Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 16

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Ferwert X


Verhoogde woonplaats of stinswier

Ferwert, ca. 300 m ten westen van de kerk Nijkerk ca. 300 m ten westen van de kerk Ferwerderadiel, Friesland   

Verhoogde woonplaats of stinswier. Datering: 12e - 13e eeuw. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie

Terrein met de resten van een stins en bijbehorend hooggelegen kerkterrein

Ferwert, ten noorden van de kerk Nijkerk ten noorden van de kerk Ferwerderadiel, Friesland   

Terrein waarin zich de resten van een stins - met bijbehorend hooggelegen kerkterrein - bevinden. Datering: late Middeleeuwen. (ged. bescherming, zie bijlage B). Lees verder >>

Late middeleeuwen 1499 late middeleeuwen
archeologie

Verhoogde woonplaats

Ferwert, aan de Molenlaan bij de Keekmaloane Molenlaan aan de Molenlaan bij de Keekmaloane Ferwerderadiel, Friesland      1 foto

Verhoogde woonplaats. Datering: late Middeleeuwen. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C). Lees verder >>

Late middeleeuwen 1499 late middeleeuwen
archeologie

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Terrein met vier verhoogde woonplaatsen

Ferwert, bij de Hogedijk tussen de Witteweg en de Zwarteweg Hogedijk bij de Hogedijk tussen de Witteweg en de Zwarteweg Ferwerderadiel, Friesland   

Terrein waarin vier verhoogde woonplaatsen. Datering: 12e - 13e eeuw. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie

Kosterswoning Kosterij, voorm. kosters- annex schoolmeesterswoning

Ferwert, Kerkpad 4, Ferwerderadiel, Friesland      9 foto's

Boerderij, in de huidige vorm grotendeels vroeg uit de 19e eeuw, onder met pannen gedekt en door schoorstenen met windkappen bekroond schilddak. In de voorgevel eenvoudige deuromlijstingen met dubbel .. Lees verder >>

Waarsch. 1799 1799 waarsch. 1799
boerderij

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Kop-hals-romp-boerderij met kap tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden

Ferwert, It Kleaster 3, Ferwerderadiel, Friesland      6 foto's

Op terp gelegen kop-hals-romp-boerderij, waarvan de kap tussen puntgevels met topschoorstenen waarop borden. In puntgevel kop steen met jaartal 1806, in ankers op achtermuur 1887, woongedeelte met twe .. Lees verder >>

1806 (voorhuis) 1887 (schuur)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)