Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 31

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Franeker X


Rooms-Katholiek verenigingsgebouw

Franeker, Sint Martiniplantsoen 41, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het voormalige R.C. VERENIGINGSGEBOUW aan het Martiniplantsoen te Franeker is in 1909 ontworpen door architect Nicolaas J. Adema (1860-1946) in Jugendstil, in opdracht van de St. Antonius .. Lees verder >>

1909
gebouw

Groot Lankum, hoofdgebouw en wandelpark

Franeker, Burgemeester J Dijkstraweg 6, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het HOOFDGEBOUW van het Psychiatrisch ZIEKENHUIS, dat in een landelijke omgeving ligt aan de rand en ten westen van de stad Franeker, is tussen 1928 en 1930 gebouwd. Het nieuwe Gesticht is .. Lees verder >>

1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding) 1930 1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding)
gebouw

Oliefabriek Voorm. oliefabriek

Franeker, Prins Hendrikkade 1, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De voormalige OLIEFABRIEK aan de Prins Hendrikkade 1 en 2 te Franeker -thans vestiging van P.S. Rollingswier N.V., margarinefabriek- is in 1911 in deze verschijningsvorm herbouwd, na een fo .. Lees verder >>

1871 (oorspr.) 1904 (uitbreiding) 1911 (herbouw na brand)
nijverheid industrie

Drie woonhuizen op de "Molenpôlle" in Overgangsstijl met Art Nouveau-elementen

Franeker, Zuiderkade 2, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het woonblok van drie WOONHUIZEN aan de Zuiderkade, in het zuidoosten van Franeker, ligt op het oude bolwerk -ook bekend als de Molenpôlle-, verhoogd ten opzichte van de overige bebouwing, .. Lees verder >>

Groot Lankum, landbouwschuur

Franeker, Harlingerweg 80C, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De (voormalige) LANDBOUWSCHUUR hoort bij het complex van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Franeker, dat begin jaren '30 als buitenafdeling van het reeds bestaande Gesticht binnen de stadsgra .. Lees verder >>

1931-'32 1932 1931-'32
boerderij

Groot Lankum, tuinkoepel

Franeker, Burgemeester J Dijkstraweg 6, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De THEEKOEPEL behoort bij het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker en bevindt zich ten zuidwesten van de landbouwschuur, ten noorden van de Harlingerweg en van de strook grond die parallel aan .. Lees verder >>

Verm. rond 1880 1880 verm. rond 1880
tuin park landgoed

Woonhuis met Art Nouveau-elementen

Franeker, Van Ghemmenichstraat 2, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Begin van deze eeuw werd in Franeker in de woningsektor op grote schaal gebouwd, vooral als gevolg van de Woningwet van 1901. Naast bouwactiviteiten in de sociale woningbouw, werden ook vee .. Lees verder >>

1907
woonhuis

Dubbel herenhuis in Overgangsstijl met Art Nouveau-elementen

Franeker, Leeuwarderweg 17, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het dubbele HERENHUIS op de hoek van de A. Teltingstraat met de Leeuwarderweg ligt aan de oostzijde van de stad, buiten de grachtengordel. De brede dubbele gevel aan de Leeuwarderweg, de ou .. Lees verder >>

1911
woonhuis

Villa "Welkom"

Franeker, Salverderweg 12, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het WOONHUIS 'Welkom' ligt aan de Salverderweg, aan de noordzijde van de Oude Trekvaart. Het huis is naar het zuiden georiënteerd. Het blokvormige pand in Overgangsarchitectuur met Art Nou .. Lees verder >>

1913
woonhuis

Pakhuis "Factorij"

Franeker, Prins Hendrikkade 3, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding Het blokvormig PAKHUIS de Factorij aan de Prins Hendrikkade is in 1876 gebouwd als opslagruimte voor het koren dat vanaf de landbouwgronden van de noordelijke streken -zoals Franekeradeel, .. Lees verder >>

1876 1910 (verbouwing)
gebouw

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)