Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School ook wel bekend vanwege zijn vorm onder de naam: t klooster object r

Resultaten : 18

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Bolsward X


Sociëteit De Doele

Bolsward, Nieuwmarkt 24, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De SOCIETEIT De Doele, gelegen aan de Nieuwmarkt te Bolsward, is gebouwd in 1867 in een eclectische vormentaal. Het gebouw staat op de plaats van het in 1867 afgebrande logement De Doele. D .. Lees verder >>

1867
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint Anthonygasthuis, Streekje

Bolsward, Nieuwmarkt 35, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het blokje van acht WONINGEN -het Streekje genaamd- is gelegen aan de zuidzijde van de Nieuwmarkt en in 1907 gebouwd in Overgangsstijl, naar ontwerp van architect J. Dijkstra Azn. Het gehee .. Lees verder >>

1907 1977 (renovatie)
gebouw

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

St.Franciscuskerk

Bolsward, Grote Dijlakker 8, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Inleiding De ST. FRANCISCUS KERK is gelegen aan de Grote Dijlakker. De opdracht voor het ontwerp werd in 1932 door het kerkelijk bestuur gegund aan de Nijmeegse architect H. C. van de Leur. Voor de k .. Lees verder >>

1932-1933
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0-NL)

Winkelwoonhuis in neorenaissance-stijl met neoclassicistische elementen

Bolsward, Jongemastraat 25, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding Het WINKELWOONHUIS ligt aan de zuidzijde van de Jongemastraat, binnen het beschermd stadsgezicht en is naar het noorden gericht. Het blokvormige gebouw ligt op een smal, rechthoekig perceel .. Lees verder >>

1889
woonhuis

St.Fransiscuskerk, pastorie

Bolsward, Grote Dijlakker 7, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De PASTORIE van de St. Franciscuskerk gelegen aan de Grote Dijlakker is in 1933 aan de zuid-westzijde tegen de kerk aangebouwd. De hoofdingang is gesitueerd aan het pleintje voor de kerk. .. Lees verder >>

1933
kerkelijk gebouw

Resten omwalling en omgrachting

Bolsward, Jongemastraat 2, Súdwest Fryslân, Friesland      10 foto's

Van de OMWALLING die eind 16e eeuw, na geslecht te zijn door Alva, opnieuw is aangelegd is alleen aan de noord-oostzijde "het Hoog Bolwerk" nog een gedeelte over. Tevens het water van de een geheel vo .. Lees verder >>

Eind 16e eeuw 1600 eind 16e eeuw
militair object

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)

Julianapark, tuinmanswoning

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De TUINMANSWONING, met invloeden van Chaletstijl en Vernieuwingsstijl, is gelegen aan de noordoostzijde van het Julianapark te Bolsward, dat in 1913 werd gerealiseerd naar ontwerp van de fi .. Lees verder >>

1914
kasteel buitenplaats

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Julianapark

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het JulianaPARK ligt aan de Snekerstraat te Bolsward en wordt ingesloten door de Secretaris Haitsmalaan, de Prof. dr Titus Brandsmalaan en de Koningin Wilhelminalaan. De hoofdingang, in de .. Lees verder >>

1913
tuin park landgoed

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Julianapark, toegangspartij

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Toegangspartij tot het Julianapark te Bolsward, gerealiseerd tegelijk met de aanleg in 1913 van het park dat een ontwerp is van de firma Wybren Krijns & Co. Het geheel werd, als blijk van .. Lees verder >>

1913
overig

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Julianapark, Eisma-bank

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De EISMA-BANK is in 1936 tot stand gekomen naar een zeer sober ontwerp van de gemeente architect J. Postma ter ere van de familie Eisma. De Eisma's hebben een belangrijke rol gespeeld in he .. Lees verder >>

1936
tuin park landgoed

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)