van een COMPLEX van 70 MIDDENSTANDSWONINGEN, in 1919-1921 in Interbellum stijl gerealiseerd voor de Coöperatieve Vereniging Woningbouw naar ontwerp va .. Lees verder >>

1919-21 1921 1919-21
woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Rij van vier woningen in Interbellumstijl

Leeuwarden, Marssumerstraat 4, Friesland      1 foto

Inleiding Rij van vier WONINGEN deel uitmakende van een COMPLEX van 70 MIDDENSTANDSWONINGEN, in 1919-1921 in Interbellum stijl gerealiseerd voor de Coöperatieve Vereniging Woningbouw naar ontwerp va .. Lees verder >>

1919-21 1921 1919-21
woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)