Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 1567

Filter(s): Provincie Friesland X


Hervormde pastorie Voorm. hervormde pastorie en baarhuisje

Wergea, Grote Buren 1, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding WOONHUIS (voormalige pastorie) met landschappelijk aangelegde TUIN, ijzeren HEKWERK en (voormalig) BAARHUISJE. Het geheel is markant gelegen in de kern van het als beschermd gezicht geregi .. Lees verder >>

1878
kerkelijk gebouw

Maria Louiseschool

Leeuwarden, Transvaalstraat 75, Friesland      1 foto

nleiding Protestants-christelijke zesklassige LAGERE SCHOOL MET GYMNASTIEK- EN HANDENARBEIDLOKAAL, gebouwd door L. Reinalda in 1931 in Amsterdamse Schoolstijl met invloeden van Dudok. Reinalda ontwier .. Lees verder >>

gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Groot Lankum, hoofdgebouw en wandelpark

Franeker, Burgemeester J Dijkstraweg 6, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het HOOFDGEBOUW van het Psychiatrisch ZIEKENHUIS, dat in een landelijke omgeving ligt aan de rand en ten westen van de stad Franeker, is tussen 1928 en 1930 gebouwd. Het nieuwe Gesticht is .. Lees verder >>

1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding) 1930 1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding)
gebouw

Woonhuis met praktijkruimte en aangebouwd koetshuis in ambachtelijk-traditionele stijl met Chaletstijl-invloeden

Easterein, Van Eysingaleane 11, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS met praktijkruimte en aangebouwd KOETSHUIS is gebouwd in 1871 als dokterswoning voor de opdrachtgever Petrus de Vries, in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant onder invloed van .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Friese stelpboerderij in sobere baksteenarchitectuur

Workum, Trekwei 7, Súdwest Fryslân, Friesland   

OMSCHRIJVING Inleiding Friese STELPBOERDERIJ (stjelp) in sobere maar verzorgde baksteenarchitectuur, getuige ingekerfde baksteen (G.R.S. 1853) rechts naast de voordeur daterend uit 1853. Ontwerpe .. Lees verder >>

1853
boerderij

Brinkhorst De Brinkhorst

Oosterwolde, Brinkstraat 9, Ooststellingwerf, Friesland   

Inleiding De VILLA genaamd De Brinkhorst is in 1898 gebouwd als notariswoning. Het gebouw vertoont formeel zodanige verwantschap met de villa Vredewoud te Ol-deberkoop uit 1899, dat ervan uit gegaan .. Lees verder >>

1898
woonhuis

Dominicuskerk

Leeuwarden, Harlingerstraat 26, Friesland      5 foto's

Inleiding R.K. KERK H. Dominicus, deel uitmakende van het COMPLEX van KERK en PASTORIE. Kerk met doopkapel, sacristie en bijsacristie , gebouwd in 1935-1937 door de architecten H.C.M. van Beers uit H .. Lees verder >>

1935-37 1937 1935-37
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kantongerechtsgebouw

Leeuwarden, Oosterkade 72, Friesland      1 foto

Inleiding Groot rechthoekig gebouw van twee hoge bouwlagen en een hoge, afgeknotte schildkap, in 1879 gebouwd als rijkskantoor met op de begane grond het IJkkantoor en op de verdieping het Kantongere .. Lees verder >>

1879
gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Bonifatiusschool voorm. R.K. Sint-Bonifatiusschool, muur met toegangshek

Woudsend, Midstrjitte 45, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De MUUR met TOEGANGSHEK die behoren bij de voormalige Roomskatholieke Lagere School, ligt aan de Midstrjitte, tussen nrs. 49 en 53. Het "poortjesachtige" hek geeft toegang tot de steeg die .. Lees verder >>

1923
overig

Woonhuis in overgangsstijl

Ferwert, Elingawei 15, Ferwerderadiel, Friesland   

Inleiding Het uitbundig geornamenteerde WOONHUIS is in 1908 gebouwd onder Overgangsarchitectuur. Het woonhuis is ontworpen in opdracht van de heer Pieter Pieters Hoogland uit Ferwert en gebouwd door .. Lees verder >>

1908
woonhuis